Εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό

Στον παρακάτω κατάλογο θα βρείτε ιστοχώρους που διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο είναι χρήσιμο στους εκπαιδευτικούς στην οργάνωση των μαθημάτων τους, καθώς και για τη γενικότερη παιδαγωγική τους επιμόρφωση. Θα βρείτε επίσης ιστοσελίδες–πύλες που διαθέτουν επεξεργασμένους και ενημερωμένους καταλόγους αντίστοιχων ηλεκτρονικών πηγών υποστηρικτικού υλικού για τον εκπαιδευτικό.*
Για τον κάθε ιστοχώρο δίνονται πληροφορίες για το είδος του υλικού που διαθέτει, τη γενική θεματολογία που καλύπτει και τον υπεύθυνο φορέα ή συντάκτη.
Ιστότοποι Φορέων 
Ανοιχτές Θύρες
Παρουσιάζει τις κοινωνικές επιστήμες κατά θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει για κάθε ενότητα διάφορες ηλεκτρονικές και διαδικτυακές πηγές για περαιτέρω έρευνα. Δείτε επίσης τα μεθοδολογικά εργαλεία που εντάσσονται στη γενικότερη ενότητα Κοινωνικές Ανιχνεύσεις.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Δικτυακό Χώρο της Φυσικής Αγωγής
Δικτυακό Χώρο της Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται σχέδια μαθημάτων και δραστηριότητες, κείμενα για τους τρόπους οργάνωσης και αξιολόγησης του μαθήματος, κ.ά. "Υπεύθυνος Ιστότοπου: Αθανάσιος Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής".
Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο

Στον ιστοχώρο θα βρείτε πλούσιο υλικό για την ελληνική ιστορία (κείμενα, βιβλιογραφίες, πηγές και εφαρμογές πολύμέσων) το οποίο είναι οργανωμένο κατά χρονολογικές περιόδους και κατά θέμα.
Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ε.Ε.Φ.
Ε.Ε.Φ. - Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Θα βρείτε το περιοδικό e - Φυσικός Κόσμος με θέματα διαδκτικής, την ενότητα Εκπαιδευτικά Θέματα και διαδικτυακές πηγές στο 'Directory'.
Ε.Μ.Ε.
Ε.Μ.Ε. - Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΕΜΕ θα βρείτε τράπεζα θεμάτων για τη σχολική ύλη, συλλογή ασκήσεων και κατάλογο με χρήσιμους συνδέσμους.
e-paideia.net
Για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. Θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό, σχέδια μαθημάτων και εργασιών, θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικής πράξης, κ.ά.
Ίδρυμα Λαμπράκη.
e-yliko
e-yliko: η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ. Στην πύλη κατατίθενται προτάσεις διδασκαλίας, υποστηρικτικό υλικό, άρθρα και κείμενα παιδαγωγικού προβληματισμού, καθώς και δικτυακές διευθύνσεις με σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση.
Ηλεκτρονικός Κόμβος
Διαδικτυακός κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα. Θα βρείτε κείμενα σχετικά με τη θεωρία και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Επίσης θα βρείτε Online Λεξικά.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Isocrates.gr
Ιστοχώρος για θέματα εκπαίδευσης ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες σχολείων, χρήσιμους συνδέσμους και ενημερωτικό υλικό.
Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ)
Κ.Ε.Ε.
Κ.Ε.Ε. - Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΥΠΕΠΘ). Στις ιστοσελίδες του ΚΕΕ θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση των μαθητών σε μαθήματα και των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και την Έκθεση Αποτελεσμάτων του 2003 του Προγράμματος PISA του Ο.Ο.Σ.Α.
Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης
Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΥΠΕΠΘ). Το επιμορφωτικό υλικό που διατίθεται καλύπτει τους εξής βασικούς άξονες: νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία (άρθρα και διαλέξεις), πληροφορικός αλφαβητισμός, χρήση των δικτυακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, (σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικές δραστηριότητες), κ.ά. Υπάρχει επίσης λίστα χρήσιμων διευθύνσεων ανά γνωστικό αντικείμενο.
Κλειδιά και Aντικλείδια
Ο ιστοχώρος, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, περιλαμβάνει κείμενα - εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς τα οποία εντάσσονται σε τρεις θεματικούς άξονες: διδακτική μεθοδολογία, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και ταυτότητες και ετερότητες. Θα βρείτε και συνδέσμους συνοδευτικών των κειμένων.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογότοπος
Ο Λογότοπος είναι διαδραστικό διαδικτυακό πρόγραμμα για τη Γλώσσα Α' Γυμνασίου. Δείτε επίσης το πρόγραμμα Φιλογλωσσία με μαθήματα ελληνικών για ξένους.
Ινσ
τιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
Νησί των Φαιάκων
Στην ενότητα Επιμορφωτικό Υλικό παρατίθενται ενδεικτικές δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων τα οποία αξιοποιούν την τεχνολογία των υπολογιστών και των ψηφιακών δικτύων, με αναφορά κυρίως στο πρόγραμμα της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού.
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.ά.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων
Στον ιστότοπο έχετε πρόσβαση στην ολοκληρωμένη σειρά βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος "Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004".
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Sch.gr
Sch.gr - Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Με σκοπό την υποστήριξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων στη χρήση των ΤΠ&Ε στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, περιλαμβάνεται στη σελίδα του ΠΣΔ σχετικό επιμορφωτικό υλικό, θεματικοί κατάλογοι χρήσιμων συνδέσμων, καθώς και σελίδες σχολείων και εκπαιδευτικών. Για ορισμένες υπηρεσίες ή για πρόσβαση σε πηγές απαιτείται εγγραφή (δωρεάν).
ΥΠΕΠΘ
Σελίδες για την Ιστορία
Ο ιστότοπος περιέχει προτάσεις, θέματα και υλικό που αφορούν τη διδασκαλία της Ιστορίας.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.
ΣΧΕΔΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ - Σχολικός Εκπαιδευτικός Δικτυακός Ιστός Αιγαίου. Αντικείμενο του δικτύου είναι η εισαγωγή της πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών. Θα βρείτε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό στην ενότητα Γραφείο Δασκάλου, καθώς και θεματικό κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΥΠΕΠΘ > Συνδέσεις > Επιστημονικά Πεδία

Κατάλογος ιστοσελίδων επιστημονικών, κυρίως, φορέων, αρκετές από τις οποίες διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό. Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Φιλολογία, Βιολογία, Αστρονομία και Γεωλογία.
ΥΠΕΠΘ

Information Retrieval in Chemistry

The Information Retrieval in Chemistry WWW Server. Εκτενή ευρετήρια με πηγές σχετικές με τη Χημεία και συναφείς τομείς. Από το κεντρικό ευρετήριο της Χημείας δείτε την ενότητα "Eκπαιδευτικά [educational]" ενώ στις υποκατηγορίες της Χημείας συχνά περιλαμβάνονται ενότητες με πηγές εκπαιδευτικού υλικού. Στα Αγγλικά.
Ινστιτούτο Φυσικής Χημείας του Δημόκριτου

Επιστροφή στην κορυφή
Ιστότοποι Ατομικοί και Ομαδικοί
Γέφυρες Παιδείας
Πύλη επικοινωνίας και δημιουργίας ανοικτής αρχιτεκτονικής. Περιλαμβάνει άρθρα οργανωμένα κατά θέμα που αποστέλλουν οι χρήστες και χώρο τηλεκπαίδευσης (ασύγχρονης συνεργατικής μάθησης) με μαθήματα κυρίως της Γλώσσας για το Δημοτικό. Χρειάζεται εγγραφή (δωρεάν). Υπεύθυνος Κώστας Σιμωτάς.
δάσκαλος
Περιλαμβάνει αρχείο βοηθημάτων για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρήσιμο για την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία το οποίο είναι οργανωμένο κατά μάθημα ή ενότητα (π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, ευέλικτη ζώνη) και τάξη με περιγραφή περιεχομένου. Θα βρείτε επίσης το μηνιαίο διασχολικό περιοδικό e-εφημερίδα. Υπεύθυνοι: Στράτος Κυριαζίδης και Μίνα Πατέ με τη συνεργασία ομάδας σύνταξης αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Διαδίκτυο και Διδασκαλία
Κείμενα, άρθρα, παρουσιάσεις, αποσπάσματα βιβλίων, σύνδεσμοι και θεματικοί φάκελλοι υποστήριξης διδασκόντων με επίκεντρο την αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων. Υπεύθυνοι: Σοφία Νικολαΐδου και Τερέζα Γιακουμάτου.
e - Ένωση
Άρθρα κατά θεματική ενότητα (Παιδαγωγικά, Διδακτική, Επιμόρφωση, Υπηρεσιακά, κ.ά.), τα οποία αποστέλλουν οι χρήστες, καθώς και κατάλογος συνδέσμων με στοιχεία πρόσβασης και αξιολόγησης από τους χρήστες. Απαιτείται εγγραφή (δωρεάν). Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Β.Σαχινίδης.
e - Πρωτοβάθμια
Θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό, σχολικές εργασίες και κατάλογο σχολιασμένων συνδέσμων με στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και αξιολόγησης από τους χρήστες. χ.ό.
Epyna
Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών του Νοτίου Αιγαίου. Στον ιστότοπο θα βρείτε πλούσιο υλικό κατά γνωστικό αντικείμενο: μελέτες- έρευνες, εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας, ενημερωτικό υλικό κ.ά. Το υλικό εμπλουτίζεται από τους χρήστες και καταχωρίζεται από την ομάδα ΕΡΥΝΑ (Ν. Τζιμόπουλος, Ν. Δαπόντες, Μ. Ιωσηφίδου, Μ. Καΐρη, Χ. Τζιωρτζιώτη).
Πλεύσις
Εκτενείς θεματικοί κατάλογοι με ηλεκτρονικές πηγές για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των μαθημάτων. Υπεύθυνοι: Ομάδα ΠΛΕΥΣΙΣ (Λιβαδίου Ολύμπου)
specialeducation.gr
Πηγή άντλησης πληροφοριών που αφορούν την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας. θα βρείτε επιστημονικά άρθρα οργανωμένα σε μορφή ηλεκτρονικού περιοδικού, χρήσιμες διευθυνσεις κ.ά. Υπεύθυνος: Στεφανίδης Φίλιππος, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής.
physics4u
Απόψεις, ιδέες και ειδήσεις από το χώρο της φυσικής και άλλων επιστημονικών πεδίων. Περιλαμβάνει υλικό και σύνδεσμους που αφορούν τη διδασκαλία της φυσικής. Υπεύθυνοι: Δ. Μιχαηλίδης και Ν. Σφαρνάς
Επιστροφή στην κορυφή
Ιστότοποι ξενόγλωσσοι
ATW
ATW: The Association of Teachers' Websites. Σύνδεσμος ιστοσελίδων που έχουν δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς. Καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα και επίπεδα του αγγλικού προγράμματος σπουδών.
BBC > Schools > Teachers
Πηγές για μάθηση στο σχολείο και εκτός. Στο υλικό για εκπαιδευτικούς θα βρείτε οργανωμένα κατά μάθημα και επίπεδο, σχέδια μαθημάτων, φυλλάδια και άλλο υλικό.
BBC
The Educator's Reference Desk
Μετεξέλιξη παλαιότερης υπηρεσίας του ERIC. Θα βρείτε χιλιάδες σχέδια μαθημάτων και σύνδεσμοι υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και αρχείο ερωτημάτων των εκπαιδευτικών για διδακτικά θέματα.
Information Institute of Syracuse at Syracuse University
European Schoolnet
European Schoolnet - The gateway to education in Europe. Αποτέλεσμα της συνεργασίας 26 Υπουργείων Παιδείας, αποτελεί την κεντρική πύλη πρόσβασης σε προγράμματα, υπηρεσίες και υλικό για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα -- ενσωματώνοντας στοιχεία της παλαιότερης ιστοσελίδας eSchoolnet - The European Teachers' Portal. Δείτε ειδικότερα τα νέα προγράμματα: myEUROPE για τη στήριξη των εκπαιδευτικών στην ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς το τι σημαίνει να είσαι ευρωπαίος πολίτης και το Xplora, την πύλη για την εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες.
European Commission.
GEM
GEM - the Gateway to Educational Materials. Πύλη κοινοπραξίας με σκοπό να διαθέσει στους εκπαιδευτικούς έναν πλούσιο και ευκολόχρηστο σχολιασμένο κατάλογο πηγών διαδικτύου από εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς.
GEM Exchange ( JES & Co., Information Institute of Syracuse at Syracuse University & the Information School at the University of Washington)
The Knowledge Loom
Ιστοχώρος για εκπαιδευτικούς από όλον τον κόσμο με επίκεντρο την έρευνα για τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα όπως ο εγγραμματισμός, τα μαθηματικά, η διοίκηση, η εκπαιδευτική τεχνολογία κ.ά. Περιλαμβάνει και κείμενα καταγραφής των εμπειριών των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις πρακτικές αυτές.
The Education Alliance at Brown University
Learning Sciences and Brain Research
Περιλαμβάνονται πληροφορίες, συνδέσμοι και πηγές που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το ρόλο του εγκέφαλου σε σχέση με τη μάθηση.
OECD Centre for Educational Research and Innovation
MERLOT
MERLOT - Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαθέτει κατάλογο υλικού ανοικτής πρόσβασης με σχόλια (peer reviews). Δείτε ειδικότερα την ενότητα "Εκπαίδευση".
MERLOT consortium of higher education institutions
NGfL
NGfL - the National Grid for Learning. Πύλη πρόσβασης σε ποιοτικά ελεγμένο εκπαιδευτικό υλικό του Διαδικτύου. η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.
British Educational Communications and Technology Agency (Becta)
TES > education links
Times Education Supplement education links. Κατάλογος διαδικτυακών πηγών που οι κριτές και οι αναγνώστες του ΤΕS θεωρούν χρήσιμες για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή.
TSL Education Ltd
* Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο οι πολλές και αξιόλογες ιστοσελίδες που έχουν σκοπό τη γενικότερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στον επαγγελματικό τους χώρο και μόνο κατά δεύτερο λόγο μπορεί να περιλαμβάνουν μερικές ηλεκτρονικές πηγές για τη στήριξη της διδασκαλίας.
Επιστροφή στην κορυφή
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr