Χάρτης ιστοσελίδας▼ - - Home ▼  

 

Προκηρύξεις▲
Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Για να μπορέσει ένας νέος να σταδιοδρομήσει ως στέλεχος σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση, έχει τη δυνατότητα μετά την αποφοίτησή του από ΕΠΑ. Λ {Επαγγελματικό Λύκειο} να φοιτήσει  σε ναυτιλιακό τμήμα ΙΕΚ,  ως Τεχνικός Ναυτιλιακών Εργασιών.

Η φοίτηση είναι διετής και με την αποφοίτηση, παίρνει πιστοποίηση, που δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί ως εξειδικευμένος υπάλληλος σε Ναυτιλιακή Εταιρεία.

Πέρα από την καθαυτό  ναυτική σταδιοδρομία  πάνω στα πλοία,  υπάρχει μια ακόμη εναλλακτική λύση για όσους επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα της θάλασσας με το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και ευκαιριών, όπως είναι το επάγγελμα του ναυπηγού.

Πως μπορείς να γίνεις Ναυπηγός

     Για να γίνεις ναυπηγός πρέπει να συμμετέχεις στις Πανελλήνιες εξετάσεις, δηλώνοντας στο μηχανογραφικό σου ή το τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ή στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Επαγγελματικές προοπτικές

 1. Σε ανεξάρτητο ναυπηγικό γραφείο.
 2. Σε Ναυτιλιακές εταιρείες (στο τεχνικό τμήμα είτε ως προϊστάμενος είτε ως τεχνικός).
 3. Σε Νηογνώμονες (επιθεωρητής –εμπειρογνώμονας).
 4. Στο Υ.Ε.Ν. (Λιμενικό Σώμα μετά από διαγωνισμό, κυρίως στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων).
 5. Σε Ναυπηγεία (σχεδιαστής και επιβλέπων κατασκευών και επισκευών). Μία σύντομη γνωριμία μαζί τους, όσον αφορά την διαδικασία ναυπήγησης ενός πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα  στάδια:

 

  1. Το ναυπηγείο υποβάλει τα κατασκευαστικά σχέδια στον πλοιοκτήτη και στο νηογνώμονα που θα το παρακολουθεί και θα εκδίδει τα πιστοποιητικά του.
  2. Τα ναυπηγικά σχέδια επιστρέφονται στο ναυπηγείο με τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή και διορθώσεις που επιθυμούν ο πλοιοκτήτης και ο νηογνώμονας.
  3. Αρχίζει η κοπή των ελασμάτων μετά από κατάλληλη επεξεργασία (αμμοβολή, προστατευτικός χρωματισμός κλπ. ).
  4. Γίνεται η συναρμολόγηση των διαφόρων κομματιών του πλοίου (Blocks).
  5. Με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης αρκετών βασικών κομματιών, γίνεται η τοποθέτησή τους στη δεξαμενή ναυπήγησης (μόνιμη ή πλωτή), πάνω σε στηρίγματα (σκαριά). Εκεί τα κομμάτια συγκολλούνται και σιγά – σιγά το πλοίο παίρνει την τελική του μορφή. Τοποθετούνται επίσης η μηχανή, τα συστήματα πρόωσης, το πηδάλιο, χώροι ενδιαίτησης κλπ.
  6. Με την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων και της ανάλογης βαφής γίνεται η καθέλκυση και ακολουθεί η τελική τοποθέτηση επιμέρους μηχανημάτων και η ολοκλήρωση εσωτερικων/ εξωτερικων χώρων (outfitting).
  7. Τέλος ακολουθούν οι επίσημες δοκιμές του πλοίου (Official sea trials).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ναυπήγησης του πλοίου, εργάζονται σε αυτό, εξειδικευμένα συνεργεία όπως : αμμοβολιστές, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές ,βαφείς κλπ .

Ακολουθώντας το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ένας νέος μπορεί να επιδιώξει την εισαγωγή του σε Α.Ε.Ι. που έχουν Ναυτιλιακά τμήματα, όπως:

1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)     
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
http://www.stt.aegean.gr/poststudiesclasses.asp

2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
http://www.unp.gr/akad_tmhm/akad_tmhm.html

Ακόμα έχει και τη δυνατότητα, μετά την αποφοίτησή  από την Α.Ε.Ν., να συμμετέχει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα, στα Πανεπιστήμια:

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά,  στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Ναυτιλία με τις παρακάτω ειδικότητες:

Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Διεθνείς Μεταφορές
Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία.

Για περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά στη Διεύθυνση:
http://www.unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)

Λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης που περιλαμβάνει τις παρακάτω τέσσερις θεματικές ενότητες:

 1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 2. Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα, και Δίκαιο
 3. Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες τεχνολογίες
 4. Διεθνής Οικονομική-Χρηματοοικονομική

Για περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr

Είτε στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που τα πανεπιστήμια της, όσον αφορά το Ναυτιλιακό τμήμα και τις εξειδικεύσεις του ( Ναυτασφαλίσεις, Ναυλαγορές, Ναυτιλιακό δίκαιο κλπ. ), θεωρούνται από τα καλύτερα στο είδος τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου:   www.britishcouncil.org/greece.htm