Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Εκπαιδευτικά Περιοδικά Ανοιχτής Πρόσβασης

Επιλογή έγκυρων επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στην εκπαίδευση και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο. Για να συνδεθείτε κάνετε κλικ στον τίτλο του περιοδικού που σας ενδιαφέρει.
Μπορείτε να πλοηγηθείτε ανάμεσα στον κατάλογο των τίτλων των περιοδικών, καθώς και των αναλυτικών περιγραφών τους, κάνοντας χρήση των παρακάτω εσωτερικών συνδέσμων. Για να επιστρέψετε στο αρχικό σημείο πατάτε το κουμπί "πίσω" (back) από τη γραμμή πλοήγησης του browser ή το scroll δεξιά.

Τίτλοι
Περιγραφές

Σύνδεσμοι περιοδικών:

Γλωσσικός Υπολογιστής
Εικονικό Σχολείο

Εκπαίδευση και Eπιστήμη
Εκπαίδευση και Θέατρο
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
e - Φυσικός Κόσμος
ΝΕΟ !
Ο Μέντορας
Περιβαλλοντική Αγωγή. Θέματα και Προβληματισμοί
Τεχνολογική Εκπαιδευτική Ενημέρωση

> A - B
ALSIC
Advancing Women in Leadership
Applied Theatre Researcher
Astronomy Education Review
Australian Educational Computing
Australian Educational Researcher
Australian Journal of Educational and Developmental Psychology
Australasian Journal of Educational Technology
Bilingual Research Journal


> C
(Le) Cafe Pedagogique NEO !
Cahiers pedagogiques NEO !
Canadian Journal of Educational Administration Policy
Canadian journal of learning and technology: La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie
ΝΕΟ !
Career and Technical Education Research
Cell Biology Education ΝΕΟ !
Computers and Composition Online
Contemporary Issues in Early Childhood
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education
Current Issues in Comparative Education
Current Issues in Education

> E - F - G
Early Childhood Research & Practice
Educational Researcher
Education Analyst
Education and Ageing
Education et Francophonie
Education Next
Education Policy Analysis Archives
Education Review
Educational Action Research
Educational Technology & Society
Educational Technology Review
English Teaching: Practice and Critique
e-JIST e-Journal of Instructional Science and Technology
e-Learning
ELEED: e-Learning and education ΝΕΟ !
Electronic Journal of e-Learning
ΝΕΟ !
Electronic Journal of Literacy through Science
Electronic Journal of Research in Educational Psychology

Electronic Journal of Science Education Archive Page, The
Electronic Magazine of Multicultural Education
Electronic School
The Enquirer - the Canterbury Action Research Network Journal
ΝΕΟ !
Essays in Education
European Educational Research Journal
European Educational Researcher
European Journal of Higher Arts Education ΝΕΟ !
Forum Qualitative Social Research
Global Journal of Engineering Education ΝΕΟ !

> I
Information Technology and Disabilities
Interactive Educational Multimedia
Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer - Enhanced learning
Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects

International Education -EJ
International Education Journal
International Electronic Journal for Leadership in Learning
International Electronic Journal of Health Education

International Journal for Mathematics Teaching and Learning
International Journal of Community Music
ΝΕΟ !
International Journal of Education and Development- ijEDict
ΝΕΟ !
International Journal of Education and the Arts
International Journal of Educational Technology
International Journal of Special Education
International Review of Research in Open and Distance Learning
International Journal of Whole Schooling ΝΕΟ !
International Studies in Sociology of Education
Internet TESL Journal, (The)
Interpersonal Computing and Technology Journal
Inventio
Issues in Educational Research
Issues in the Undergraduate Matematics Preparation of School Teachers


> J

Journal for Critical Education Policy Studies
Journal of Asynchronous Learning Networks
JIME - Journal of Interactive Media in Education
Journal of Career and Technical Education
Journal of Design Communication
Journal of Economic Education Review
Journal of Educational Enquiry
Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education
ΝΕΟ !
Journal of Industrial Teacher Education
Journal of Information Technology Education

Journal of In-Service Education
Journal of Interactive Online Learning
Journal of Maltese Education Research

Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice
Journal of Physics Teacher Education Online
ΝΕΟ !
Journal of Research in Rural Education ΝΕΟ !
Journal of Research in Special Education Needs ΝΕΟ !
Journal of Scholarship of Teaching and Learning
Journal of Special Education Technology
Journal of Statistics Education
Journal of Technology Education
Journal of Technology, Learning and Assessment, (The)
Journal of Vocational Education And Training
Journal of Vocational Education Research

> Κ- L - M - N - O
Kairos
ΝΕΟ !
Knowledge Tree, The

Language and Literacy
Language, Learning, and Technology ΝΕΟ !
Learning Communities

Mathematics Educator, The

Meridian
Mountain Rise NΕΟ !
Networks: An Online Journal for Teacher Research
NΕΟ !
New Horizons in Adult Education
New Zealand Journal of Teachers' Work
NΕΟ !
Online Journal of Distance Learning Administration

> P - R
Paradigm
Pedagogy, Culture & Society
Perspectives on Urban Education NΕΟ !
Philosophical Studies in Education NΕΟ !
Philosophy of Education
Policy Futures in Education

Practical Assessment, Research and Evaluation
Radical Pedagogy
(The) Reading Matrix
NΕΟ !
Reading Online
Revista Electonica de Investigacion Educativa

REIEVE - Revista Electonica de Investigacion y Evaluacion Educativa
Research and Issues in Music Education
ΝΕΟ !
Research in Middle Level Education
NEO !
Research in Post-Compulsory Education
Research Points
Results

>S- Ζ
School Library Media Research
Statistics Education Research Journal

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy

Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development
ΝΕΟ !
Teachers College Record
Teacher Development
Teaching Exceptional Children Plus
ΝΕΟ !
Technology, Pedagogy and Education
TESL-EJ
Transformations
Turkish Online Journal of Distance Education

Turkish Online Journal of Educational Technology
NEO !
Zeitschrift fur Interkulturellen Fremdsparchenunterricht


Κεντρική Σελίδα


Αναλυτική Περιγραφή:

Γλωσσικός Υπολογιστής
Ηλεκτρονική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και όλους όσοι έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους. Συνιστά μέσον αυτοεκπαίδευσης ως προς τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας. Επικεντρώνεται σε προβληματισμούς, όπως αυτοί αναπτύσσονται σε κλάδους που σχετίζονται με το χώρο του γραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση. 'Εχουν εκδοθεί online μόνο δύο τεύχη (1999 και 2000).

Εικονικό Σχολείο/ The Sciences of Education Online

Περιλαμβάνει επιστημονικά και επιστημολογικά άρθρα, που δημοσιεύονται μετά από κρίση, σχόλια για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, ιδέες για εκπαιδευτικές καινοτομίες και νεανικές σελίδες, σε μια προσπάθεια να συνενώσει την επιστημονική θεωρία με τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Εκπαίδευση και Επιστήμη
Δημοσιεύει έρυενες και θεωρητικές μελέτες από τον χώρο των παιδαγωγικών επιστημών, εφαρμογές νέων τεχνολογιών στο χώρο της Εκπαίδευσης, άρθρα που άπτονται της ευελιξίας και της διαχείρισης της καινοτομίας της γνώσης, καθώς και, μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις βιβλίων και ιστοσελίδων. Εκδίδεται από το Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. Αθηνών.


Εκπαίδευση και Θέατρο
'Εκδοση για την προώθηση του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος και των άλλων παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση. Το περιοδικό δημοσιεύει επιστημονική αρθρογραφία, θεωρητικά κείμενα και πρωτότυπες έρευνες στο πεδίο του θεάτρου και της εκπαίδευσης και εκδίδεται από την επιστημονική ένωση IDEA "Πανελλήνιο ΔΙΚΤΥΟ για το ΘΕΑΤΡΟ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ".


Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Το περιοδικό, που έχει σκοπό να καλλιεργήσει το γόνιμο προβληματισμό και να βοηθήσει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Π.Ι., περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, αποτελέσματα ερευνών κ.ά. Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

e - Φυσικός Κόσμος
ΝΕΟ !

Στην ηλεκτρονική έκδοση του Φυσικού Κόσμου δημοσιεύονται άρθρα που αφορούν στη Φυσική και τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, καθώς και στην Ιστορία Επιστημών, την Επιστημολογία και το Περιβάλλον. Από το τρίτο τεύχος δημοσιεύονται εργασίες οι οποίες ξεφεύγουν από τα συνήθη "γραμμικά άρθρα" τα οποία συναντάμε και σε έντυπα περιοδικά. Έκδοση της Ένωσης Ελληνων Φυσικών.

Ο Μέντορας
Στο περιοδικό φιλοξενούνται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα, που μπορεί να είναι ερευνητικά άρθρα που αναφέρονται σε βασική, εφαρμοσμένη ή κλινική έρευνα, καθώς και πρωτότυπα θεωρητικά άρθρα τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα ή μια θεωρία ή μια εφαρμογή. Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τεύχη οnline σε μορφή .pdf.

Περιβαλλοντική Αγωγή. Θέματα και Προβληματισμοί
Στο περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα από όλον τον κόσμο που αφορούν στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ηλεκτρονική έκδοση ( σε μορφή .pdf) του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Τεχνολογική Εκπαιδευτική Ενημέρωση
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών. Τεύχη οnline 1999-2003 σε μορφή .pdf.


Α - B

ALSIC - Apprentissage des Langues et Systemes d' Ιnformation et de Communication

Περιλαμβάνει άρθρα θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής με αντικείμενο τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, τη ψυχογλωσσολογία, τις παιδαγωγικές επιστήμες και την πληροφοριακή. Κυρίως δημοσιεύει άρθρα στη γαλλική γλώσσα.
Departement de Linguistiique Appliquee et de Didactique des Langues, Universite Marc Bloch (Strasbourg)

Advancing Women in Leadership
Επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται online από το 1997 και έχει ως αντικείμενο την ισότητα των γυναικών και την επαγγελματική προώθησή τους. Το μεγαλύτερο μέρος της αρθρογραφίας αφορά σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση και γυναίκες.
Dr. Genevieve Brown/Dr. Beverly J. Irby, Editors, Sam Houston State University.
Advancing Women


Applied Theatre Researcher

Παγκόσμιο ηλεκτρονικό περιοδικό για το θέατρο και τη θεατρική αγωγή σε μη παραδοσιακά πλαίσια: στη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση, στην κοινότητα, στις επιχειρήσεις κ.τ.λ. Τα άρθρα κυρίως στα αγγλικά αλλα επίσης στα γαλλικά και ισπανικά.
International Drama/Theatre and Education Association


Astronomy Education Review

Περιοδικό και ιστοσελίδα για όσους ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία με αντικείμενο την αστρονομία και το διάστημα. Χορηγοί: National Optical Astronomy Observatory και NASA
Astronomical Society of the Pacific and the American Astronomical Society

Australian Educational Computing
Αντικείμενο του περιοδικού είναι η χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση.
Australian Council for Computers in Education (ACCE).

Australian Educational Researcher
To περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες εκπαιδευτικές έρευνες και δοκίμια με σκοπό την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα.
Australian Association for Research in Education

Australian Journal of Educational and Developmental Psychology
Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα και έρευνες που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και αναπτυξιακής ψυχολογίας.
The University of Newcastle, Australia. Faculty of Education and Arts. School of Education

Australasian Journal of Educational Technology
Australian Journal of Educational Technology
Περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα όπως εκπαιδευτική τεχνολογία και εκπαιδευτικός σχεδιασμός, χρήση των τηλεπικοινωνιών στην εκπαίδευση, κ.ά. Από το 2004 εκδίδεται με νέο τίτλο "Australasian Journal of Educational Technology".
Australian Society for Educational Technology, Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education.

Bilingual Research Journal
Δημοσιεύει έρευνες που αφορούν στο θέμα των δίγλωσσων μαθητών στην εκπαίδευση και μελέτες σχετικές με την πολιτική για τη γλώσσα. Αναφέρεται κυρίως σε προγράμματα των Η.Π.Α.
NABE (National Association for Bilingual Education) & The Southwest Center for Education Equity and Language DiversityC
(Le) Cafe Pedagogique ΝΕΟ !
'Αρθρα, κυρίως πρακτικά, για την ενσωμάτωση των ΤΠ&Ε στη διδασκαλία και για την υποστήριξη καινοτομιών στην εκπαίδευση.
L'association Cooperative pour l'Information et l'Innovation Pedagogique

Cahiers pedagogiques
NΕΟ !
Ειδική ηλεκτρονική έκδοση με νέα άθρα και επιλογές άρθρων από το έντυπο περιοδικό (το οποίο χρονολογείται απά το 1945). Δημοσιεύονται κείμενα σχολιασμού και αρθρά εργαλεία που συνδυάζουν την πράξη με τη θεωρία.
Cercle de Recherche et d’Action Pedagogiques

Canadian Journal of Educational Administration and Policy

Επικεντρώνεται σε άρθρα που αφορούν στην εκπαιδευτική πολιτική, στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με κυρίως αναφορά στον Καναδά.
University of Manitoba. Faculty of Education.

Canadian journal of learning and technology: La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie ΝΕΟ !
Καλύπτει όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε σχέση με τη μάθηση. Τα άρθρα δημοσιεύονται στα αγγλικά και στα γαλλικά.
Αssociation for Media and Technology in Education in Canada

Career and Technical Education Research

Το περιοδικό στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της επαγγελματικής και της τεχνικής εκπαίδευσης. Πριν το 2005 εκδιδόταν με τον τίτλο Journal of Vocational Education Research
Association for Career and Technical Education Research
(ACTER)

Cell Biology Education ΝΕΟ !
Εκπαιδευτικά Θέματα σε σχέση με τις επιστήμες της ζωής. Καλύπτει δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
The American Society for Cell Biology

Computers and Composition Online
Περιλαμβάνει υλικό για τις σχέσεις των νέων τεχνολογιών με όλες τις μορφές της γραπτής έκφρασης και τη διδασκαλία αυτής με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
University of Texas at Austin. Computer Writing and Research Lab.

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education
Αντικείμενο του περιοδικού είναι οι εφαρμογές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τάξη και η σχετική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το περιοδικό περιλαμβάνει άρθρα με εφαρμογές πολυμέσων, και δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη για προσθήκη σύντομων παρατηρήσεων. Για την έκδοση του περιοδικού συνεργάζονται πέντε αμερικάνικες επιστημονικές ενώσεις.
Technology and Science Education (AETS), Technology and Mathematics Education (AMTE),
Technology and Social Studies Education (NCSS-CUFA),
Technology and English Education (CEE) Educational Technology (
SITE)

Contemporary Issues in Early Childhood
Περιλαμβάνει άρθρα που σχετίζονται με θέματα προσχολικής αγωγής. Διατίθεται δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή.
Triangle Journals

Current Issues in Comparative Education
Έχει στόχο να παρουσιάζει ποικίλες απόψεις της συγκριτικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει σύγχρονα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το πώς οι αλλαγές στην παγκόσμια πολιτική, την οικονομία και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν την εκπαίδευση.
Teachers College, Columbia University

Current Issues in Education
Αποστολή του περιοδικού είναι να προωθεί τις ακαδημαϊκές ιδέες, δημοσιεύοντας άρθρα που προάγουν το διάλογο, την έρευνα και την εφαρμογή τρεχουσών εκπαιδευτικών πολιτικών.
College of Education at Arizona State University.

E - F - G
Early Childhood Research & Practice (ECRP)
Δίγλωσσο περιοδικό (αγγλικά-ισπανικά) που δημοσιεύει άρθρα με θέμα την ανάπτυξη, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών από την γέννησή τους έως περίπου την ηλικία των 8 ετών.
Early Childhood and Parenting (ECAP) Collaborative at the University of Illinois at Urbana-Champaign

Educational Researcher
Ηλεκτρονική έκδοση (από το 2000) του έντυπου περιοδικού. Περιλαμβάνει άρθρα που δίνουν έμφαση στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας και στη σύνθεση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της με αναφορά στην εκπαιδευτική πράξη.
American Educational Research Association

Education Analyst
Το περιοδικό ασχολείται κυρίως με θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα άρθρα του αφορούν τη διοίκηση του σχολείου, την αναδιοργάνωση και τις καινοτομίες.
Society for the Advancement of Excellence in Education, Canada

Education and Ageing
Το περιοδικό ασχολείται με την εκπαίδευση και τη μάθηση των ενηλίκων και τις επιπτώσεις που έχει η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς. Τεύχη online 1999-2002.
Triangle Journals

Education et Francophonie
Περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε άλλα παιδαγωγικά θέματα της γαλλόφωνης εκπαίδευσης.
Association Canadienne D'Education de Langue Francasie

Education Next
Δημοσιεύει άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν απόψεις εκπαιδευτικών και έρευνες που σχετίζονται με θέματα μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Hoover Institution, Stanford University

Education Policy Analysis Archives
Φιλοξενεί άρθρα τα οποία ασχολούνται με την πολιτική της εκπαίδευσης εξετάζοντας τις ποικίλες πλευρές του θέματος και εστιάζοντας σε διάφορα επίπεδα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα άρθρα μπορεί να γράφονται σε αγγλικά ή ισπανικά ή και στις δύο γλώσσες.
Education Policy Studies Laboratory, College of Education, Arizona State University

Education Review
Δημοσιεύει παρουσιάσεις και κριτικές των σύγχρονων βιβλίων στον τομέα της εκπαίδευσης, καλύπτοντας όλη την εμβέλεια της γνώσης και πρακτικής στην εκπαίδευση. Αγγλικά, Ισπανικά και Πορτογαλέζικα.
College of Education at Arizona State University

Educational Action Research
Περιοδικό που εστιάζει στην αρμονική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας και πρακτικής. Επισημαίνει την αύξηση του ενδιαφέροντος για ερευνητική δράση η οποία έχει συνοδεύεται από την επαγγελματική επιμόρφωση, την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και της δημοκρατικής διοίκησης καθώς και τις αλλαγές σε θεσμούς.
Triangle Journals

Educational Technology & Society
Ο ορίζοντας δράσης του περιοδικού είναι πολύ ευρύς. Περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα όπως: αρχιτεκτονικές για συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, συνεργατική διδασκαλία, παιδαγωγικές εκδόσεις, εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
International Forum of Educational Technology & Society and IEEE Learning Technology Task Force

Educational Technology Review
Τα άρθρα του αφορούν την εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης. Online από τόμο 9, 2001.
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

English Teaching: Practice and Critique

Περιλαμβάνει εργασίες που έχουν ακτικείμενο τη Θεωρία του εγγραματισμού και έρευνες βασισμένες στη πρακτική της τάξης. Δίνεται έμφαση επίσης σε συγκριτικές μελέτες.
Waikato University, New Zealand

e-JIST: _e-Journal of Instructional Science and Technology
Αφορά σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης σε περιβάλλοντα βασισμένα στις νέες τεχνολογίες.
University of Southern Queensland, Australia

e-Learning
Το περιοδικό είναι προσανατολισμένο στη μελέτη και έρευνα της e-learning και στις διαφορετικές όψεις της, όπως την παιδαγωγική, κοινωνιολογική, οικονομική, φιλοσοφική και πολιτική.
Symposium Journals, U.K.
ELEED: e-Learning and education ΝΕΟ !

Παρουσιάζονται τα νέα επιστημονικά αποτελέσματα που αφορούν στο ευρύ φάσμα της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
FernUniversitat Hagen, CampusSource
Electronic Journal of e-Learning ΝΕΟ !

Θέματα από θεωρητική και πρακτική σκοπιά σχετικά με τη μελέτη, την υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
Academic Conferences Limited


Electronic Journal of Literacy through Science

Βασικός στόχος του περιοδικού είναι να εστιάσει στα θέματα εγγραματισμού μέσω των Θετικών Επιστημών. Αναλυτικότερα τα θέματα που καλύπτει είναι Γλωσσική ανάπτυξη και Θετικές Επιστήμες, Διγλωσσία και Θετικές Επιστήμες και ο Επιστημονικός Εγγραμματισμός.
San Jose State University

Electronic Journal of
Research in Educational Psychology

Στόχος του περιοδικού είναι η σύζευξη της επιστημονικής/ θεωρητικής και της πρακτικής γνώσης στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Τα άρθρα είναι στα ισπανικά και στα αγγλικά.
The Research Group "Investigacion Psicoeducativa y Psicopedagogica" University of Almeria

Electronic Journal of Science Education Archive Page, The
Περιλαμβάνει πρόσφατα άρθρα πάνω στον τομέα της επιστήμης της πληροφόρησης και εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, καθώς επίσης πληροφορία και έρευνα που σχετίζεται με εκδόσεις πάνω στην επιστήμη της εκπαίδευσης.
University of Nevada, Reno

Electronic Magazine of Multicultural Education
Δημοσιεύει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές ιδέες σε μορφή έκθεσης ή σχεδίου μαθήματος, καθώς επίσης κριτικές λογοτεχνίας και πηγών πολυμέσων.
Eastern College Education Department

Electronic School
Περιλαμβάνει παιδαγωγικά θέματα σε σχέση με την ψηφιακή εποχή και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το έτος 2003 δημοσιεύει άρθρα επιλεμένα από το American School Board Journal στην ίδια θεματική.
National School Board Association

The Enquirer - the Canterbury Action Research Network Journal ΝΕΟ !
Η έρευνα δράσης, η εκπαιδευτική έρευνα και η σχέση της έρευνας με τη σχολική πρακτική για την ανάπτυξη των σχολείων, αποτελούν τους κύριους θεματικούς άξονες του περιοδικού.
U. of Canterbury, Cantarnet.

Essays in Education
Περιλαμβάνει άρθρα με θέμα την εκπαίδευση, τα οποία βοηθούν στην ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων, καθώς και πρακτικών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές ανά τον κόσμο. Εξετάζονται επίσης κριτικές σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, βιβλία και γενικότερα παιδαγωγικό υλικό.
University of South Carolina, Aiken

European Educational Research Journal
European Educational Researcher
Ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής έρευνας με κυρίως αναφορά στην Ευρώπη. Ένα μέρος του περιοδικού αφιερώνεται στην ενημέρωση για θέματα έρευνας: συνέδρια, συζητήσεις κλπ. Από το 2001 δημοσιεύεται με νέο τίτλο "European Educational Research Journal".
European Educational Research Association
Symposium Journals, U.K.

European Journal of Higher Arts Education ΝΕΟ !
Περιλαμβάνει άρθρα έρευνας και πρακτικής με θέμα τις Καλές Τέχνες στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
The European League of Institutes of the Arts (ELIA)

Forum Qualitative Social Research: a multilingual online journal for qualitative research

Πολύγλωσσο διεπιστημονικό περιοδικό που καλύπτει διαφόρους κλάδους των Κοινωνικών επιστημών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών για την προώθηση της ποιοτικής έρευνας στις Κοινωνικές επιστήμες.
Deutsche Forschunsgemeinschaft

Global Journal of Engineering Education
ΝΕΟ !
Το περιοδικό καλύπτει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μηχανικών με απώτερο σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αγγλικά και γερμανικά.
UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE) Melbourne Australia

I .....
Information Technology and Disabilities
Ασχολείται με θεωρητικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Equal Access to Software and Information (EASI)

Interactive Educational Multimedia
Περιέχει άρθρα που σχετίζονται με θέματα όπως : εκπαιδευτικά πολυμέσα, μάθηση και διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες και αξιολόγηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η αγγλική.
ICE - Universitat de Barcelona

Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning
Τα άρθρα του αφορούν στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίες σε όλες της τις μορφές στην ανώτερη εκπαίδευση. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει σαν υπόδειγμα ηλεκτρονικού περιοδικού και να βοηθήσει στη διάδοση και την αποδοχή των ηλεκτρονικών εκδόσεων ως νόμιμο και πολύτιμο εργαλείο.
Wake Forest University. North Carolina

Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects

To περιοδικό πραγματεύεται τα αντικείμενα μάθησης στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 2005.
Informing Sciences Instute

International Education -e j

Περιλαμβάνει άρθρα που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα της διεθνούς εκπαίδευσης (International Education). Τελευταίο online τεύχος 2001.
Centre for Research in International Education, U. of Canberra.

International Education Journal
Καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει θέματα όπως ανθρώπινη ανάπτυξη, μάθηση, σχολική εκπαίδευση, επίσημη και άτυπη εκπαίδευση, τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, κ.ά.
School of Education, Flinders University of South Australia

International Electronic Journal for Leadership in Learning
Καλύπτει παιδαγωγικά θέματα με έμφαση σε ηγετικές πρακτικές και στη σχολική ζωή.
Centre for Leadership in Learning, Association for Supervision and Curriculum Development & University of Calgary. Faculty of Education

International Journal for Mathematics Teaching and Learning

Στόχος του περιοδικού είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας των μαθηματικών με τη δημοσίευση ερευνών και μελετών που αφορούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις και νέες πρακτικές.
The Centre for Innovation in Mathematics Teaching, U of Plymouth (UK) and the Mathematics Department at Bessenyei College, Nyiregyhaza, Hungary

International Journal of Community Music ΝΕΟ !
Αντικείμενο του περιοδικού είναι η διδασκαλία και η μάθηση της μουσικής που πραγματοποιείται εκτός θεσμικού περιβάλλοντς (π.χ. σχολείου και ωδείου), στην ευρύτερη κοινότητα.
Ν.Υ. Univ, the Dept of Music & Performing Arts and the Steinhardt Sc of Education

International Electronic Journal of Health Education
Το περιοδικό περιλαμβάνει έρευνες και θεωρητικές μελέτες σε σχέση με την αγωγή υγεία και την προώθηση της υγείας.
American Association for Health Education

International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology ΝΕΟ !
Σκοπός του περιοδικού είναι η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής, σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην εκπαίδευση, στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Distance Education Centre, The University of the West Indies, West Indies & Cape Peninsula University of Technology, South Africa

International Journal of Education & the Arts
Το περιοδικό ασχολείται με τη θεωρία, την έρευνα και τις πρακτικές της Αισθητικής και Καλλιτεχνικής Αγωγής. Χρησιμοποιεί πολυμέσα (προβολή video, παρτιτούρες κ.ά.).
Arizona State University

International Journal of Educational Technology
Παρέχει πρόσβαση σε άρθρα ποιοτικής έρευνας στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για όλους τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες. Τα άρθρα προέρχονται από μελετητές, επαγγελματίες, σχεδιαστές πολιτικής και ερευνητές στον τομέα των βασισμένων στον υπολογιστή εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
University of Illinois at Urbana-Champaign. University of Western Australia

International Journal of Special Education
Περιλαμβάνει άρθρα πάνω στα θέματα της ειδικής αγωγής με ιδιαίτερη αναφορά στη διεθνή εμπειρία. Από το έτος 2002 άτομα και βιβλιοθήκες μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιοδικό, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
International Association of Special Education

International Review of Research in Open and Distance Learning
Το περιοδικό ασχολείται με τη θεωρία, την έρευνα και τις καλύτερες πρακτικές στην ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Περιλήψιες στα γαλλικά, ισπανικά και κινέζικα.
International Consortium for the Advancement of Academic Publication (ICAAP)

Int
ernational Journal of Whole Schooling ΝΕΟ !

Περιοδικό αφιερωμένο στην ολιστική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα ως εταίρους και βασίζεται στην αυθεντική μάθηση.
The Whole Schooling Consortium

International Studies in Sociology of Education

Περιοδικό που δημοσιεύει υλικό από ερευνητικά προγράμματα για την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο.
Triangle Journals

Internet TESL Journal (The)

Μηνιαίο δελτίο για τη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα. Περιλαμβάνει άρθρα, εκθέσεις και άλλο υλικό χρήσιμο για εκπαιδευτικούς, αλλά και υλικό με δραστηριοτήτες για μαθητές.

Interpersonal Computing and Technology Journal
Τα άρθρα του εστιάζουν στην επικοινωνία μέσω υπολογιστή και σε παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη χρήση των Η/Υ και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Association of Educational Communication and Technology

Inventio
Τα άρθρα του ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα, τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης και την παιδαγωγική, τη θεωρία της μάθησης και άλλα θέματα σχετικά με τη διδακτική και τη μάθηση.
George Mason University. Division of Instruction Improvement and Instructional Technologies

Issues in Educational Research
Επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει έρευνες για διάφορα θέματα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής. Το 2004 συγχωνεύτηκε το Queensland Journal of Educational Research με το IIER.
Australian Institute for Educational Research (New South Wales, Northern Territories, South Australia and Western Australia)

Issues in the Undergraduate Matematics Preparation of School Teachers
Επιχειρεί να προωθήσει τη διάδοση αποτελεσμάτων από έρευνες και ιδέες που αφορούν στη μαθηματική εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων και καθηγητών. Τα τεύχη οργανώνονται θεματικά: Μαθηματικές Γνώσεις, Παιδαγωγικά, Τεχνολογία και Προγράμματα Σπουδών.
Department of Mathematics, Texas Tech University


J
Journal for Critical Education Policy Studies
Αντικείμενο τoυ περιοδικού είναι η ανάλυση εκπαιδευτικών πολιτικών. Δημοσιεύει άρθρα κριτικής ανάλυσης παγκόσμιων, εθνικών, νεοφιλελεύθερων, νεοσυντηρητικών και μετανεωτερικών προσεγγίσεων, καθώς και άρθρα που αναπτύσσουν σοσιαλιστικές και μαρξιστικές μετασχηματιστικές οπτικές στα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής.
Institute for Educational Policy Studies: the independent Radical Left Education Policy Unit.

Journal of Asynchronous Learning Networks

Αντικείμενο του περιοδικού είναι η online μάθηση. Δημοσιεύει κυρίως εμπειρικές έρευνες στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό να ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός για της τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις.
Sloan Consortium (of Institutions and Organizations Committed to Quality Online Education)

JIME - Journal of Interactive Media in Education
To περιοδικό έχει ως αντικείμενο την παιδαγωγική χρήση των διαδραστικών πολυμέσων και τη συμβολή τους στη μάθηση και στην κατανόηση. Περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία, όπως, η παράλληλη προβολή συζητήσεων των αναγνωστών, η ενσωμάτωση πολυμέσων και η ενσωμάτωση διαδικασιών open peer review.
Knowledge Media Institute, The Open University, U.K.

Journal of Career and Technical Education
Journal of Vocational and Technical Education
Το JCTE περιλαμβάνει άρθρα που σχετίζονται με ποικίλα θέματα στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της τεχνικής εκπαίδευσης και τα οποία δίνουν έμφαση στη ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Πρίν το τεύχος 16 δημοσιεύτεται με τον τιτλο "Journal of Vocational and Technical Education".
Kirk Swortzel (Editor), Mississippi State University

Journal of Design Communication
Το περιοδικό επιχειρεί να προωθήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με σκοπό τη δημιουργία αρχών σχετικά με τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα του σχεδιασμού της επικοινωνίας (Διαδίκτυο, πολυμέσα, γραφιστική, προφορική και έντυπη επικοινωνία, κ.ά.)
Design Communication Association

Journal of Economic Education

Τα άρθρα του αφορούν τις καινοτομίες και την αξιολόγηση του τρόπου διδασκαλίας και των οικονομικών προγραμμάτων. Αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Heldref Publications. National Council on Economic Education. Committee on Economic Education of the American Economic Association.

Journal of Educational Enquiry
Το περιοδικό καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Συγκεντρώνει κυρίως άρθρα των οποίων το περιεχόμενο έχει προκύψει ύστερα από εκτενή έρευνα.
Centre for Research in Education, Equity and Work - Centre for Studies in Literacy, Policy and Learning Cultures - University of South Australia

Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education
ΝΕΟ !
'Ερευνα και καλες πρακτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς του τουρισμού, του αθλητισμού και της αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου γενικότερα.
The Higher Education Academy for Hospitality, Leisure, Sport & Tourism (U.K.)

Journal of Industrial Teacher Education
Περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν στη τεχνική, επαγγελματική και βιομηχανική εκπαίδευση, καθώς και στο μάθημα της τεχνολογίας. Καλύπτει θέματα όπως η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και η διδακτική.
National Association of Industrial and Technical Teacher Education

Journal of Information Technology Education
Η online έκδοση του έντυπου περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης στις τεχνολογίες πληροφόρησης δίνοντας έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές και σε άρθρα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις.
Informing Sciences Instute

Journal of In-service Education
Ασχολείται με τον θέμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ευρύτερή του έννοια.
Triangle Journals

Journal of Interactive Online Learning
Περιοδικό που ασχολείται με τη διαδραστική online μάθηση. Στόχος του είναι η διάδοση της έρευνας και η κατανόηση της αναγκαιότητας της online εκπαίδευσης.
National Center for Online Learning Research, University of Alabama & University of Idaho

Journal of Maltese Education Research
Περιλαμβάνει άρθρα για την παιδαγωγική, την εκπαιδευτική πολιτική και τα προγράμματα σπουδών στη Μάλτα.
Faculty of Education, University of Malta

Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice (The)
Το περιοδικό ασχολείται με θέματα πλουραλιστικής προσέγγισης στη μάθηση και στη διδασκαλίας στο πλαίσιο του συνολικού κύκλου ζωής και δίνοντας έμφαση στην κριτική πολιτισμική θεώρηση.
Lesley University, Cambridge, Massachusetts

Journal of Physics Teacher Education Online
ΝΕΟ !
Ασχολείται με θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών φυσικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Illinois State University Department of Physics

Journal of Research in Rural Education ΝΕΟ !

Το περιοδικό δημοσιεύει έρευνες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση σε αγροτικές περιοχές.
University of Maine College of Education and Human Development

Journal of Research in Special Education Needs
ΝΕΟ !
Διεθνές φόρουμ για τη διάχυση αποτελεσμάτων ερευνών που αφορούν στην ειδική αγωγή.
The National Association for Special Educational Needs (NASEN) U.K
.

Journal of Scholarship of Teaching and Learning

Το περιοδικό στοχεύει στην προώθηση της γνώσης και του διαλόγου σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση στην τριτοβάθμια, κυρίως, εκπαίδευση, καθώς επίσης και με δραστηριότητες που αναφέρονται στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Mack Center for Inquiry on Teaching and Learning, Indiana University &The Colloquium on Excellence in Teaching

Journal of Special Education Technology
Τα άρθρα και οι πληροφορίες του περιοδικού αφορούν σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών στο χώρο της ειδικής αγωγής.
Technology and Media Division, Council of Exceptional Children

Journal of Statistics Education
Στόχος του περιοδικού είναι η διάδοση της γνώσης σχετικά με τη διδασκαλία της στατιστικής σε όλα τα επίπεδα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωσή της.
American Statistical Association

Journal of Technology Education
Περιέχει θέματα σχετικά με την τεχνολογική εκπαίδευση. Τα άρθρα πρέπει να εστιάζουν στην έρευνα, φιλοσοφία και θεωρία της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επιπλέον το περιοδικό δημοσιεύει βιβλιοκριτικές, περιεκτικές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, καθώς επίσης τις αντιδράσεις στα προηγουμένως δημοσιευμένα άρθρα
International Technology Education Assoc. & Council on Technology Teacher Education

Journal of Technology, Learning and Assessment (The)
Τα άρθρα του αφορούν τις προσπάθειες που γίνονται για το συνδυασμό της τεχνολογίας με τη μάθηση και την αξιολόγηση.
Technology and Assessment Study Collaborative & Boston College. Center for the Study of Testing, Evaluation and Educational Policy

Journal of Vocational Education and Training

Τα άρθρα του ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση διεθνώς. Επικεντρώνει στη σημασία της προετοιμασίας και της ενημέρωσης των μαθητών από το σχολείο.
Triangle Journals

Journal of Vocational Education Research
Το περιοδικό στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη διάδοση των σχετικών γνώσεων και στην ενθάρρυνση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση με την έρευνα πάνω σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Από το 2005 εκδίδεται με τον τίτλο Career and Technical Education Research
American Vocational Education Research Association (AVERA)

K- L - M - N - O
Kairos: A Journal for Teachers of Writing in Webbed Environments ΝΕΟ !
Επίκεντρο της θεματολογίας του περιοδικού είναι το σημείο όπου συναντιώνται οι τομείς της ρητορικής, της τεχνολογίας και της παιδαγωγικής. Κάθε τεύχος του περιοδικού αφιερώνεται σε μια ειδική πτυχή αυτής της αλληλεπίδρασης.
Co-editors, Daniel Anderson, University of North Carolina at Chapel Hill & Kristine Blair, Bowling Green State University.

Knowledge Tree, The: An ejournal of Flexible Learning in Vocational Education and Training
Αντικείμενο του περιοδικού είναι η ευέλικτη μάθηση και η οργάνωσή της στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Australian Flexible Learning Framework for the National Vocational Education and Training System 2000-2004

Language and Literacy
Το περιοδικό καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων εγγραματισμού που αφορούν στον γραπτό και προφορικό λόγο και στα πολυμέσα.
Faculties of Education at Queen's University, Kingston, The University of Alberta, Edmonton & The University of Victoria

Language, Learning, and Technology ΝΕΟ !
Στόχος του περιοδικού, που εκδίδεται από το 1997, είναι η διάχυση ερευνών που αφορούν τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
University of Hawai'i National Foreign Language Resource Center, Michigan State University Center for Language Education & Research, ALSIC, και άλλοι.

