Χάρτης ιστοσελίδας▼ - - Home ▼  

 

Προκηρύξεις▲
Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Ο δρόμος πρόσβασης με απολυτήριο Λυκείου γενικού ή επαγγελματικού οδηγεί στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Οι ΑΕΝ  είναι μετεξέλιξη των Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, γνωστών ως ΑΔΣΕΝ και ανήκουν στην τριτοβάθμια Ανώτερη Τεχνική και Επαγγελματική  Εκπαίδευση.

Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ' Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν.                               

 

Κατά κανόνα οι πτυχιούχοι ΑΕΝ με δίπλωμα Γ΄ τάξεως Πλοιάρχου, χρησιμοποιούνται σε μάχιμες θέσεις όπως κυβερνήτες σε πλωτά μέσα, στα Λιμεναρχεία και στα Προξενικά Λιμεναρχεία του εξωτερικού. Επίσης μπορούν να εκπαιδευτούν ως Πιλότοι αεροσκαφών και ελικοπτέρων του Λ.Σ..
Σχεδόν κάθε χρόνο το ΥΕΝ προκηρύσσει διαγωνισμό για κάλυψη θέσεων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.. Για τις προκηρύξεις αυτές, πληροφορίες δίδονται από το γραφείο ενημέρωσης πολιτών του ΥΕΝ. Μετά από γραπτές εξετάσεις σε μαθήματα όπως Μαθηματικά, Αγγλικά, Ναυτιλία, Ευστάθεια, Κανονισμό αποφυγής συγκρούσεων κ.α., ακολουθεί η εισαγωγή στη σχολή Λ.Σ. μονοετούς φοίτησης που στεγάζεται στη σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά. Με την αποφοίτηση ο σπουδαστής εντάσσεσαι στο Λ.Σ. με το βαθμό του Σημαιοφόρου. Οι υπαξιωματικοί εντάσσονται με το βαθμό του Κελευστή Λ.Σ..   

Ο πτυχιούχος ΑΕΝ με δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξεως μπορεί, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, να ενταχθεί ως μόνιμο προσωπικό σε διάφορους δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π. Ακόμη μπορεί να έχει δικό του συνεργείο – μηχανουργείο, έπειτα από άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Βιομηχανίας ).

                              

 

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας  στα τηλέφωνα 210-4128060, 210-4191259, 210-4224000 καθώς και από το Γραφείο του Πολίτη του ίδιου Υπουργείου Νοταρά 92 στον Πειραιά στα τηλέφωνα 210-4191480 και 210-4191296.

Επίσης ενημέρωση παρέχουν και η ιστοσελίδα του ΥΕΝ στη διεύθυνση: http://www.yen.gr καθώς και οι ίδιες οι κατά τόπους Ακαδημίες.

                            

 

Ως πτυχιούχος ΑΕΝ Πλοιάρχων ή Μηχανικών, μπορείς να σταδιοδρομήσεις ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, στα Ναυτικά ΕΠΑ.Λ, μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε διαγωνισμό που προκηρύσσει σε τακτά διαστήματα το ΑΣΕΠ.

Ο νέος που θα  διανύσει με επιτυχία τον δρόμο προετοιμασίας, για να  ανταποκριθεί ως στέλεχος, στα υπεύθυνα καθήκοντά του πάνω στα πλοία, μετά την αποφοίτησή του, μπορει να ξεκινήσει άμεσα την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. Μετά δε από επιτυχημένη σταδιοδρομία στα πλοία και στα όρια περίπου της μέσης ηλικίας, μπορεί  να αναλάβει καθήκοντα στελέχους στα γραφεία της πλοιοκτήτριας εταιρίας, κυρίως ως αρχιπλοίαρχος ή, αρχιμηχανικός .

Πέραν των υπολοίπων επιλογών υπάρχουν  και άλλες επαγγελματικές δυνατότητες για ένα νέο με το εφόδιο της ναυτικής γνώσης και της ναυτικής εμπειρίας σήμερα. Και αυτές οι δυνατότητες, ανοίγονται  μπροστά του, εάν θελήσει να συνεχίσει τις σπουδές μετά από εξετάσεις, σε ορισμένες πανεπιστημιακές σχολές, όπως  της Νομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου {πρώην ΑΣΟΕΕ}, του Πάντειου Πανεπιστημίου,  προκειμένου για αποφοίτους των ΑΕΝ Πλοιάρχων και, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου για   απόφοιτους των ΑΕΝ Μηχανικών.

Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές :

α} Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, όπου λειτουργεί σχετικό πρόγραμμα  για τις εξής ειδικότητες:
-Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική.
-Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.
-Διεθνείς μεταφορές.
-Διοίκησης Ποιότητας της Ναυτιλίας.

     Περισσότερες πληροφορίες  στην Ιστοσελίδα  του Πανεπιστημίου Πειραιά, στη διεύθυνση: http://www.unipi.gr.

β} Στο τμήμα  του Πανεπιστημίου Αιγαίου  στη Χίο, όπου λειτουργεί επίσης  μεταπτυχιακό πρόγραμμα  με τα εξής μαθήματα:
- Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.
-Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα  και Δίκαιο.
- Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες.Διεθνής Οικονομική –Χρηματοοικονομική.

     Περισσότερες πληροφορίες  στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr

γ} Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα  Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος  όπου λειτουργεί Πρόγραμμα  μεταπτυχιακών σπουδών  στην Ωκεανογραφία.

     Πληροφορίες  στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: http://www.uoa.gr

 

δ}  Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα  στον τομέα « Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη».

Πληροφορίες, στη Ιστοσελίδα του ΕΜΠ στη διεύθυνση: http://www.naval.ntua.gr

Στις  δυνατότητες αυτές  για περαιτέρω σπουδές  με βάση  το δίπλωμα των ΑΕΝ  θα πρέπει να προστεθεί και η επιλογή της σταδιοδρομίας του Πλοηγού.
Εδώ όμως χρειάζεται  δίπλωμα  Πλοιάρχου Α’ τάξεως  για τα κύρια λιμάνια της χώρας, όπως είναι ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα κλπ  και δίπλωμα Πλοιάρχου Β΄ τάξεως για δευτερεύοντα λιμάνια.

     Ο Πλοηγός, ο Πιλότος  όπως είναι ευρύτερα γνωστός, αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει ένα πλοίο με ασφάλεια μέσα στο λιμάνι μέχρι να  δέσει στην προβλήτα ή αντίθετα, να το οδηγήσει στην έξοδο από το λιμάνι στην ανοικτή θάλασσα.

                            

 

Οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Αγγλικά, καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας, όπως Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Μετεωρολογία, Πληροφορική και Αγγλικά, καθώς και μαθήματα ειδικότητας, όπως Ναυτιλία, Φορτώσεις, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Ναυτικό Δίκαιο κ.λπ..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η φοίτηση διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης (Sandwich Courses)  μεταξύ Σχολής και πλοίου. Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί έξι (6) εξάμηνα, ενώ η πρακτική άσκηση σε πλοίο, που είναι αμειβόμενη, δύο (2) εξάμηνα (οι ελάχιστοι καθαροί μισθοί είναι 630 ευρώ και 1.070 ευρώ για πρωτοετείς και δευτεροετείς αντίστοιχα).

ΚΟΣΤΟΣ

Η φοίτησή στις ΑΕΝ είναι δωρεάν.

ΔΙΑΜΟΝΗ

H διαμονή στην ΑΕΝ Ασπροπύργου Αττικής είναι εξωτερική, ενώ στις άλλες ΑΕΝ παρέχεται δωρεάν, εκτός εάν επιθυμεί ο σπουδαστής να διαμένει έξω από τη σχολή.

ΑΕΝ Μηχανικών:

- Μακεδονίας με έδρα την Μηχανιώνα
- Χίου
- Ασπροπύργου
- Κρήτης με έδρα τα Χανιά.

 

ΑΕΝ  Πλοιάρχων:

- Μακεδονίας με έδρα την Νέα Μηχανιώνα.
- Ηπείρου  με έδρα την Πρέβεζα.
- Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι.
- Κύμης.
- Οινουσσών
- Ασπροπύργου
- Ύδρας
- Σύρου
- Κρήτης με έδρα τα Χανιά.

 

Η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού {ΑΕΝ} Πλοιάρχων και Μηχανικών προαπαιτεί:

ή 

Τίτλο  σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο Λυκείου γενικού ή επαγγελματικού) αφού ο νέος έχει συμπληρώσει στη τρίτη Λυκείου το γνωστό απογραφικό Δελτίο, και στη συνέχεια να πάρει μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις, συγκεντρώνοντας τα απαιτούμενα μόρια, εισαγωγή  του στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

ή

Τίτλο σπουδών ΕΠΑ.Λ Ναυτικού ή Ναυτιλιακού Τομέα, αφού ο νέος έχει συμπληρώσει στη Τρίτη λυκείου το γνωστό μηχανογραφικό δελτίο αποφοίτων ΕΠΑ.Λ του ΥΠΕΠΘ, και στη συνέχεια να πάρει μέρος στις ειδικές Πανελλήνιες εξετάσεις, συγκεντρώνοντας τα απαιτούμενα μόρια, εισαγωγή του στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

ή

Τίτλο  σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( απολυτήριο Λυκείου γενικού ή,  επαγγελματικού ) χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις, ακολουθόντας μόνο τη διαδικασία επιλογής βάσει των τελικών βαθμών του απολυτηρίου του.

 

Εκτός από τις ως άνω βασικές προϋποθέσεις το ΥΕΝ ζητά και κάποιες άλλες, λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος, που είναι οι εξής:

  1. Να έχει ο υποψήφιος την ελληνική ιθαγένεια.  
  2. Να μην έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του.
  3. Να είναι υγιής και να γνωρίζει κολύμβηση.
  4. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων
  5. Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ' υποτροπή ή, μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή, λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά, το δικαίωμα να ασκεί το ναυτικό επάγγελμα.

 

Στην   πατρίδα μας λειτουργούν  εννέα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και τέσσερις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών.