Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Νέες σελίδες
   
20/10/2005 Χρήσιμοι σύνδεσμοι (νέες κατηγορίες) < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
10/10/2005 Χρήσιμοι σύνδεσμοι (νέες κατηγορίες) < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
24/06/2005
Βάσεις Δεδομένων (νεόι τίτλοι) < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
16/06/2005
Νέα αποκτήματα τ. 8 < Ανακοινώσεις
30/05/2005
Εκπαιδευτικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης (νεόι τίτλοι) < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
26/04/2005
On line περιοδικά (νεόι τίτλοι) < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
20/12/2004
Έκθεση 2003 - 2004 < Ανακοινώσεις
20/12/2004
On line βιβλία (νεόι τίτλοι) < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
16/11/2004
On line περιοδικά (νεόι τίτλοι) < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
16/11/2004
Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί (ενημέρωση) < Σύνδεσμοι κατά Θέμα
16/11/2004
Ελληνικές Βιβλιοθήκες (ενημέρωση)< Σύνδεσμοι κατά Θέμα
16/11/2004
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
25/10/2004
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ < Σύνδεσμοι κατά Θέμα
25/10/2004
Σχολικά Εγχειρίδια (ενημέρωση) < Σύνδεσμοι κατά Θέμα
25/10/2004
ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ τ. 7 < Ανακοινώσεις
25/10/2004
ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ τ. 12 < Ανακοινώσεις
25/10/2004
ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ τ. 11 < Ανακοινώσεις
25/6/2004
Κατάλογος περιοδικών < Συλλογή < Πληροφορίες
25/6/2004
Κατάλογος περιοδικών < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
30/4/2004
Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού < Συλλογή < Πληροφορίες
(νέα ενημερωμένη έκδοση)
28/4/2004
Νέα Αποκτήματα Δελτίο 6 < Ανακοινώσεις
28/4/2004
Το Πρώτο Βήμα Αναζήτησης < Οδηγίες και Βοήθεια < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
28/4/2004
Οδήγίες Αναζήτησης Καταλόγου < Οδηγίες και Βοήθεια < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
28/1/2004
Κατάλογος βιβλιοθηκών που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και ερευνητές
< Ηλεκτρονικά Κείμενα
28/1/2004
Σχολικά Εγχειρίδια < Σύνδεσμοι
28/1/2004
Οδηγίες και Βοήθεια του HEAL - Link < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
28/1/2004
Θεματικές Βιβλιογραφίες < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
28/1/2004
Ηλεκτρονικά Κείμενα < Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
5/1/2004
Κύριες Θεματικές Επικεφαλίδες του καταλόγου της Βιβλιοθήκης < Ηλεκτρονικά Κείμενα
5/1/2004
Νέα Αποκτήματα Δελτίο 5 < Ανακοινώσεις
7/10/2003
Νέα Αποκτήματα Δελτίο 4 < Ανακοινώσεις

7/10/2003

Νέα Αποκτήματα Δελτίο 3 <Ανακοινώσεις

7/10/2003

Διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας του Π.Ι. και της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. με Σχολικές και Δημόσιες Βιβλιοθήκες < Ηλεκτρονικά Κείμενα
   
 
Επιστροφή στην κορυφή
   
   
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr