Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Σήμερα, οι  Έλληνες που απασχολούνται στα πλοία, αλλά και στις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη διαχείριση και την λειτουργία τους από τη στεριά,  υπολογίζονται σε περισσότερες από 120.000, αριθμός που μπορεί να διπλασιαστεί  κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον σημειωθεί   ανάλογη προσφορά έμψυχου δυναμικού  στην πατρίδα μας στην οποία, όπως είναι γνωστό,  η ανεργία των νέων αποτελεί  μόνιμο πρόβλημα τις τελευταίες δεκαετίες.
Επομένως,  ο δρόμος για σταδιοδρομία στα επαγγέλματα της θάλασσας  είναι για όλους ανοικτός,  αφού η Ναυτιλία των Ελλήνων :

- Αντιπροσωπεύει το 44,12%  της συνολικής κοινοτικής ναυτιλίας.
- Ενισχύει  την εθνική οικονομία με την εισροή κάθε χρόνο  ναυτιλιακού  συναλλάγματος της τάξεως των 17 δισ. ευρώ.
- Ενώ καλύπτει το 25 % του παγκόσμιου μεταφορικού έργου από τους δρόμους της θάλασσας,

Αξίζει οι  νέοι να γνωρίσουν  καλύτερα αυτόν  τον τομέα  απασχόλησης και  τα τόσα πλεονεκτήματα του, εργασιακά, οικονομικά, κοινωνικά.

Χάρτης ιστοσελίδας▼ - - Home ▼  

 

Προκηρύξεις▲