Στρογγυλά με Αξία

 

Για να δείτε τα σχέδια μαθημάτων, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF.

 
ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενότητα α: Εξοικείωση με τη μορφή των κερμάτων

Επιστολή προετοιμασίας
Σχέδιο μαθήματος 1: Παρατήρηση των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 2: Κατάταξη των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 3: Κατασκευή των κερμάτων
Αξιολόγηση Α Ενότητας

Ενότητα β: Αυτόματη αναγνώριση των κερμάτων

Σχέδιο μαθήματος 4: Περιγραφή των όψεων των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 5: Απτική αναγνώριση των όψεων των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 6: Αναγνώριση της αριθμητικής ταυτότητας των κερμάτων
Αξιολόγηση Β Ενότητας

Ενότητα γ: Εξοικείωση με την αξία των κερμάτων

Σχέδιο μαθήματος 7: Αντιστοίχιση της αριθμητικής αξίας των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 8: Σειροθέτηση των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 9: Δίνουμε χρήματα, αγοράζουμε προϊόντα
Σχέδιο μαθήματος 10: Αντιστοίχιση της αγοραστικής αξίας των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 11: Αναγνώριση της τιμής των προϊόντων
Σχέδιο μαθήματος 12: Η σκάλα των αγορών
Αξιολόγηση Γ Ενότητας