Αρχαία Ελληνική και Λατινική γραμματεία

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει κείμενα και συνδέσμους που αφορούν στην αρχαία ελληνιική και λατινική γραμματεία και φιλοδοξεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον φιλόλογο και ερευνητή. Περιέχει αρχαία ελληνικά κείμενα σε πρωτότυπο και μετάφραση καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Ο κατάλογος που παρατίθεται χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: στις ιστοσελίδες με αρχαίους έλληνες και λατίνους συγγραφείς και σε αυτές που αφορούν μόνο στους αρχαίους έλληνες ή μόνο στους λατίνους συγγραφείς. Στον κατάλογο δίδεται μια σύντομη περιγραφή του ιστότοπου και αναφέρεται ο συντάκτης ή ο φορέας στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα.
  Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία
Βιβλιογραφική αναζήτηση για θέματα που αφορούν τη γυναίκα και το φύλο στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης δίνουν και κείμενα ανοιχτής πρόσβασης. Allen R. Scaife, University of Kentucky & Susan Bofanes, Association Colleges of the South Classica
Ψηφιακή μορφή του έργου του Charles W. Eliot LLD (ed.) The Harvard Classics The Shelf of Fiction, New York: P.F. Collier & Son, 1909–1917. 70 τόμοι που καλύπτουν λογοτεχνία, φιλοσοφία, θρησκεία και πολιτισμό μέχρι τον 20ο αι. Οι κλασικοί έλληνες και λατίνοι συγγραφείς είναι σε αγγλική μετάφραση.

Internet Ancient History Sourcebook

Το Internet History Sourcebooks Project συγκεντρώνει ιστορικά κείμενα για διάφορες περιόδους. Το τμήμα που προτείνεται εδώ αφορά στην αρχαία ιστορία. Paul Halsall & Fordham University - New York

Η ιστοσελίδα παρέχει χρήσιμους υπερσυνδέσμους για τον φιλόλογο και ερευνητή και online κείμενα λατίνων και αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. Herman Lauvrys , Βέλγιο.
Κατάλογος με online κείμενα αρχαίων ελλήνων και λατίνων συγγραφέων σε πρωτότυπο και μετάφραση. Δίδονται επίσης, εργαλεία μετάφρασης και λεξικό. Peter Gainsford, New Zeland University of Wellington
Μια ηλεκτρονική βάση που περιέχει αρχαίους και λατίνους συγγραφείς (μετάφραση αγγλική). University of Oxford σε συνεργασία με The Joint Information Systems Committee και The Arts & Humanities Research Board
Μια πολύ πλούσια βάση με κείμενα αρχαίων ελλήνων και λατίνων συγγραφέων. Τα κείμενα παρατίθενται σε μετάφραση και σε πρωτότυπο. Υπάρχουν επίσης, βοηθήματα για το φιλόλογο/ερευνητή όπως εγκυκλοπαίδειες, εργαλεία μετάφρασης και λεξικά π.χ. Liddell-Scott-Jones Lexicon of Classical Greek. Προέκυψε από τη συνεργασία διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Philoctetes

Μια ηλεκτρονική βάση που περιέχει αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα σε πρωτότυπο και αγγλική και γαλλική μετάφραση. M. Daniel Lancereau et M. Samuel Bereau
Περιέχει αρχαίους έλληνες και λατίνους συγγραφείς. Μετάφραση στα αγγλικά.

Abacci Books

Συνδυάζει το Project Gutenberg και Amazon. Ανάμεσα στα πολλά free e-books περιέχει και αρχαίους έλληνες συγγραφείς. Περιέχει κυρίως αγγλική λογοτεχνία. Μετάφραση στα αγγλικά.

Alex: A Catalogue of Electronic Texts on the Internet

Περιέχει διάφορα e-books της αμερικάνικης και αγγλικής λογοτεχνίας καθώς και αρχαίους έλληνες και λατίνους συγγραφείς. Μετάφραση στα αγγλικά.

ANRW (Aufsteig und Niedergang der roeminschen Welt)

Βιβλιογραφική αναζήτηση του περιοδικού. Τα άρθρα του δεν διατίθενται online. University of kentucky

Περιέχει μεταφράσεις διαφόρων συγγραφέων στα γαλλικά. Pierre Perroud, Universite de Geneve

Bibliotheca Augustana

Η βιβλιοθήκη περιέχει πλήθος κειμένων σε πρωτότυπο, μεταξύ αυτών, (γερμανική, αγγλική, γαλλική, ιταλική ισπανική, πολωνική, ρωσική, εβραϊκή γραμματεία). Ulrich Harsch και το Fachhochschule Augsburg University of Applied Sciences

Bibliotheque Philosophique

Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει αρχαίους έλληνες και λατίνους συγγραφείς σε γαλλική μετάφραση. Academie de Nice
Βιβλιογραφική αναζήτηση του περιοδικού. Χρειάζεται εγγραφή (χωρίς χρέωση) για πρόσβαση στο περιοδικό. University of Pennsylvania, Bryn Mawr College

Greek Alphabet and Language

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για το ελληνικό αλφάβητο και την ελληνική γλώσσα. Κατερίνα Σαρρή.
Άρθρα και βιβλιογραφία για την αρχαία ιστορία και κείμενα αρχαίων ελλήνων και λατίνων συγγραφέων. Jona Lendering

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο περιέχει βιογραφίες και επιτεύγματα των μαθηματικών/φιλοσόφων/αστρονόμων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. University of St Andrews- Scotland και το School of Mathematics and Statistics

Μια ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ορισμένα από τα άρθρα/βιβλία δίδονται και full text. Marc Huys και το Katholieke Universiteit Leuven, Department of Classical Studies

Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'Antichita Classica

Μια ηλεκτρονική βάση, η οποία περιέχει σημαντική βιβλιογραφία και βοηθήματα για τον φιλόλογο/ερευνητή της αρχαίας ιστορίας. Τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων και λατίνων συγγραφέων είναι μεταφρασμένα στην αγγλική ή γαλλική. Universita della Calabria

Textkit

Ένας δικτυακός τόπος που βοηθά στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και λατινικών.
Παρέχει βιβλιογραφία για τους κλασικούς αρχαίους έλληνες και λατίνους συγγραφείς. Η βιβλιογραφία ωστόσο δεν είναι πρόσφατα ενημερωμένη. Charles H. Lohr (Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg

Translatum

Είναι μια δωρεάν μεταφραστική ιστοσελίδα (Free Greek Translation) που παρέχει πολλά χρήσιμα εργαλεία για τις μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων. Σπύρος Δόικας
 
 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Αθήνα 5ος π.Χ. αιώνας

Iστορία - Aρχαία κείμενα - Ρητά- ΟΙ 7 ΣΟΦΟΙ της Αρχ. Ελλάδας , Τα έργα του ΠΛΑΤΩΝΑ , ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ , ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ , ΣΟΛΩΝ
Μια ηλεκτρονική βάση, η οποία περιέχει όλα τα φιλοσοφικά θέματα που αναφέρονται στα κείμενα του Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Θεόδωρος Σκαλτσάς
Αναζήτηση βιβλιογραφίας και σύνδεση των αποτελεσμάτων με online βιβλία. UCL (Universite Catholique de Louvain)
Γίνεται βιβλιογραφική αναζήτηση σε διάφορες βάσεις που περιέχουν έργα και σχόλια αρχαίων κλασσικών. CETH - Rutgers University
Ψηφιοποιημένα έργα διαφόρων συγγραφέων. Όσον αφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία περιέχει έργα του Πλάτωνα και Αριστοτέλη σε αγγλική μετάφραση. Institute for Learning Technologies
Γίνεται βιβλιογραφική αναζήτηση και η ιστοσελίδα είναι συμπλήρωμα του "Gnomon Bibliographische Datenbank" που βρίσκεται στο Gnomon CD-ROM 2005. Πρόκειται για μια συνεργασία με το "Gnomon. Kritische Zeitschrift fur die gesamte klassische Altertumswissenschaft". Jurgen Malitz - Universite Catholique d'Eichstatt με τη συνεργασία του Gregor Weber - Universite d'Augsburg

Greek Lyric Poets (The)

Μια σελίδα του για τους αρχαίους λυρικούς ποιητές σε αγγλική μετάφραση. John Porter, University of Saskatchewan
Βιβλιογραφία για την ελληνιστική περίοδο και τους συγγραφείς αυτής της περιόδου. University of Leiden
Κείμενα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων σε πρωτότυπο και μετάφραση. Παραθέτεται και σχολιασμός των κειμένων. Άγγελος Περδικούρης
Περιέχει πανεπιστημιακές σημειώσεις και σεμινάρια που αφορούν στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. University of Washington
Περιέχει τα έργα του Πλάτωνα και παραπέμπει σε άρθρα και σχόλια άλλων οργανισμών που ασχολήθηκαν με αυτόν. Bernard Suzanne
Εγκυκλοπαίδεια της φιλοσοφίας. Περιέχει βιογραφίες και σχόλια πάνω στις απόψεις αρχαίων και συγχρόνων φιλοσόφων. Stanford University
Βιβλιογραφική αναζήτηση που αφορά κλασικούς και βυζαντινούς συγγραφείς. Raphael Finkel, William Hutton, Patrick Rourke, Ross Scaife, Elizabeth Vandiver
Online αναζήτηση σε 12.000 έργα 3.700 αρχαίων ελλήνων συγγραφέων για οργανισμούς και ινστιτούτα που είναι συνδρομητές του TLG. Οι χρήστες που δεν είναι συνδρομητές έχουν πρόσβαση μέσω μιας πιλοτικής λειτουργίας αναζήτησης. University of California, Irvine
Βιβλιογραφική αναζήτηση σε περιοδικά κλασσικού ενδιαφέροντος. Διευθύνεται από το PMW Matheson (Toronto, Canada) και Jacques Poucet (Louvain, Belgium).
Παρατίθεται ειδική βιβλιογραφία για παπυρολογία και επιγραφική. Werner Eck, Helmut Engelmann, Dieter Hagedorn, Jurgen Hammerstaedt, Rudolf Kassel, Ludwig Koenen, Wolfgang Dieter Lebek, Reinhold Merkelbach und Cornelia Romer
 
 

Λατινική Γραμματεία 

Βιβλιογραφία λατινικών κειμένων που έχουν γραφεί από την περίοδο της αναγέννησης και εξής. Τα κείμενα παρατίθενται full text. Dana F. Sutton, The University of California, Irvine
Περιέχει λατίνους συγγραφείς της Αναγέννησης και Διαφωτισμού. Γλώσσα ιταλικά. Giuseppe Bonghi
Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που προέκυψε από τη συνεργασία διαφόρων πανεπιστημιακών. Περιέχει λατινικά κείμενα σε πρωτότυπο και μετάφραση. Παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία. David Camden
Περιέχει λατίνους συγγραφείες σε πρωτότυπο. Δίνονται επίσης ενδιαφέροντες συνδέσεις με άλλες κλασσικού ενδιαφέροντος ιστοσελίδες. William Carey
Περιέχει κείμενα λατίνων ρητόρων και άλλα νομικά λατινικά κείμενα. Alexandr Koptev & Yves Lassard
Πρόκειται για την 4η online έκδοση του Short Bibliography of the Latin Language and Literature, compiled by M.G.M. van der Poel, Nijmegen, 1996. Παρέχει βιβλιογραφία για αρχαίους λατίνους συγγραφείς. Γλώσσα ολλανδικά και αγγλικά. M. G. M. van der Poel
 
   
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr