Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Το γεγονός ότι μια μικρή χώρα και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, βρίσκεται σταθερά, εδώ και εικοσιπέντε χρόνια, στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, αποτελεί φαινόμενο  που δεν γίνεται εύκολα κατανοητό, αν δεν  ληφθεί  υπόψη ότι η πατρίδα μας σε ολόκληρη τη μακραίωνη ιστορία της, διεκδίκησε την ελευθερία, την ευημερία και τον πολιτισμό  μέσα από τους δρόμους της θάλασσας.
Το διαπιστώνουν αυτό κατά καιρούς  με τα όσα έχουν γράψει και έχουν πει, σοφοί άνδρες της αρχαιότητας, αλλά και προσωπικότητες του νεώτερου εθνικού  βίου, όπως :

Ο Ηρόδοτος:
« Έχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε  πλοία και θάλασσα.»

     Ο Ξενοφώντας:
« Σωστό και χρήσιμο είναι να τιμώνται οι καπεταναίοι και έμποροι  με το να κάθονται  στα πρώτα καθίσματα  στο θέατρο και στους αγώνες.»

     Ο Εύβουλος ο Κίτιος:
«Πρώτοι οι Έλληνες  τόλμησαν να περάσουν τον πόντο και να διδάξουν στους άλλους τους δρόμους της θάλασσας.»

     Ο Θεμιστοκλής { προς τους Αθηναίους}:
« Πατρίδα σας είναι αι διακόσιαι νήαι πεπληρωμέναι {και τα πληρώματά τους}.»

     Ο Αριστοφάνης  { στις Όρνιθες}:
« Από πού κρατά η σκούφια σου{ ρωτούν έναν Αθηναίο και αυτός απαντά} από κει που σιάχνουν τις όμορφες τριήρεις».

     Ο Νικόλαος Κεφαλάς { λόγιος των μεταπαναστατικών χρόνων}:
«Αυτή η Ναυτική και το Εμπόριο είναι αι πρώται  αιτίαι όπου το γένος μας μετά την καταστροφή, άρχισε να προοδεύει και να ευημερεί».

     Ο Χαρίλαος Τρικούπης :
«Κάθε ημέρα που παρέρχεται  άνευ ναυτικής  παρασκευής, αποτελεί καταστροφή για τον  τόπο μας».

     Ο Παύλος Κουντουριώτης:
«Μόνη η ναυτιλία μας παρήχθη  και λειτουργεί χωρίς να αξιώσει οποιαδήποτε από μέρους του κράτους συνδρομή».

     Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής:
« Η Ελλάδα πέρασε την πόρτα της ΕΟΚ με προίκα τη ναυτιλία της».

     Ο Γεώργιος Παπανδρέου:
« Το πρόβλημα είναι πως,  μια τόσο μεγάλη ναυτιλία θα χωρέσει σε ένα τόσο μικρό τόπο..»

     Ο Γεώργιος Χ. Λαιμός { λόγιος εφοπλιστής}:
« Το ναυτικό επάγγελμα είναι  για τον νέο της Ελλάδος  το κατ' εξοχήν ανδρικό επάγγελμα».

Αυτή ακριβώς η επίδοση του Έλληνα στα έργα της θάλασσας και η αντίστοιχη προσφορά του στον τόπο  στην ειρήνη και στον πόλεμο, βρίσκονται στις ρίζες της Πρώτης Ναυτιλίας του Κόσμου, τη τρίτη χιλιετία . Είναι το μεγάλο  μυστικό της  διαχρονικής  της δύναμης.

.

Χάρτης ιστοσελίδας▼ - - Home ▼  

 

Προκηρύξεις▲