Σχολικά εγχειρίδια

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει συνδέσμους σε οργανισμούς από τον διεθνή χώρο και σε υλικό ανοικτής πρόσβασης που έχουν ως αντικείμενο το θέμα των σχολικών εγχειριδίων.
AAAS Project 2061
Project 2061, American Association for the Advancement of Science. Πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1985 για την προώθηση της μάθησης στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας.
Στους τομείς δραστηριότητας τους περιλαμβάνεται εκτεταμένη αξιολόγηση (1999) των κύριων σχολικών εγχειριδιών που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, πρόσβαση σε σχετικά άρθρα, έρευνες, βιβλία, ανακοινώσεις, καθώς και πλούσια συλλογή συνδέσμων.
American Textbook Council (ATC)
ATC: The American Textbook Council. Ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός των Η.Π.Α. που ιδρύθηκε το 1989. 'Εχει αντικείμενο τη μελέτη και αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων κυρίως της ιστορίας, της αγωγής του πολίτη και των κοινωνικών σπουδών στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του, η παροχή πληροφοριών και η εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν την επιλογή σχετικού διδακτικού υλικού.
Στην ιστοσελίδα τους θα βρείτε διάφορες εκθέσεις και μελέτες για αγγλόφωνες εκδόσεις με θέμα την ιστορία των Η.Π.Α. και την παγκόσμια ιστορία. Δείτε ειδκότερα τη μελέτη World History Textbooks: A Review, η οποία αποτελεί αξιολόγηση των κύριων βιβλίων παγκόσμιας ιστορίας που χρησιμποποιούνται στις Η.Π.Α. στις τάξεις από έκτη δημοτικού έως τρίτη
BLM Initiative-UNESCO
BLM: Basic Learning Materials Initiative, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του διδακτικού υλικού για την ποιότητα της εκπαίδευσης, και με γνώμωνα τη βιωσιμότητα, ανέλαβε η UNESCO από το 1996 πρωτοβουλία δημιουργίας προγραμμάτων για την ανάπτυξη του υλικού και την επιμόρφωσή των εκπαιδευτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες .
Στην καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα τους θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις online δημοσιεύσεις. Σημειώνουμε μεταξύ άλλων τους τίτλους Learning Materials 1990-1999: A Global Survey και το Sustainable Book Provision Textbooks.
Στα αγγλικά και γαλλικά.
Βooks Raise Standards
Books Raise Standards, The Educational Publishers Council (U.K.). Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του EPC να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα των βιβλίων ως διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία. Περιλαμβάνει τακτικά ενημερωμένο αρχείο ερευνών (πλήρους κειμένου) οι οποίες εξετάζουν το θέμα της χρήσης σχολικών εγχειριδίων στα σχολεία της Μεγ. Βρετανίας.
Ευρυδίκη / Eurydice

Ευρυδίκη/ Eurydice, European Commission. Στις σελίδες του Ευρωπαικού Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση θα βρείτε στοιχεία, δείκτες και συγκριτικές μελέτες για τα ευρωπαικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων National Summary Sheets on Education, στο Eurybase και στις online εκδόσεις, Key Topics in Education vol. 2 (2000) και Secondary Education in the European Union (1997).
Οι περισσότερες σελίδες, τουλάχιστον, στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά

Georg Eckert Institut
Georg Eckert Institut for International Textbook Research. Γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο με αντικείμενο το διδακτικό υλικό στους τομείς της ιστορίας, γεωγραφίας και τις κοινωνικές επιστήμες και στόχο τη συμβολή στην ειρήνη και αμοιβαία κατανόηση.
Στην ιστοσελίδα τους θα βρείτε πληροφορίες για το ινστιτούτο, τα διεθνή projects του και τη μεγάλη συλλογή σχολικών εγχειριδίων που διαθέτει (210.000 τόμοι από Γερμανία και άλλες Ευρωπαικές χώρες).
Στα γερμανικά και αγγλικά.
IARTEM
IARTEM: International Association for Research on Textbooks and Educational Materials (Νορβηγία). Ανεξάρτητος σύνδεσμος που προωθεί την έρευνα σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια και άλλο διδακτικό υλικό. Στις σελίδες του θα βρείτε πληροφορίες για τα συνέδρια που διοργανώνει και τις άλλες δραστηριότητές του, καθώς και το πλήρες κείμενο του βιβλίου Textbooks in the Kaleidoscope (Johnsen 1993).
Αγγλικά
Instructional Materials
Instructional Materials, Regenstein Library, University of Chicago. Σχολιασμένος κατάλογος συνδέσμων με πλούσιο υλικό και θέμα το διδακτικό υλικό σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Με κύρια αναφορά στις Η.Π.Α. αλλά και σε άλλες διεθνείς διευθύνσεις.
NASTA
NASTA: National Association of Textbook Administrators (ΗΠΑ)
Σύνδεσμος των στελεχών σε πολιτειακό επίπεδο που ασχολούνται με τα θέματα επιλογής και παροχής διδακτικού υλικού. Θα βρείτε τα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού των διαφόρων πολιτειών, τις ετήσιες εκθέσεις του συνδέσμου κ.ά.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Π.Ι. - ΥΠΕΠΘ. Στην ιστοσελίδα του Π.Ι. θα βρείτε διάφορες πληροφορίες σχετικές με τα σχολικά εγχειρίδια και ειδικότερα με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ για τη συγγραφή των νέων βιβλίων και άλλου διδακτικού υλικού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Στις ενότητες των Μαθημάτων υπάρχουν, σε ηλεκτρονική μορφή, πολλοί τίτλοι σχολικών βιβλίων, καθώς και το Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
Στην κεντρική σελίδα θα βρείτε όλο το υλικό σχετικό με τη συγγραφή των νέων βιβλίων: προκηρύξεις, οδηγίες προς τους συγγραφείς, κριτήρια αξιολόγησης και πίνακες των αποτελεσμάτων.
Για επισκόπηση της σχετικής αρθρογραφίας μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με τον όρο "διδακτικό βιβλίο" στη βάση δεδομένων "Ελληνική Εκπαιδευτική Αρθρογραφία" του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Π.Ι.
Paradigm
Paradigm, Textbook Colloquium. Περιοδικό που έχει σκοπό τη διεπιστημονική μελέτη των σχολικών εγχειριδίων. Εξετάζονται όλες οι πτυχές των σχολικών εγχειριδίων και περιλαμβάνονται άρθρα, σχόλια και κριτικές. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 1989. Επιμελητής, John Issitt, Open University
SEETN
SEETN: South-East Europe Textbook Network. Το δίκτυο ιδρύθηκε στο πλαίσιο προγράμματος του Georg Eckert Institute σε συνεργιασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Zagreb, Κροατία. Το δίκτυο έχει σκοπό την ανάπτυξη δομών συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την έρευνα και ανάπτυξη σχολικών εγχειριδίων στους τομείς της ιστορίας, γεωγραφίας και κοινωνικών επιστημών.
Ο ιστότοπός τους περιλαμβάνει βάση δεδομένων ερευνών και εκπαιδευτικού υλικού που αφορούν στα σχολικά εγχειρίδια, πληροφορίες για τρέχοντα project, και ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας
Textbook Survey < Thematic Probe < INCA
Control and Supply of Texbooks, INCA: Τhe International Review of Curriculum and Assessment Frameworks, Qualifications and Curriculum Authority (U.K.). Μελέτη της Joanna Le Metais (1996) με θέμα το καθεστώς παροχής σχολικών εγχειριδίων σε χώρες όπως Αγγλία, Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σουηδία κ.ά. Δείτε επίσης την ενότητα "Comparative Tables" της ιστοσελίδας του ΙΝCΑ όπου είναι διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια.
TREAT
TREAT: Teaching Resources and Textbook Unit, Faculty of Education and Social Work, The University of Sydney. Αντικείμενο της μονάδας είναι η έρευνα πάνω στα θέματα της χρήσης και της βελτίωσης σχολικών εγχειριδίων και άλλου διδακτικού υλικού. Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εκδοτών Αυστραλίας, διαχειρίζονται τα αυστραλιανά βραβεία για εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα των εκπαιδευτικών εκδόσεων.
Στη σελίδα τους θα βρείτε διάφορες πληροφορίες για τη μονάδα και για τα βραβεία, ανακοινώσεις συνεδρίων, συνδέσμους με τις βραβευμένες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και μερικές μελέτες και δημοσιεύσεις της μονάδας.
 
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr