Αλφαβητικός κατάλογος ξενόγλωσσων περιοδικών

Έντυπα και σε Ηλεκτρονική Μορφή

*τα 'Εντυπα Περιοδικά με μπλε γραμματα

*τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της Ηeal/Link με πράσινα γράμματα

*τα Διαδικτυακά Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης με κόκκινα γράμματα

 
 
A | B | C | D | E | F| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
   
Ξενόγλωσσα περιοδικά Α - Η | I - L | M - Z
A
*Εντυπα
*Heal/Link
*www
 • About Campus Wiley InterScience (1997 -)
 • Academic Leader Wilson (2002 -)
 • Action in Teacher Education Wilson (1996 -)
 • Action Learning : Research and Practice Taylor & Francis (2004 -)
 • Adolescence Wilson (1995 -)
 • Adult Education Quarterly (1995 - 2001) ελλιπής
 • Adult Education Quarterly Wilson (1998 -)
 • Adult Learning Wilson (1998 -)
 • Advances in Health Sciences Education Kluwer (1997 -)
 • Agricultural Education Magazine, The Wilson (2000 -)
 • ALT- J Taylor and Francis (2004 -)
 • American Annals of the Deaf Wilson (1996 -)
 • American Educational Research Journal (1996 - 2001) ελλιπής
 • American Educational Research Journal Wilson (2001 -)
 • American Journal of Dance Therapy Kluwer (1997 -)
 • American Journal of Education (1995 -)
 • American Journal of Evaluation, The (Elsevier ScienceDirect) (1998 -)
 • American Mathematical Monthly, The (1980 - 1989) ελλιπής
 • American Music Teacher, The Wilson (1999 -)
 • American Psychologist (1980 - 1990)
 • American School & University Wilson (1996 -)
 • American Secondary Education Wilson (1996 -)
 • American Teacher Wilson (1998 -)
 • Annals of Dyslexia Wilson (1998 -)
 • Annual Review of Applied Linguistics Cambridge University Press (1999 -)
 • Anthropology & Education Quarterly Wilson (1998 -)
 • Anthropology and Education Quarterly (1996 - 2001) ελλιπής
 • Applied Linguistics Oxford University Press (1999 -)
 • Applied Measurement in Education (1996 - 2000)
 • Applied Psycholinguistics Cambridge University Press (1999 -)
 • Applied Research in Developmental Disabilities Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Applied Research in Mental Retardation Elsevier (ScienceDirect) (1999 -)
 • Archival Science Kluwer (2001 -)
 • Arithmetic Teacher (1967 - 1982) ελλιπής
 • Art Education Wilson (2002 -)
 • Arts & Activities Wilson (1996 -)
 • Arts Education Policy Review Wilson (1994 -)
 • ASEE Prism Wilson (1996 -)
 • ASHE-ERIC Higher Education Report Wiley InterScience (2001 -)
 • ASHE-ERIC Higher Education Reports Wilson (1995 -)
 • Asia-Pacific Journal of Teacher Education Taylor & Francis (2000 -)
 • Assessing Writing Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Assessment & Evaluation in Higher Education Taylor & Francis (2000 -)
 • Assessment in Education (2001)
 • Assessment in Education: Principles, Policy & Practice Taylor & Francis (1999 -)
 • Australian Journal of Career Development (2001 -)
 • Australian Journal of Learning Disabilities (1996 -) ελλιπής
B
*Εντυπα
*Heal/Link
*www
 • Bildung und Wissenschaft (1993)
 • Bilingualism Cambridge University Press (1998 -)
 • Biologi-Geologie (1992 -) ελλιπής
 • Black Issues in Higher Education Wilson (1996 -)
 • British Educational Research Journal (1996) & (1999 - 2001)
 • British Educational Research Journal Taylor & Francis (2000 -)
 • British Journal of Developmental Psychology (1996 -) ελλιπής
 • British Journal of Educational Psychology (1996 -) ελλιπής
 • British Journal of Educational Studies Blackwell Publishing (1997 -)
 • British Journal of Educational Technology (1996 - 2001 )
 • British Journal of Educational Technology Blackwell Publishing (1997 -)
 • British Journal of Educational Technology Wilson (1996 -)
 • British Journal of Guidance and Counselling Taylor & Francis (2000 -)
 • British Journal of Learning Disabilities Blackwell Publishing (2000 -)
 • British Journal of Psychiatry (1998 -)
 • British Journal of Religious Education Taylor & Francis (2000 -)
 • British Journal of Sociology (1996 - 2001)
 • British Journal of Sociology of Education (1996 - 2001)
 • British Journal of Sociology of Education Taylor & Francis (1999 -)
 • British Journal of Special Education (1996 - 2001) ελλιπής
 • British Journal of Special Education Blackwell Publishing (1996 -)

C

*Εντυπα
*Heal/Link
*www
 • Cambridge Journal of Education Taylor & Francis (2000 -)
 • Canadian Journal of Education Wilson (1996 -)
 • Canadian Journal of Higher Education Wilson (2002 -)
 • Changing English Taylor & Francis (2000 -)
 • Chemistry in Britain (1996 -) ελλιπής
 • Chemistry in Europe (1996 - 1998) ελλιπής
 • CHEMKON (στα γερμανικά) Wiley InterScience (2001 -)
 • Child Abuse & Neglect Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Child and Youth Care Forum Kluwer (1998 -)
 • Child Development (1998 - 1999) & (2001)
 • Childhood Education Wilson (1995 - 2000)
 • Children Today Wilson (1994 - 1997)
 • Children's Literature in Education (1996 - 2001)
 • Children's Literature in Education Kluwer (1997 -)
 • Chinese Education and Society Wilson (1998 - 1999)
 • Christian Higher Education Taylor & Francis (2002 -)
 • Cognitive Development Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • College Teaching Wilson (1996 -)
 • Communication Education Taylor & Francis (2002 -)
 • Community College Journal of Research & Practice Taylor & Francis (1999 -)
 • Comparative Education (1995 - 1996) & (1998 - 2001)
 • Comparative Education Review (1994 -) ελλιπής
 • Comparative Education Taylor & Francis (1995 -)
 • Compare Taylor & Francis (2000 -)
 • Computers & Education Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Computers and Composition Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Computers and Education (1996 - 2001) ελλιπής
 • Contemporary Education Wilson (1996 - 2001)
 • Contemporary Educational Psychology Academic Press (after January 2003 Elsevier) (1993 -)
 • Current Anthropology (1996 -) ελλιπής
 • Current Issues in Language Planning (2002 -)
 • Curriculum Inquiry Blackwell Publishing (1997 -)
 • Curriculum Journal Taylor & Francis (2000 -)
 • Curriculum Journal, The (1996 - 2001) ελλιπής
 • Curriculum Review Wilson (1996 -)
D
*Εντυπα
*Heal/Link
*www
 • Delta Kappa Gamma Bulletin, The Wilson (1998 -)
 • Delta Pi Epsilon Journal Wilson (1999 -)
 • Developmental Psychology (1996 -) ελλιπής
 • Developmental Review Elsevier (ScienceDirect) (1993 -)
 • DIAGONALES (1992) & (1994 - 1997) ελλιπής
 • Disability & Society Taylor & Francis (1986 -)
 • Discourse Taylor & Francis (2000 -)
 • Distance Education Report Wilson (2001 -)
 • Distance Education Taylor & Francis (2002 -)
E
*Εντυπα
*Heal/Link
*www
 • Early Childhood Education Journal Kluwer (1997 -)
 • Early Childhood Research Quarterly Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Early Years: Journal of International Research & Development Taylor & Francis (2001 -)
 • Ecole Maternelle Francaise, L' (1993 -) ελλιπής
 • Economics of Education Review (1996 - 2001)
 • Economics of Education Review Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Education (Chula Vista, Calif.) Wilson (1996 -)
 • Education + Training MCB (1994 -)
 • Education and Health (1996 -) ελλιπής
 • Education and Information Technologies Kluwer (1997 -)
 • Education and the Law Taylor & Francis (2000 -)
 • Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities Wilson (1997 -)
 • Education and Treatment of Children Wilson (1996 -)
 • Education Canada Wilson (2002 -)
 • Education Digest, The (1979 - 1980) ελλιπής
 • Education Digest, The Wilson (1997 -)
 • Education Economics Taylor & Francis (2000 -)
 • Education for Health: Change in Learning & Practice Taylor & Francis (2000 -)
 • Education, Communication & Information Taylor & Francis (2001 -)
 • Educational and Psychological Measurement Wilson (1995 - 1997)
 • Educational Evaluation & Policy Analysis Wilson (2001 -)
 • Educational Evaluation and Policy Analysis (1996 - 2001) ελλιπής
 • Educational Forum, The (1995 - 2000) ελλιπής
 • Educational Forum, The Wilson (1996 -)
 • Educational Foundations Wilson (2001 -)
 • Educational Gerontology Taylor & Francis (1999 -)
 • Educational Horizons Wilson (1996 -)
 • Educational Leadership (1996 - 2001) ελλιπής
 • Educational Leadership Wilson (1995 - )
 • Educational Management and Administration (1999 -)
 • Educational Media International Taylor & Francis (2000 -)
 • Educational Philosophy and Theory (No longer published by Taylor & Francis) Taylor & Francis (2000 - 2003)
 • Educational Philosophy and Theory Blackwell Publishing (2003 -)
 • Educational Policy (1996 -) ελλιπής
 • Educational Psychology in Practice Taylor & Francis (2000 -)
 • Educational Psychology Review Kluwer (1997 -)
 • Educational Psychology Taylor & Francis (2000 -)
 • Educational Research and Evaluation (1996 -)
 • Educational Research for Policy and Practice Kluwer (2002 -)
 • Educational Research Taylor & Francis (2000 -)
 • Educational Researcher (1996 -) ελλιπής
 • Educational Researcher Wilson (2001 -)
 • Educational Review Taylor & Francis (1999 -)
 • Educational Studies (American Educational Studies Association) Wilson (1996 -)
 • Educational Studies in Mathematics (1992 - 2001) ελλιπής
 • Educational Studies in Mathematics Kluwer (1997 -)
 • Educational Studies Taylor & Francis (1999 -)
 • Educational Technology Research and Development Wilson (1999 -)
 • Educational Theory Blackwell Publishing (2004 -)
 • Electronic Journal of Science Education Wilson (2001 -)
 • Electronic Library, The (1996 -) ελλιπής
 • Elementary School Journal, The (1995 -)ελλιπής
 • ELT Journal (2001)
 • ELT Journal Oxford University Press (2001 -)
 • English for Specific Purposes Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • English Today Cambridge University Press (2001 -)
 • Environmental Education Research Taylor & Francis (2000 -)
 • Equity & Excellence in Education Taylor & Francis (2003 -)
 • Etudes De Linguistique Applique'E ( 'ELA) (1996 -) ελλιπής
 • European Education (1996 - 2001) ελλιπής
 • European Education Wilson (1997 - 2000)
 • European Journal for Education Law and Policy (publication discontinued) Kluwer (1998 - 2000)
 • European Journal of Dental Education Blackwell Publishing (2000)
 • European Journal of Education (1994 - 2001) ελλιπής
 • European Journal of Education Blackwell Publishing (2000 -)
 • European Journal of Engineering Education Taylor & Francis (2000 -)
 • European Journal of Psychology of Education (1996 -)
 • European Journal of Special Needs Education Taylor & Francis (2000 -)
 • European Journal of Teacher Education (1996 -)
 • European Journal of Teacher Education Taylor & Francis (2000 -)
 • European Journal of Women's Studies, The (1996 -)
 • Evaluation and Program Planning Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Evaluation in Education Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Evaluation in Education. International Progress Elsevier (ScienceDirect) (1995 -)
 • Exceptional Children Wilson (1998 -)
 • Exceptional Parent, The Wilson (1998 -)
F - G - H
*Εντυπα
*Heal/Link
*www
 • Focus on Exceptional Children Wilson (1996 -)
 • For the Learning of Mathematics (1996 -)
 • Francais Dans Le Monde, Le (1992 - 2001) ελλιπής
 • Fremdsprache Deutch (1996 -)
 • Gender and Education Taylor & Francis (1995 -)
 • German Journal of Psychology, The (1992 - 1994)
 • Gifted Child Today (Waco, Tex.: 2000) Wilson (2000 -)
 • Gifted Child Today Magazine (Name changed to Gifted Child Today) Wilson (1996 - 1999)
 • Globalisation, Societies and Education Taylor & Francis (2003 -)
 • Harvard Educational Review (1994 -) ελλιπής
 • Health Care Analysis Kluwer (1999 -)
 • Health Education MCB (1994 -)
 • Health Education Research Oxford University Press (1999 -)
 • Health Educational Research (1996 - 2001) ελλιπής
 • High Ability Studies Taylor & Francis (2000 -)
 • High School Journal, The Wilson (1998 -)
 • Higher Education in Europe Taylor & Francis (2000 -)
 • Higher Education Policy (No longer published by Elsevier as of 2003) Elsevier cienceDirect) (1996 - 2002)
 • Higher Education Quarterly Blackwell Publishing (1997 -)
 • Higher Education Research and Development Taylor & Francis (2000 -)
 • Higher Education Kluwer (1997 -)
 • History and Theory (2001 -)
 • History of Education Taylor & Francis (1999 -)
 • History Teacher, The (Long Beach, Calif.) Wilson (1996 -)
Ξενόγλωσσα περιοδικά Α - Η | I - L | M - Z
 
 
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr