Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
On line βιβλία
     
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω.
 
 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
 
 
Αλαχιώτης Σ. «Η Διαθεματικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης» Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004.
 
Βιβλιοθήκη Π.Ι. «Κατάλογος Βιβλιοθηκών που Ενδιαφέρουν τον Εκπαιδευτικό και τον Ερευνητή». 2004, 2η έκδοση.
Βιβλιοθήκη Π.Ι. «Κύριες Θεματικές Επικεφαλίδες με αναφορά στην εκπαίδευση του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης». 2003.
Βιβλιοθήκη Π.Ι. - ομάδα εργασίας. «Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Συνεργασίας του Π.Ι. και της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. με Σχολικές και Δημόσιες Βιβλιοθήκες». 2002.
Βιβλιοθήκη Π.Ι. «Σύντομος Οδηγός Ορολογίας Τεκμηρίωσης του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας». 2000.
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας:
 
Αγγελοπούλου, Άννα - Μπρούσκου, Αίγλη. Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 700-749 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών - 2>, 1994, σ. 271.
Διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά.
 
Αντωνίου, Δαυίδ. Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄, 1987, σ. 759, τ. Β΄, 1988, σ. 960, τ. Γ΄, 1989, σ. 487.
 
Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα. Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σ. 467.
 
Καλαφάτη, Ελένη. Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929): από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σ. 278+88 πίνακες.
 
Κόκκωνας, Γιάννης. Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), 1997, σ. 809.
 
Κουλούρη, Χριστίνα. Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922), 1997, σ. 447.
 
Κουλούρη, Χριστίνα. Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914): ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σ. 789.
 
Κυρτάτας, Δημήτρης Ι. Παιδαγωγός: η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σ. 183.
 
Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ.Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σ. 136.
 
Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα - Ελεγμίτου, Ελένη. Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σ. 302.
 
Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική. Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), 1995, σ. 215.
 
Παπαγεωργίου, Γιώργος. Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.), 1986, σ. 192.
 
Πάτσιου, Βίκυ. «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922): το πρότυπο και η συγκρότησή του, 1987, σ. 236.
 
Σιδέρη, Αλόη. Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), τ. Α΄, 1989, σ. 404, τ. Β΄, 1989-1994, σ. 405-687.
 
Φουρναράκη, Ελένη. Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910): ένα Ανθολόγιο, 1987, σ. 630.
 
Χαρίτος, Χαράλαμπος. Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α΄, σ. 400, τ. Β΄, σ. 467.
 
Moullas, P. Les concours poetiques de l' Universite d' Athenes 1851-1877, 1989, σ. 488.
Καρούνος, Θόδωρος και Γουσίου, Λ. «Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002». Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 2002.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:
 
Τμήμα Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας
 
Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
 
Ζαφρανά Μαρία, Νικόλτσου Κατερίνα, Δανιηλίδου Ευγενία. Αποτελεσματική Μάθηση Γραφής και Ανάγνωσης στην Προσχολική Ηλικία μέσω μιας Πολυαισθητηριακής Μεθόδου
 
Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος. Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Βιβλίων, Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Αναγκών Επιμόρφωσης Ηλεκτρολογικού Τομέα Τ.Ε.Ε.
Benjamin, L. Annal Jerone Lord, Family Literacy: Directions in Research and Implications for Practice US Office of Educational Research & Improvement, 1996.
Bradburn, Norman - Gilford, Dorothy. A Framework and Principles for International Comparative Studies in Education. National Academy Press & National Research Council, 1990.
Council of Europe: (Βιβλία διαθέσιμα στα γαλλικά και αγγλικά οργανωμένα κατά θεματική ενότητα)
 
Education - Teacher Training.
 
Reports of the European Teacher Seminars Offered by Member States
 
Reports of the European Teacher Seminars in Donaueschingen
 
History in the 20th century.
 
Cinema
 
Challenges of information and communication
 
Misure of history
 
Teaching the Holocaust
 
Women
 
Teacher training
 
Population flows
 
Sources: museums, archives, oral history
 
Treaty simulation
 
History teaching.
 
Learning and teaching about the history of Europe in the 20th century
 
Bilateral and regional Co-operation - Reform of History Teaching
 
European Dimension in History Teaching
 
Education of Roma/Gypsy children in Europe.
 
Basic texts
 
Actions and publications
Dewey, John. Democracy and Education. Macmillan, 1916. (e-text: ILT Digital Classics).
Dewey, John. The School and Society: three lectures by John Dewey. University of Chicago Press, 1907.
Educational Practices Series. International Bureau of Education (UNESCO) and the International Academy of Education:
 
Βοσνιάδου, Στέλλα, Πώς μαθαίνουν οι μαθητές / How children learn. αρ. 7, 2001, 30σ.
Διαθέσιμο επίσης στα αγγλικά, κινέζικα και κορεατικά
 
Boekaerts, Monique. Motivation to learn. n° 10, 2002, 27 p.
Διαθέσιμό και στα Ελληνικά
 
Brophy, Jere. Teaching. n° 1, 1999, 35 p.
 
Elias, Maurice J. Academic and social-emotional learning. n° 11, 2003, 32 p.
Διαθέσιμο και στα Σουηδικά
 
Foster, Sharon L.; Brennan, Patricia; Biglan, Anthony; Wang, Linna; al-Ghaith, Saud, Preventing behaviour problems: what works. n° 8, 2002, 32 p.
 
Grouws, Douglas A.; Cebulla, Kristin J. Improving student achievement in mathematics. n° 4, 2000, 46 p.
 
Judd, Elliot L.; Lihua Tan; Walberg, Herbert J., Teaching additional languages. Educational Practices Series, n° 6, 2001, 21 p.
Διαθέσιμο και στα Ισπανικά
 
Lybolt, John; Gottfred, Catherine. Promoting pre-school language, Educational Practices Series, 2003, 25 p.
 
