Ελληνικές Βιβλιοθήκες
   
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΥΠΕΠΘ)

ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 
       
       
         
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr