Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για αμβλύωπες μαθητές

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική μορφή των εγχειριδίων Δημοτικού και Γυμνασίου, κατάσταση των οποίων εμφανίζεται παρακάτω.

Η Ο.Ε. χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και, από τα ηλεκτρονικά διδακτικά βιβλία των βλεπόντων μαθητών, δημιουργεί νέα βιβλία, με μεγεθυσμένους χαρακτήρες (σε μεγέθη από 18 έως 38 στιγμές), προσβάσιμα στους μαθητές με μειωμένη όραση (μ.ό.) (Χρησιμοποιούνται επίσης και οι όροι «Μαθητές με χαμηλή όραση»,  «Μερικώς βλέποντες» ή «Αμβλύωπες μαθητές»).

Στο προσαρμοσμένο υλικό χρησιμοποιούνται σε έντονη κυρίως μορφή (bold) γραμματοσειρές Sans Serif, των οποίων οι χαρακτήρες είναι ευδιάκριτοι από τους μαθητές με μ.ό., όπως Arial, Verdana, Tahoma κ.λπ. Η μεγέθυνση της γραμματοσειράς συνεπάγεται αύξηση του όγκου του υλικού. Γι’ αυτό κάθε παραγόμενο βιβλίο, για να είναι εύχρηστο, χωρίζεται κατά την προσαρμογή του σε τόμους των 120-150 σελίδων. Για κάθε μαθητή με μ.ό. καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το υλικό που παράγεται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές του. Έτσι, τα διδακτικά βιβλία καθενός μαθητή με μ.ό. περιλαμβάνονται σε 30-50 ή και περισσότερους τέτοιους τόμους.

Το αίτημα για το υλικό έρχεται στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Π.Ι. μέσω του σχολείου του μαθητή. Προηγουμένως έχει γίνει εκτίμηση της οπτικής οξύτητας του μαθητή (συνήθως από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς) προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη γι’ αυτόν γραμματοσειρά. Στη συνέχεια, το αίτημα διαβιβάζεται προς την Ο.Ε., η οποία εκτυπώνει το διδακτικό υλικό της αντίστοιχης τάξης σε βιβλία και το αποστέλλει στο σχολείο του μαθητή. Μετά την ανάρτησή του, σε ηλεκτρονική μορφή στην παρούσα ιστοσελίδα, η πρόσβαση σ’ αυτό είναι εύκολη και γρήγορη από όποιον το χρειάζεται.

Ύστερα από σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς όλα τα σχολεία της επικράτειας, έχουν απευθυνθεί στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Π.Ι περισσότεροι από 270 φορείς (εκπαιδευτικές μονάδες, σχολικοί σύμβουλοι κ.ά.) και αρκετοί γονείς.

Μέχρι τώρα (Ιανουάριος 2010) έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός τουλάχιστον αντιτύπου σχεδόν από κάθε βιβλίο του Δημοτικού και των τάξεων Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, καθώς και πολλών της Γ΄, ενώ τα περισσότερα από αυτά είναι διαθέσιμα σε περισσότερα από ένα μεγέθη γραμματοσειράς (18Β, 28Β, 33, 36Β…).

Το έργο θα συνεχιστεί μέχρι να προσαρμοστούν όλα τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού και του Γυμνασίου σε δύο ή τρία διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς, ενώ στους στόχους της Ο.Ε. είναι να προσαρμοστούν και βιβλία του Λυκείου.

Επειδή το κόστος της εκτύπωσης των βιβλίων είναι μεγάλο (700-2.000€ - ανάλογα με την τάξη), οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους μαθητές, κατά τα σχολικά έτη 2006-07 και 2007-08, δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν με δικά τους έξοδα τα παραγόμενα βιβλία σε έντυπη μορφή. Γι’ αυτό η Ο.Ε. προσφέρθηκε να αναλάβει, παράλληλα με το έργο της προσαρμογής, την εκτύπωση των βιβλίων και την αποστολή τους προς τα σχολεία όλης της χώρας, παρότι το ήδη κοπιώδες έργο της θα επιβαρυνόταν ακόμα περισσότερο. Την πρόθεσή της αυτή έκανε γνωστή προς το αρμόδιο Υπουργείο παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έτσι, αφού διατέθηκε το απαιτούμενο ποσό, άρχισε η διάθεση των βιβλίων σε όλους τους ενδιαφερόμενους μαθητές. Στον επόμενο  πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των αμβλυώπων  μαθητών  που έχουν λάβει βιβλία μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2011).

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ* ΣΥΝΟΛΟ
2008-09 74 12 0 86
2009-10 150 78 0 228
2010-11 247 101 6 354

* Η διάθεση των βιβλίων Λυκείου ξεκίνησε το Σχολ. Έτος 2010-11

 Σημαντική βοήθεια στην όλη προσπάθεια, προσέφερε η χορήγηση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) του ενός από τους εκτυπωτές, των υπολογιστών, καθώς και άλλου υλικού που χρησιμοποιείται στις εργασίες.

Τα μέλη της Ο.Ε. δεν εισπράττουν κάποια πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μισθού τους, αλλά απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα και ασχολούνται με το έργο της προσαρμογής.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, ως αποτέλεσμα του όλου εγχειρήματος, βρίσκεται ήδη στα χέρια πολλών μαθητών σε όλη τη χώρα προσαρμοσμένο και προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Το ότι είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου π.χ. MS Word) δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται όχι μόνο από τους μαθητές με μ.ό., αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως στην ενισχυτική διδασκαλία ή μέσω του υπολογιστή από μαθητές με κινητικά προβλήματα ή με ήπια νοητική στέρηση. Τα ενθαρρυντικά μηνύματα που καταφθάνουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην Ομάδα Εργασίας από γονείς και εκπαιδευτικούς, μαρτυρούν την αξία του έργου και την καθοριστική συμβολή του στην ενταξιακή διαδικασία. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ή γονέας χρειάζεται το υλικό μπορεί να το μεταφορτώσει (download) με τη χρήση  των συνδέσμων που βρίσκονται  στη σελίδα αυτή ή  μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Π.Ι., προκειμένου να το προμηθευτεί σε οπτικό δίσκο (cd ή dvd).

 

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που  επιθυμούν να προμηθευτούν το υλικό σε έντυπη μορφή για τους αμβλύωπες μαθητές τους θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλη  φόρμα επιλέγοντας εδώ  και να ακολουθήσουν τις οδηγίες  που αναγράφονται σε αυτή.

 

                                                                   Βουγιουκλίδης Γιώργος

                                                Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

                                                                  Συντονιστής της Ο.Ε.

 Χρήσιμα στοιχεία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Γιώργος Βουγιουκλίδης

vougior@sch.gr 

 

Μαρία Γελαστοπούλου

gelm@iep.edu.gr

210-3312406 εσωτ. 607

Κώστας Γκυρτής (Συντονιστής της Ο.Ε. στο Π.Ι.)

kgirtis@iep.edu.gr 

210-3319726 εσωτ. 727

Βασίλης Κουρμπέτης (Σύμβουλος Ειδ. Αγωγής στο Π.Ι.)

vk@iep.edu.gr

210-3312406 εσωτ. 605

       

Οι ενότητες των μαθημάτων είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και σε συμπιεσμένη μορφή . Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας κάποια ενότητα επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο.

 

Η ενημέρωση της κατάστασης με νέα βιβλία γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

 Α' Τάξη Δημοτικού (Γραμματοσειρές: Verdana 28 )

Α' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Verdana Μέγεθος: 28
 

Ανθολόγιο Α΄& Β΄Δημοτικού (Verdana 28)

     

Σελ. (001-062)

Σελ. (063-115)

Σελ. (116-169)

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού (Verdana 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-42)

 

 

Σελ. (43-80)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-42)

 

 

Σελ. (43-82)

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (Verdana 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-46)

   

Σελ. (47-79)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-43)

 

 

Σελ. (44-80)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού (Verdana 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-061)

 

Σελ. (062-112)

 

Σελ. (113-155)

Τετράδιο Εργασιών

 

 

   

   Αρχή

 

     
 
Β' Τάξη Δημοτικού   (Γραμματοσειρές: Verdana 28)

 

Β' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Verdana Μέγεθος: 28

Ανθολόγιο Α΄& Β΄Δημοτικού (Verdana 28)

     

Σελ. (001-062)

Σελ. (063-115)

Σελ. (116-169)

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού (Verdana 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-40)

   

Σελ. (41-81)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-46)

 

 

Σελ. (47-87)

 

Τεύχος Γ'

Σελ. (01-42)

   

Σελ. (43-77)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

Σελ. (01-42)

 

 

Σελ. (43-79)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-44)

 

 

Σελ. (45-78)

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού (Verdana 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-41)

   

Σελ. (42-77)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-39)

 

 

Σελ. (40-71)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού (Verdana 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-050)

 

Σελ. (051-084)

 

Σελ. (085-117)

 

Σελ. (118-145)

Τετράδιο Εργασιών

 

 
   

   Αρχή

 

Γ' Τάξη Δημοτικού  (Γραμματοσειρές: Arial Bold 18, Arial Bold 28)

 
Γ' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 18

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

Ιστορία Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-077)

 

Σελ. (078-150)

       

Τετράδιο Εργασιών

 

 

     

Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-064)

 

Σελ. (065-128)

       

 

     

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-076)

 

Σελ. (077-151)

 

     

Τετράδιο Εργασιών

 

Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄Δημοτικού (Arial Bold 18)

     

Σελ. (001-098)

Σελ. (099-183)

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-081)

   

Σελ. (082-141)

 

 

     

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

 

 

 

Γ' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 28
 

Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄Δημοτικού (Arial Bold 28)

     

Σελ. (001-071)

Σελ. (072-131)

Σελ. (132-183)

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-49)

   

Σελ. (50-87)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-45)

 

 

Σελ. (46-87)

 

Τεύχος Γ'

Σελ. (01-39)

   

Σελ. (40-71)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

Σελ. (01-38)

 

 

Σελ. (39-71)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-39)

 

 

Σελ. (40-70)

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-055)

   

Σελ. (056-095)

 

 

Σελ. (096-141)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-056)

 

Σελ. (057-104)

 

Σελ. (105-151)

Τετράδιο Εργασιών

 

Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-052)

 

Σελ. (053-100)

 

Σελ. (101-128)

Ιστορία Γ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-048)

 

Σελ. (049-095)

 

Σελ. (096-150)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-31)

 

Σελ. (32-58)

 

 

 
   

   Αρχή

 

Δ' Τάξη Δημοτικού (Γραμματοσειρές: Arial Bold 18, Arial Bold 28)
Δ' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 18

Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-068)

 

Σελ. (069-129)

Τετράδιο Εργασιών

 

Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄Δημοτικού (Arial Bold 18)

     

Σελ. (001-098)

Σελ. (099-183)

     
     

Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

   
 

Τεύχος Γ'

   

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

   

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-076)

 

Σελ. (077-150)

       

Τετράδιο Εργασιών

 

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-087)

       
       

Τετράδιο Εργασιών

 

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-077)

         

 

 

     
         

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

   

 

Τεύχος Δ'

 

   

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-056)

 

Σελ. (057-108)

       

 

 

 

 

Δ' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 28
 

Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄Δημοτικού (Arial Bold 28)

     

Σελ. (001-071)

Σελ. (072-131)

Σελ. (132-183)

Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-41)

   

Σελ. (42-72)

    Σελ. (73-93)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (001-046)

 

 

Σελ. (047-080)

   

Σελ. (081-106)

 

Τεύχος Γ'

Σελ. (01-42)

   

Σελ. (43-72)

   

Σελ. (73-95)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

Σελ. (01-46)

 

 

Σελ. (47-76)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-40)

 

 

Σελ. (41-71)

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-041)

   

Σελ. (042-077)

 

 

Σελ. (078-113)

   

Σελ. (114-146)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-034)

 

Σελ. (035-067)

 

Σελ. (068-102)

 

Σελ. (103-132)

 

Σελ. (133-152)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-33)

 

Σελ. (34-53)

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-038)

 

Σελ. (039-074)

 

Σελ. (075-108)

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-037)

 

Σελ. (038-071)

 

Σελ. (072-103)

 

Σελ. (104-126)

 

Σελ. (127-142)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-31)

 

Σελ. (32-54)

 

Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-049)

 

Σελ. (050-092)

 

Σελ. (093-129)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-46)

 

Σελ. (47-83)

 
   

   Αρχή

 

Ε' Τάξη Δημοτικού  (Γραμματοσειρές: Arial Bold 18, Arial Bold 22, Arial Bold 28)
Ε' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 18
 

Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού (Arial Bold 18)

     

Σελ. (001-074)

Σελ. (075-146)

Σελ. (147-217)

Σελ. (218-282)

Παράρτημα

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-060)

 

 

Σελ. (061-106)

   

Σελ. (107-143)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-055)

 

Σελ. (056-105)

 

Σελ. (106-155)

Τετράδιο Εργασιών

 

Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-064)

 

Σελ. (065-127)

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-051)

 

Σελ. (052-094)

 

Σελ. (095-142)

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-055)

 

Σελ. (056-115)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-092)

 

Σελ. (093-197)

Αγγλικά Ε' Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-072)

   

Σελ. (073-132)

         
         

Τετράδιο Εργασιών

   

 

 

 

   

   Αρχή

 
Ε' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 22
 

Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού (Arial Bold 22)

     

Σελ. (001-059)

Σελ. (060-114)

Σελ. (115-169)

Σελ. (170-226)

Σελ. (227-282)

Παράρτημα

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 22)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-48)

         
         
         
         
         

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 
 

 

     

 

       

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 22)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-053)

         

 

 

     
         

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

         

 

       

 

       

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 22)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-040)

       
       
       

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-33)

       

Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 22)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-046)

       
       
       

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 22)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-051)

       
       
       
       

Τετράδιο Εργασιών

 

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 22)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-039)

       
       

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-067)

       
       

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

 
       

 

   

   Αρχή

 
Ε' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 28
 

Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού (Arial Bold 28)

     

Σελ. (001-050)

Σελ. (051-098)

Σελ. (099-146)

Σελ. (147-189)

Σελ. (190-237)

Σελ. (238-282)

Παράρτημα

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-48)

   

Σελ. (49-87)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-52)

 

 

Σελ. (53-95)

 

Τεύχος Γ'

Σελ. (01-56)

   

Σελ. (57-92)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

Σελ. (01-40)

 

 

Σελ. (41-71)

 

Τεύχος Β'

 

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-037)

   

Σελ. (038-067)

 

 

Σελ. (068-105)

   

Σελ. (106-143)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-043)

 

Σελ. (044-080)

 

Σελ. (081-117)

 

Σελ. (118-155)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-35)

 

Σελ. (36-67)

Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-034)

 

Σελ. (035-064)

 

Σελ. (065-094)

 

Σελ. (095-127)

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-035)

 

Σελ. (036-068)

 

Σελ. (069-100)

 

Σελ. (101-130)

 

Σελ. (131-142)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-31)

 

Σελ. (32-55)

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-039)

 

Σελ. (040-071)

 

Σελ. (072-115)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-067)

 

Σελ. (069-126)

 

Σελ. (127-197)

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-048)

 

Σελ. (049-091)

       
       

Αγγλικά Ε' Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-048)

   

Σελ. (049-084)

   

Σελ. (085-108)

   

Σελ. (109-132)

Τετράδιο Εργασιών

 

Σελ. (01-35)

 

 

Σελ. (36-89)

Γραμματική Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού (Arial Bold 28)

     

Σελ. (001-064)

Σελ. (065-117)

Σελ. (118-166)

Σελ. (167-218)

 
   

   Αρχή

ΣΤ' Τάξη Δημοτικού  (Γραμματοσειρές: Arial Bold 18, Arial Bold 28, Arial 33)
ΣΤ' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 18
 

Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού (Arial Bold 18)

     

Σελ. (001-074)

Σελ. (075-146)

Σελ. (147-217)

Σελ. (218-282)

Παράρτημα

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

Σελ. (001-060)

 

 

Σελ. (061-107)

 

Τεύχος Γ'

 

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-044)

 

 

Σελ. (045-086)

   

Σελ. (087-128)

   

Σελ. (129-170)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-073)

 

Σελ. (074-118)

 

Σελ. (119-155)

Τετράδιο Εργασιών

 

Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-070)

 

Σελ. (071-125)

Φυσικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-073)

 

Σελ. (074-129)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-104)

 

Σελ. (105-185)

Αγγλικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-060)

 

Σελ. (061-120)

       
       

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (01-50)

 

Σελ. (51-95)

       
       

 

Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού (Arial Bold 18)*

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-115)

 

Σελ. (116-227)

 

Σελ. (228-287)

Τετράδιο Εργασιών

 

*Την ψηφιοποίηση του βιβλίου επιμελήθηκε γονέας μαθητή με μειωμένη

 
   

   Αρχή

 
ΣΤ' Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 28
 

Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού (Arial Bold 28)

     

Σελ. (001-050)

Σελ. (051-098)

Σελ. (099-146)

Σελ. (147-189)

Σελ. (190-237)

Σελ. (238-282)

Παράρτημα

 

 

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-46)

   

Σελ. (47-94)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (001-053)

   

Σελ. (054-107)

 

Τεύχος Γ'

Σελ. (001-045)

   

Σελ. (046-087)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

Σελ. (01-42)

 

 

Σελ. (43-71)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-38)

   

Σελ. (39-71)

 

Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-045)

 

Σελ. (046-076)

 

Σελ. (077-105)

 

Σελ. (106-131)

 

Σελ. (132-155)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-39)

 

Σελ. (40-73)

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (01-50)

 

Σελ. (51-95)

       
       

 

Αγγλικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-036)

 

Σελ. (037-072)

 

Σελ. (073-096)

 

Σελ. (097-120)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-48)

 

Σελ. (49-97)

 

Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-044)

 

Σελ. (045-083)

 

Σελ. (084-123)

 

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-038)

 

 

Σελ. (039-066)

   

Σελ. (067-096)

   

Σελ. (097-122)

   

Σελ. (123-146)

   

Σελ. (147-170)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

 

Τεύχος Β'

 

 

Τεύχος Γ'

 

 

Τεύχος Δ'

 

 

Φυσικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-051)

 

Σελ. (052-091)

 

Σελ. (092-129)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-068)

 

Σελ. (069-135)

 

Σελ. (136-185)

 

Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού (Arial Bold 28)*

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-069)

 

Σελ. (070-135)

 

Σελ. (136-205)

 

Σελ. (206-277)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-058)

 

Σελ. (059-104)

*Την ψηφιοποίηση του βιβλίου επιμελήθηκε γονέας μαθητή με μειωμένη όραση.

 

Γραμματική Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού (Arial Bold 28)

     

Σελ. (001-064)

Σελ. (065-117)

Σελ. (118-166)

Σελ. (167-218)

 
   

   Αρχή

 
ΣΤ'  Τάξη Δημοτικού Γραμματοσειρά: Arial Μέγεθος: 33
 

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού (Arial 33)

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

Σελ. (01-38)

   

Σελ. (39-70)

   

Σελ. (71-94)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (001-030)

 

 

Σελ. (031-060)

   

Σελ. (061-082)

   

Σελ. (083-107)

 

Τεύχος Γ'

Σελ. (01-36)

   

Σελ. (37-56)

   

Σελ. (57-87)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

Σελ. (01-42)

 

 

Σελ. (43-71)

 

Τεύχος Β'

Σελ. (01-38)

   

Σελ. (39-72)

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial 33)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Σελ. (001-026)

   

Σελ. (027-044)

 

 

Σελ. (045-058)

   

Σελ. (059-082)

   

Σελ. (083-102)

   

Σελ. (103-124)

   

Σελ. (125-142)

   

Σελ. (143-156)

   

Σελ. (157-170)

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

Σελ. (01-24)

   

Σελ. (25-42)

 

Τεύχος Β

Σελ. (01-24)

   

Σελ. (25-42)

 

Τεύχος Γ'

Σελ. (01-24)

 

 

Σελ. (25-42)

 

Τεύχος Δ'

 

Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού (Arial 33)

 

Βιβλίο Μαθητή

     
       
       
       

Τετράδιο Εργασιών

     
       

Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial 33)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-034)

 

Σελ. (035-064)

 

Σελ. (065-096)

 

Σελ. (097-123)

 

Παράρτημα

Φυσικά ΣΤ' Δημοτικού (Arial 33)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-029)

 

Σελ. (030-043)

 

Σελ. (044-063)

 

Σελ. (064-085)

 

Σελ. (086-111)

 

Σελ. (112-129)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-060)

 

Σελ. (061-096)

 

Σελ. (097-136)

 

Σελ. (137-185)

 
   

   Αρχή

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Α' Τάξη Γυμνασίου  (Γραμματοσειρές: Arial Bold 18, Arial Bold 28)
Α' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 18
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-075)

 

Σελ. (076-140)

 

Σελ. (141-182)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Βιολογία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-074)

 

Σελ. (075-146)

 

Σελ. (147-162)

Τετράδιο Εργασιών

 

Εργαστηριακός Οδηγός

 

 

Ηροδότου Ιστορίες Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (01-51)

 

Σελ. (52-94)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Ιστορία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-067)

 

Σελ. (076-116)

 

Σελ. (141-151)

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-088)

 

Σελ. (089-171)

 

Σελ. (172-254)

 

Μαθηματικά Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-054)

 

Σελ. (055-101)

 

Σελ. (102-146)

 

Σελ. (147-189)

 

Σελ. (190-232)

 

Νεοελληνική Γλώσσα Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-058)

 

Σελ. (059-110)

 

Σελ. (111-162)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-46)

 

Σελ. (47-79)

 

Οικιακή Οικονομία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-054)

 

Σελ. (055-103)

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Ομηρικά Έπη: Οδύσσεια Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-045)

 

Σελ. (046-089)

 

Σελ. (090-130)

 

Σελ. (131-174)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Γεωγραφία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-073)

 

Σελ. (074-143)

Τετράδιο Εργασιών

 

Θρησκευτικά Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-072)

 

Σελ. (073-118)

 

Σελ. (119-158)

 

 

   

   Αρχή

 

Α' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 28
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-043)

 

Σελ. (044-075)

 

Σελ. (076-105)

 

Σελ. (106-140)

 

Σελ. (141-161)

 

Σελ. (162-182)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Βιολογία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-034)

 

Σελ. (035-074)

 

Σελ. (075-110)

 

Σελ. (111-146)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-48)

 

Σελ. (49-85)

Εργαστηριακός Οδηγός

 

 

Ηροδότου Ιστορίες Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (01-30)

 

Σελ. (31-53)

 

Σελ. (54-76)

 

Σελ. (77-93)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Ιστορία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-035)

 

Σελ. (036-062)

 

Σελ. (063-088)

 

Σελ. (089-116)

 

Σελ. (117-132)

 

Σελ. (133-151)

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-040)

 

Σελ. (041-070)

 

Σελ. (071-109)

 

Σελ. (110-152)

 

Σελ. (153-194)

 

Σελ. (195-234)

 

Σελ. (235-254)

 

Μαθηματικά Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-032)

 

Σελ. (033-054)

 

Σελ. (055-084)

 

Σελ. (085-112)

 

Σελ. (113-146)

 

Σελ. (147-175)

 

Σελ. (176-198)

 

Σελ. (199-232)

 

Νεοελληνική Γλώσσα Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-038)

 

Σελ. (039-067)

 

Σελ. (068-098)

 

Σελ. (099-131)

 

Σελ. (132-162)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-22)

 

Σελ. (23-50)

 

Σελ. (51-79)

 

Οικιακή Οικονομία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-039)

 

Σελ. (040-072)

 

Σελ. (073-103)

Τετράδιο Εργασιών

 

Εργαστηριακός Οδηγός

 

 

Πληροφορική Α'  Β' Γ' Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-032)

 

Σελ. (033-059)

 

Σελ. (060-085)

 

Σελ. (086-101)

 

Τεχνολογία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (01-48)

 

Σελ. (49-81)

 

Γεωγραφία Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-050)

 

Σελ. (051-080)

 

Σελ. (081-113)

 

Σελ. (114-143)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-29)

 

Σελ. (30-57)

 

Ομηρικά Έπη: Οδύσσεια Α'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-031)

 

Σελ. (032-056)

 

Σελ. (057-084)

 

Σελ. (085-106)

 

Σελ. (107-130)

 

Σελ. (131-151)

 

Σελ. (152-174)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Θρησκευτικά Α'  Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-044)

 

Σελ. (045-075)

 

Σελ. (076-107)

 

Σελ. (108-133)

 

Σελ. (134-155)

 

Αγγλικά Α'  Γυμνασίου - Αρχάριοι (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-040)

 

Σελ. (041-072)

 

Σελ. (073-108)

 

Σελ. (109-130)

Τετράδιο Εργασιών

     

 

Αγγλικά Α'  Γυμνασίου - Προχωρημένοι (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-026)

 

Σελ. (027-062)

       
       

Τετράδιο Εργασιών

     

 

 

   

   Αρχή

 

Β' Τάξη Γυμνασίου (Γραμματοσειρές: Arial Bold 18, Arial Bold 28)
Β' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 18
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-051)

 

Σελ. (052-105)

 

Σελ. (106-142)

 

Σελ. (143-182)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Γεωλογία - Γεωγραφία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-054)

 

Σελ. (055-096)

 

Σελ. (097-141)

 

Σελ. (142-175)

Τετράδιο Εργασιών

 

Ιστορία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-047)

 

Σελ. (048-098)

 

Σελ. (099-139)

       
 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-082)

 

Σελ. (083-166)

 

Σελ. (167-249)

 

Μαθηματικά Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-066)

 

Σελ. (067-110)

 

Σελ. (111-172)

 

Σελ. (173-237)

 

Νεοελληνική Γλώσσα Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-072)

 

Σελ. (073-148)

       

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Οικιακή Οικονομία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-072)

 

Σελ. (073-139)

       

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-066)

 

Σελ. (067-119)

 

Σελ. (119-167)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Φυσική Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-068)

 

Σελ. (069-125)

 

Σελ. (126-167)

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Χημεία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-061)

 

Σελ. (062-107)

       

Τετράδιο Εργασιών

 

Περιοδικός πίνακας στοιχείων

μέγεθος σελίδας Α3

pdf  

 

Αρχαία Ελληνικά (Ανθολόγιο) Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-056)

 

Σελ. (057-108)

       
       

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

Θρησκευτικά Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-072)

 

Σελ. (073-140)

 

   

   Αρχή

 

 

Β' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 28

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-037)

 

Σελ. (038-067)

 

Σελ. (068-105)

 

Σελ. (106-142)

 

Σελ. (143-182)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Αρχαία Ελληνικά (Ανθολόγιο) Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-045)

 

Σελ. (046-079)

 

Σελ. (080-108)

       

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-038)

 

Σελ. (039-067)

  Σελ. (068-102)
  Σελ. (103-136)
  Σελ. (136-167)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Ιστορία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-030)

 

Σελ. (031-054)

 

Σελ. (055-079)

 

Σελ. (080-107)

 

Σελ. (108-139)

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-051)

 

Σελ. (052-098)

 

Σελ. (099-143)

 

Σελ. (144-190)

 

Σελ. (191-249)

 

Μαθηματικά Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-044)

 

Σελ. (045-078)

 

Σελ. (079-110)

 

Σελ. (111-151)

 

Σελ. (152-195)

 

Σελ. (196-237)

 

Νεοελληνική Γλώσσα Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-042)

 

Σελ. (043-080)

 

Σελ. (081-114)

 

Σελ. (115-151)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-44)

 

Σελ. (45-74)

 

Οικιακή Οικονομία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-036)

 

Σελ. (037-070)

 

Σελ. (071-105)

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Φυσική Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-036)

 

Σελ. (037-068)

 

Σελ. (069-097)

 

Σελ. (098-125)

 

Σελ. (126-149)

 

Σελ. (149-167)

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Χημεία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-040)

 

Σελ. (041-072)

 

Σελ. (073-107)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-40)

 

Σελ. (41-68)

Περιοδικός πίνακας στοιχείων

μέγεθος σελίδας Α3

pdf

 

Γεωλογία - Γεωγραφία Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-031)

 

Σελ. (032-051)

 

Σελ. (052-071)

 

Σελ. (072-089)

 

Σελ. (090-110)

 

Σελ. (111-134)

 

Σελ. (135-156)

 

Σελ. (157-175)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (001-032)

 

Σελ. (033-059)

Θρησκευτικά Β'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-040)

 

Σελ. (041-072)

 

Σελ. (073-102)

 

Σελ. (103-140)

 

Πληροφορική Α'  Β' Γ' Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (103-130)

 

Σελ. (131-150)

 

Σελ. (151-173)

   

   Αρχή

Γ' Τάξη Γυμνασίου (Γραμματοσειρές: Arial Bold 18, Arial Bold 28)
Γ' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά:Arial Bold Μέγεθος: 18
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-079)

 

Σελ. (080-135)

       
       

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

Δραματική Ποίηση Ευριπίδου Ελένη Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-059)

 

Σελ. (060-116)

 

Σελ. (117-146)

       

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

Δραματική Ποίηση Αριστοφάνη Όρνιθες Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-075)

       
       
       

Βιολογία Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-070)

 

Σελ. (071-140)

       
       

Τετράδιο Εργασιών

 

Εργαστηριακός Οδηγός

 

   

Μαθηματικά Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-074)

 

Σελ. (075-142)

 

Σελ. (143-182)

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (183-254)

Ιστορία Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-051)

 

Σελ. (052-099)

 

Σελ. (100-146)

 

Σελ. (147-187)

Χημεία Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-063)

 

Σελ. (064-111)

       

Τετράδιο Εργασιών

 

Περιοδικός πίνακας στοιχείων

μέγεθος σελίδας Α3

  pdf

Θρησκευτικά Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-076)

 

Σελ. (077-144)

       
       

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-090)

 

Σελ. (091-168)

 

Σελ. (169-248)

Φυσική Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-063)

 

Σελ. (064-126)

       

Τετράδιο Εργασιών

 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-056)

 

Σελ. (057-114)

 

Σελ. (115-154)

       
       

Τετράδιο Εργασιών

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ'  Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-075)

 

Σελ. (076-151)

       
       

 

 

Γ' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά:Arial Bold Μέγεθος: 28

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-040)

 

Σελ. (041-073)

 

Σελ. (074-098)

 

Σελ. (099-135)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Βιολογία Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-048)

       
 

Σελ. (093-140)

 

Παράρτημα

Τετράδιο Εργασιών

 

Εργαστηριακός Οδηγός

 

   
 

Δραματική Ποίηση Ευριπίδου Ελένη Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-033)

 

Σελ. (034-063)

 

Σελ. (064-092)

 

Σελ. (093-122)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Θρησκευτικά Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-041)

       
 

Σελ. (077-114)

 

Σελ. (115-149)

 

Ιστορία Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-029)

 

Σελ. (030-051)

 

Σελ. (052-074)

 

Σελ. (075-099)

 

Σελ. (100-125)

 

Σελ. (126-149)

 

Σελ. (150-170)

 

Σελ. (171-187)

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-052)

 

Σελ. (053-098)

 

Σελ. (099-149)

 

Σελ. (150-203)

 

Σελ. (204-248)

 

Μαθηματικά Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-041)

 

Σελ. (042-074)

 

Σελ. (075-109)

 

Σελ. (110-142)

 

Σελ. (143-182)

 

Σελ. (183-224)

 

Σελ. (225-254)

 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-041)

 

Σελ. (041-076)

 

Σελ. (077-111)

 

Σελ. (112-139)

 

Σελ. (140-154)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-42)

 

Σελ. (43-76)

 

Φυσική Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-033)

 

Σελ. (034-063)

 

Σελ. (064-086)

 

Σελ. (087-118)

 

Σελ. (118-153)

Τετράδιο Εργασιών

 

 

Χημεία Γ'  Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-037)

 

Σελ. (038-073)

 

Σελ. (074-111)

Τετράδιο Εργασιών

Σελ. (01-35)

 

Σελ. (36-54)

Περιοδικός πίνακας στοιχείων

μέγεθος σελίδας Α3

pdf  

 

Πληροφορική Γ'  Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (176-202)

 

Σελ. (203-212)

       
       

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ'  Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-036)

 

Σελ. (037-073)

 

Σελ. (073-103)

 

Σελ. (104-133)

 

Σελ. (134-151)

 

Δραματική Ποίηση - Αριστοφάνη Όρνιθες  Γ'  Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-051)

       
       
       

 

 

   

   Αρχή

 

ΛΥΚΕΙΟ

 

 

Α' Τάξη Λυκείου
Α' Τάξη Λυκείου Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 18

Άλγεβρα Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-110)

       
       

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-134)

       
       
       

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί  από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-101)

 

Σελ. (102-199)

 

Σελ. (200-310)

 

Σελ. (311-401)

 

Σελ. (402-505)

Γεωμετρία Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-063)

       
       

Χημεία Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-080)

 

Σελ. (081-166)

       
       
       

Τετράδιο Εργασιών

     

Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Έκθεση - Έκφραση  Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-109)

 

Σελ. (110-205)

       

Φυσική Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-091)

       
       

Τετράδιο Εργασιών

     

Ιστορία Α' Λυκείου (Arial Bold 18)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-098)

       
       
       

 

 

 

Α' Τάξη Λυκείου Γραμματοσειρά: Arial Bold Μέγεθος: 28

Άλγεβρα Α' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-054)

 

Σελ. (055-110)

 

Σελ. (111-158)

       
       
       
       

 

Γεωμετρία Α' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-031)

 

Σελ. (032-063)

 

Σελ. (063-094)

 

Σελ. (095-120)

       
       
       

 

Φυσική Α' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-049)

 

Σελ. (050-091)

 

Σελ. (092-134)

 

Σελ. (135-173)

 

Σελ. (174-218)

 

Σελ. (219-263)

 

Σελ. (263-300)

Τετράδιο Εργασιών

     

 

Χημεία Α' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-040)

 

Σελ. (041-080)

 

Σελ. (081-124)

 

Σελ. (125-166)

 

Σελ. (167-192)

Τετράδιο Εργασιών

     

 

Έκθεση - Έκφραση  Α' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-065)

 

Σελ. (066-121)

 

Σελ. (122-183)

 

Σελ. (184-233)

 

Σελ. (234-263)

 

Σελ. (264-295)

       

Έκθεση - Έκφραση  Θεματικοί  Κύκλοι Α' Β' Γ' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-045)

 

Σελ. (046-083)

       
       
       
       
       

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-060)

 

Σελ. (061-112)

 

Σελ. (113-162)

 

Σελ. (163-223)

 

Σελ. (224-280)

 

Σελ. (281-339)

 

Σελ. (340-389)

 

Σελ. (390-444)

 

Σελ. (445-502)

 

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α' Λυκείου (Arial Bold 28)

 

Βιβλίο Μαθητή

Σελ. (001-061)

 

Σελ. (062-116)

 

Σελ. (117-173)

 

Σελ. (174-226)

 

Σελ. (227-294)

 

Σελ. (295-357)

 

Σελ. (358-420)

Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα   χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και από το φάκελο (Fonts)  που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία  arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf,