Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Ο στόλος των ποντοπόρων πλοίων, αυτών δηλαδή που διασχίζουν τους ωκεανούς από την μια άκρη της υδρογείου στην άλλη  για να μεταφέρουν όγκους από ξηρά, όπως τα  αποκαλούν οι ειδικοί και υγρά φορτία, αποτελείται από, 3.119 πλοία  συνολικής χωρητικότητας 175.238.223 τόνων που συνιστούν τον κορμό της επιβλητικής ναυτιλιακής δύναμης της πατρίδας μας στο στίβο της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Πρόκειται για  μεγάλο στόλο ο οποίος διαθέτει υπερσύχρονα πλοία {οι ναυπηγήσεις των τριών τελευταίων ετών φτάνουν τις 2.030 μονάδες 159.396.571 τόνων} που καμιά χώρα δεν  έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή,  αποτελεί  ελληνικό επίτευγμα χωρίς ιστορικό προηγούμενο, διεθνώς.
Η σύνθεση του στόλου όλων των κατηγοριών πλοίων που βρίσκεται  σε ελληνικά χέρια :
Φορτηγά πλοία, ξηρού φορτίου κάθε τύπου 1.306 (82.808.025 τόνων)
Γενικού Φορτίου 475 (4.326.783 τόνων )
Κοντέϊνερς {μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια} 200 (8.042.800 τόνων)
Δεξαμενόπλοια, κάθε τύπου 882 (77.396.551 τόνων)
Υγραεριοφόρα 83 (1.839.073 τόνων)
Επιβατηγά / Κρουαζιερόπλοια 122 (346.558 τόνων)
Διάφορα 51 (478.443 τόνων)
Η επάνδρωση ενός τόσου μεγάλου αριθμού πλοίων από μια χώρα με χρόνιο δημογραφικό έλλειμμα, είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη, για αυτό και τα κατώτερα πληρώματα  σε κάποιο βαθμό, προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες όπως συμβαίνει και με όλες  τις ξένες μεγάλες ναυτιλίες, ενώ τα στελέχη  γέφυρας και μηχανής  είναι   κατά κύριο λόγο ελληνικά και πρέπει με κάθε τρόπο, να παραμείνουν ελληνικά .

Χάρτης ιστοσελίδας▼ - - Home ▼  

 

Προκηρύξεις▲