Pang, Elizabeth S.; Muaka Angaluki; Bernhardt Elizabeth B.; Kamil Michael L. Teaching reading. Educational Practices Series, n° 12, 2003, 24 p.
 
Redding, Sam. Parents and learning. n° 2, 2000, 32 p.
Διαθέσιμο και στα Ισπανικά
 
Schenker, Inon, I. Preventing HIV/AIDS in schools. n° 9, 2002, 31 p.
 
Topping, Keith. Tutoring. n° 5, 2000, 35 p.
Διαθέσιμο και στα Ισπανικά.
 
Walberg, Herbert J., Paik, Susan J.. Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι / Effective educational practices. αρ. 3, 2000, 23 σ.
Διαθέσιμο και στα Αγγλικά και Ισπανικά.
 
Wallace, T.; Stariha, W.E.; Walberg, H.J. Teaching speaking, listening, and writing. Educational Practices Series, 17 p.
Eurydice:
 
Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. Eurydice European Unit & European Commision, Directorate General for Education and Culture, 2004.
Διαθέσιμο και Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
 
Organisation of school time in Europe (School year 2004/05). Eurydice European Unit & European Commision, Directorate General for Education and Culture, 2004.
Διαθέσιμο και Αγγλικά.
 
Key topics in education in Europe, Volume 3: The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns. Report IV: Keeping teaching attractive for the 21th century. Eurydice European Unit & European Commision, Directorate General for Education and Culture, 2004.
Διαθέσιμο και Αγγλικά, Γαλλικά και Τσέχικα.
 
Evaluation of Schools Providing Compulsory Education. Eurydice European Unit & European Commision, Directorate General for Education and Culture, 2004.
Διαθέσιμο και Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
IIEP. (International Institute for Educational Planning): (Βιβλία διαθέσιμα στα αγγλικά οργανωμένα κατά θεματική ενότητα)
 
Global issues.
 
General studies
 
Development issues
 
HIV/AIDS and education
 
Education in emergencies
 
Ethics and corruption
 
Administration and management.
 
Administration of education
 
Distance education
 
Information and communication technologies
 
Information and statistics
 
School mapping and school building
 
Teachers
 
Economics of education.
 
Economics of education
 
International co-operation
 
Quality of education.
 
Quality of education
 
Supervision
 
Levels of formal education.
 
Pre-school, primary and basic education
 
Secondary education
 
Science education
 
Technical and vocational education
 
Higher education
 
Alternative strategies.
 
Adult and lifelong education
 
Disadvantaged groups
 
Education in rural development
ILO, (International Labour Organization):
 
Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel, 8th Session, 2003.
 
Lifelong Learning in the Twenty-First Century: the Changing Roles of Educational Personnel. Report for discussion at the Joint Meeting, Part 1, 2000.
 
Lifelong Learning in the Twenty-First Century: the Changing Roles of Educational Personnel. Report for discussion at the Joint Meeting, Part 2, 2000.
Johnsen, Egil Borre. Textbooks in the Kaleidoscope: A Critical Survey of Literature and Research on Educational Texts. Scandinavian University & Oxford University Press, 1993 (e-text: Vestfold College, 2001).
Διαθέσιμο επίσης στα νορβηγικά.
Montagnes, Ian. Textbooks & learning materials 1990-1999: a global survey. Unesco & Montagnes, Ian c1999.
Διαθέσιμο επίσης στα ισπανικά.
Montessori, Maria. The montessori method: scientific pedagogy as applied to child education in "the children's houses" Frederick A. Stokes, 1912.
Noah, Harold J.; Eckstein, Max A. Doing comparative education: three decades of collaboration, Selections from the works of Harold J. Noah and Max A. Eckstein, Teachers College: Columbia University New York, 1997.
PISA PUBLICATIONS:
 
Reading for Change: Performance and Engagement across Countries: Results from PISA 2000, Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2002.
Διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά και γερμανικά.
 
Knowledge and Skills for Life: First Results from PISA 2000,2001.
Διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά και γερμανικά.
 
The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills, 2004.
Διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά.
 
Literacy Skills for the World of Tomorrow: Further Results from PISA 2000, 2003.
 
Learners for Life: Student Approaches to Learning: Results from PISA 2000, 2003.
Διαθέσιμο επίσης στα γερμανικά.
 
Programme for International Student Assessment (PISA): Manual for the PISA 2000 Database, 2000.
 
Programme for International Student Assessment (PISA): PISA 2000 Technical Report, 2003.
 
Measuring Student Knowledge and Skills: The PISA 2000 Assessment of Reading, Mathematical and Scientific Literacy, 2000.
 
Sample Tasks from the PISA 2000 Assessment: Reading, Mathematical and Scientific Literacy, 2002. Διαθέσιμο επίσης στα γερμανικά.
 
Student Engagement at School: A Sense of Belonging and Participation: Results from PISA 2000, 2003.
UNESCO. A guide to sustainable book provision, c1997.
Διαθέσιμο επίσης στα ισπανικά.
UNICEF. A League Table of Educational Disadvantage in Rich Nations. Innocenti Report Card No, 4, UNICEF - Inoccenti Research Center, 2002.
U.S. Department of State. English Teaching Forum Electronic Journals, 1993.
Web Based Education Commission, The power of the internet for learning: moving from promise to practice, 2000.
"White paper: 21st century literacy in a convergent media world." Bertelsmann Foundation and AOL Time Warner Foundation, March, 2002.
Διαθέσιμο επίσης στα γερμανικά.
 
 
Επιστροφή στην κορυφή
 
     
     
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr