Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Στους παρακάτω θεματικούς φακέλους θα βρείτε ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης διαθέσιμες μέσω διαδικτύου που αποτελούν συγκεντρωτικές πηγές άντλησης επιστημονικού πληροφοριακού υλικού το οποίο είναι χρήσιμο για τον ερευνητή και τον εκπαιδευτικό.

Καταχωρίζονται σελίδες που έχουν κριθεί ως προς την ποιότητά τους (επιστημονική επάρκεια, στοιχεία ταυτότητας, λειτουργικότητα, ενημέρωση) και που περιλαμβάνουν πηγές ανοιχτής πρόσβασης - κυρίως συλλογές τέτοιων ηλεκτρονικών πηγών, όπως ψηφιακές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και άλλες συλλογές online υλικού. Ιστοσελίδες που απαιτούν εγγραφή αναφέρονται σχετικά στην περιγραφή μας.

 
     
 

 
 

·        Ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί και δίκτυα

·        Διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί και δίκτυα

·        Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

·        Εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό

·       Αρχαία Ελληνική και Λατινική γραμματεία

·       Ειδική Αγωγή

·        Ελληνική Ιστορία

·        Ελληνική Λογοτεχνία

·        Αξιολόγηση

·        Σχολικά εγχειρίδια

·        Σχολικές Βιβλιοθήκες

·        Ελληνικές Βιβλιοθήκες

 

 
 
Επιστροφή στην κορυφή
 
       
         
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr