Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Οργάνωση & Λειτουργία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΝΑΥΠΗΓΟΥ

Κατηγορίες Εμπορικών Πλοίων

Ενδεικτική Δομή

Ελληνική Ναυτιλία Σήμερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Προοπτικές Απασχόλησης

Ναυτιλία και η ευημερία της Πατρίδας

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ναυτιλιακό τμήμα ΙΕΚ

ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΟΚΙΜΟΣ
(ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ναυτιλιακά τμήματα ΑΕΙ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Πτυχίο Ναυπηγού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΕΙ/ΑΕΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