Learning Communities: International Journal of Learning in Social Contexts
Περιλαμβάνει άρθρα και πρωτότυπες έρευνες για τη μάθηση ατόμων και ομάδων σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο.
Charles Darwin University, Learning Research Group, Faculty of Education, Health and Science

Mathematics Educator, The

Περιέχει θέματα σχετικά με τις διάφορες απόψεις της μαθηματικής εκπαίδευσης. Τα άρθρα που δημοσιεύονται αντιπροσωπεύουν ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
Department of Mathematics Education at the University of Georgia, ΗΠΑ

Meridian: a Middle School Computer Technologies Journal
Περιέχει υλικό που αφορά τη χρήση υπολογιστών στη σχολική τάξη. Στοχεύει στη διάδοση της χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη μάθηση.
NC State University

Mountain Rise: An Electronic Journal dedicated to the scholarship of teaching and learning NΕΟ !
Στόχος του περιοδικού είναι η εφαρμογή επιστημονικών μεθοδολογιών στη μελέτη των διαδικασιών της μάθησης και της διδασκαλίας, ώστε ο στοχασμός αυτός να γίνει αντικείμενο δημοσίου διαλόγου και κριτικής.
Coulter Faculty Center for Excellence in Teaching & Learning at Western Carolina University


Networks: An Online Journal for Teacher Research NΕΟ !
Το περιοδικό αποτελεί ένα δημόσιο βήμα για τους μάχιμους εκπαιδευτικούς σε σχέση με έρευνες δράσης που αφορούν στις διάφορες πτυχές της διδασκαλίας στη σχολική τάξη.
Editor, Gordon Wells, UC at Santa Cruz

New Horizons in Adult Education
Περιοδικό που ασχολείται με την τρέχουσα έρευνα και τις καινούριες ιδέες σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Περιλαμβάνει έρευνες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μελέτες και άλλο παρόμοιο υλικό.
Nova Southeastern University, Programs for Higher Education

New Zealand Journal of Teachers' Work NΕΟ !
Περιλαμβάνονται ερευνητικά άρθρα από τη Νέα Ζηλανδία που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης από την προσχολική έως την ανώτατη εκπαίδευση.
Editor, Tony Floyd, Massey University, New Zealand

Online Journal of Distance Learning Administration
Περιλαμβάνει έργα ερευνητών που αφορούν τη διαχείριση προγραμμάτων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
State University of West Georgia. Center for Distance Education

P - R
Paradigm
Περιοδικό που έχει σκοπό τη διεπιστημονική μελέτη των σχολικών εγχειριδίων. Εξετάζονται όλες οι πτυχές των σχολικών εγχειριδίων και περιλαμβάνονται άρθρα, σχόλια και κριτικές. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 1989.
Textbook Colloquium

Pedagogy, Culture & Society
Το περιοδικό παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για συζητήσεις και αναλύσεις σχετικά με τα προγράμματα σπουδών όλων των χωρών. Προωθεί το διάλογο μεταξύ κρατών με διαφορετική κουλτούρα και ιδεολογία. Φιλοδοξεί ο διάλογος αυτός που γίνεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών να αποτελέσει έναυσμα και για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών των χωρών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.
Triangle Journals

Perspectives on Urban Education NΕΟ !
Το περιοδικό αποτελεί δημόσιο βήμα για την ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση σε αστικές περιοχές.
U of Pennsylvania, Graduate School of Education

Philosophical Studies in Education ΝΕΟ !
Ετήσια έκδοση με σκοπό τη διάχυση επιστημονικών μελετών που εξετάζουν φιλοσοφικές ιδέες και έννοιες σε σχέση με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική πρακτική και θεωρία.
Ohio Valley Philosophy of Education Society


Philosophy of Education: Yearbook of the Philosophy of Education Society

Ετήσιο περιοδικό που ασχολείται με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης με τη βοήθεια της φιλοσοφίας. Τελευταίο τεύχος online 1999.
University of Illinois, Urbana-Champaign. Philosophy of Education Society

Policy Futures in Education
Διεθνές περιοδικό αφιερωμένο στην προώθηση του διαλόγου για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού. Πέραν της επιστημονικής αρθρογραφίας δημοσιεύει και εκθέσεις διεθνών οργανισμών, ανασκοπήσεις εκπαιδευτικών συστηματών, κ.ά.
Symposium Journals

Practical Assessment, Research & Evaluation
Περιλαμβάνει άρθρα τα οποία αφορούν την αξιολόγηση, την έρευνα και τη διδασκαλία κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Απευθύνεται σε καθηγητές, δασκάλους, γονείς, ερευνητές και φοιτητές.
ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation & University of Maryland, College Park. Department of Measurement, Statistics and Evaluation.

Radical Pedagogy
Διεπιστημονικό περιοδικό αφιερωμένο στην εξέλιξη των θεμάτων διδασκαλίας και μάθησης και στην κριτική επισκόπησή τους.
International Consortium for the Advancement of Academic Publication, Athabasca University, Canada

(The) Reading Matrix: An International Online Journal NΕΟ !
Περιοδικό που ενσωματώνει διαδραστικά στοιχεία και εφαρμογές πολυμέσων και έχει ως αντικείμενο την έρευνα σε σχέση με θέματα εγγραμματισμύ σε δεύτερη γλώσσα.
Meena Singhal, Long Beach City College & John I. Liontas, University of Notre Dame, Editors

Reading Online

Έχει ως θέμα τις πρακτικές και την έρευνα στον τομέα του γραμματισμού. Εστιάζει τόσο στην ανάγνωση όσο και στους νέους τύπους γραμματισμού, όπως του ψηφιακού, των πολυμέσων κλπ. Περιλαμβάνει ειδικό τμήμα για διεθνείς έρευνες και εκθέσεις, το International Perspectives, καθώς και τμήμα που ασχολείται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις διδακτικές πρακτικές.
International Reading Association

Revista Electonica de Investigacion Educativa

Δίγλωσσο επιστημονικό περιοδικό (ισπανικά και αγγλικά) που δημοσιεύει άρθρα για την εκπαιδευτική πράξη από διάφορετικούς επιστημονικούς χώρους και διαφορετικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις.
Institute of Educational Research and Development of the University of Baja California (Mexico)

REIEVE - Revista Electonica de Investigacion y Evaluacion Educativa

Ισπανικό επιστημονικό περιοδικό που επικεντρώνεται σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης. Τα άρθρα είναι στα ισπανικά με περιλήψεις στα αγγλικά.
Department of Methods of Research and Diagnostic in Education of the University of Valencia

Research and Issues in Music Education

Περιλαμβάνει άρθρα και έρευνες για την παιδαγωγική και την πρακτική της μουσικής διδασκαλίας.
Bruce Gleason, Editor, Dept. of Music Education, University of St. Thomas, Minnesota

Research in Middle Level Education Online ΝΕΟ !
Δημοσιεύει έρευνες και συνθέσεις ερευνών διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων που αφορούν στην εκπαίδευση από την τετάρτη τάξη δημοτικού έως τις πρώτες τάξεις γυμνασίου.
National Middle School Association (USA)

Research in Education
Εξαμηνιαίο περιοδικό που ασχολείται με τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών καθώς επίσης και με την μεθοδολογία και τον τρόπο διεξαγωγής μιας έρευνας.
Scottish Centre for Research in Education

Research in Post-Compulsory Education
Το περιοδικό ασχολείται με τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής και μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υποστηρίζει τις προσπάθειες για περισσότερη έρευνα και ανάλυση σε διεθνές επίπεδο για να εντοπιστούν οι ανάγκες και να ταξινομηθούν οι προτεραιότητες στον τομέα αυτό.
Triangle Journals

Research Points
Ηλεκτρονικό δελτίο που παρουσιάζει συνοπτικά τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα εκπαιδευτικής πολιτικής.
American Educational Research Association

Results
Περιέχει περιλήψεις άρθρων από σημαντικά εκπαιδευτικά περιοδικά που αφορούν σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης του σχολείου, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ανάπτυξης του σχολείου.
National Staff Development Council

S-Z
School Library Media Research
Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων σχολικών βιβλιοθηκών και δίνει έμφαση στις έρευνες που αφορούν στη διδακτική και μαθησιακή θεωρία, στο πλαίσιο των σχολικών βιβλιοθηκών.
American Library Association.

Statistics Education Research Journal

Στόχος του περιοδικού είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της μάθησης, της διδασκαλίας, και της κατανόησης της στατιστικής.
International Association for Statistical Education (IASE) and the International Statistical Institute (ISI)

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy
Αντικείμενο του περιοδικού είναι η σχέση ερευνών και αξιολογήσεων με τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής στις Σκανδιναβικές χώρες. Δημοσιεύονται και σχολιάζονται εκθέσεις και άλλα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής.
Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, Department of Education and the Department of Teacher Education, Uppsala University

Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development ΝΕΟ !
Διεθνές περιοδικό που δημοσιεύει έρευνες και επιστημονικές μελέτες για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
Central Queensland University (Αustralia), Division of Teaching and Learning Services

Teachers College Record, The Voice of Scholarship in Education
Ηλεκτρονική έκδοση του γνωστού έντυπου περιοδικού. Απαραίτητη η εγγραφή (δωρεάν). Καλύπτει πολλούς θεματικούς τομείς της εκπαίδευσης. Η ύλη είναι οργανωμένη κατά τεύχος, αλλά και κατά θεματική ενότητα. Παρατίθενται στο κάθε άρθρο σύνδεσμοι με σχετικά άρθρα και σχετικές θεματικές ενότητες και υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και αναγνωσης σχολιασμών των άρθρων.
Teachers College, Columbia University

Teacher Development
Διεθνές περιοδικό με θέμα την έρευνα πάνω στα μοντέλα και στους τρόπους διεξαγωγής της διδασκαλίας, καθώς και της μάθησης.
Triangle Journals

Teaching Exceptional Children Plus ΝΕΟ !
Η ηλεκτρονική έκδοση του έντυπου περιοδικού, που απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες.
The Council for Exceptional Children

Technology, Pedagogy and Education
Τα άρθρα του ασχολούνται με την υποστήριξη και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το γεγονός της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιοδικό εξετάζει τις επιδράσεις που έχει η εκπαιδευτική τεχνολογία στη μάθηση, στο πρόγραμμα σπουδών, στους μαθητές και σε διάφορους άλλους τομείς.
Triangle Journals

TESL-EJ: Teaching English as a Second or Foreign Language
Διεθνές περιοδικό με θέμα τη διδασκαλία των αγγλικών ως δεύτερη ή και ως ξένη γλώσσα. Περιλαμβάνει άρθρα, καθώς και κριτικές βιβλίων, λογισμικού και διαδικτυακών τόπων. Η συντακτική επιτροπή αποτελείται από πανεπιστημιακούς από διάφορες χώρες.

Transformations: Liberal Education in the Digital Age
To περιοδικό πραγματεύεται την έννοια της "ψηφιακής εγγραματοσύνης" και τη σημασία της για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Επιχειρεί να αποτελέσει ένα φορουμ διαλόγου μεταξύ σπουδαστών, καθηγητών, βιβλιοθηκονόμων και ειδικών πληροφόρησης με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων πρακτικών στις θεωρητικές σπουδές.
Associated Colleges of the South

Turkish Online Journal of Educational Technology NEO !
Περιοδικό με αντικείμενο την εκπαιδευτική τεχνολογία. Εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο.
Editors, Associate Prof. Dr. Aytekin Isman, Sakarya University & Prof. Dr. Jerry Willis, Louisiana State University

Turkish Online Journal of Distance Education
Τα άρθρα του εστιάζουν σε θέματα διάδοσης της έρευνας και της πληροφορίας σε φοιτητές που βρίσκονται σε κάθε επίπεδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το περιοδικό επισημαίνει την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και δίνει έμφαση στις στρατηγικές, τις πρακτικές και τις τάσεις στις νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιεί την αγγλική.
Anadolu University Yunusemre Campus, Eskisehir, Turkey

Zeitschrift fur Interkulturellen Fremdsparchenunterricht: Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache

To περιοδικό έχει ως αντικείμενο τα θέματα διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.
University of Alberta (Canada), Division of Germanic Languages and Technische Universitat Darmstadt.

 

Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Τελευταία ανανέωση σελίδας 9/2005.
Σύνταξη Α. Κωστάκη.

 

 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr