Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Πύλη Επικοινωνίας με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες
Επιλογή έγκυρων επιστημονικών συνδέσμων που αφορούν στην εκπαίδευση και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο. Για να συνδεθείτε κάνετε κλικ στον συνδέσμο που σας ενδιαφέρει.
Πληροφορίες

Στόχος
Ενημερωτικό Δελτίο Δικτύωση
Υλικό αναφοράς και Βιβλιογραφία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία

 

 Κεντρική Σελίδα

Ενημερωτικό Δελτίο Δικτύωση

Η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) στο πλαίσιο του έργου «Απολλόδωρος II: Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» και της συνεργασίας που το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ, ανέλαβε την πρωτοβουλία έκδοσης ενός ηλεκτρονικού Δελτίου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.
Σκοπός του δελτίου είναι η υποστήριξη των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες (ΣΒ) μέσα και από την ενημέρωση των Υπευθύνων ΣΒ για τις τρέχουσες εξελίξεις και επιστημονικές απόψεις σχετικά με το παιδαγωγικό ρόλο των ΣΒ. Το δελτίο περιλαμβάνει πληροφόρηση για πηγές του διαδικτύου, για επιστημονικά άρθρα και για υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης του ΠΙ που αφορούν στο ρόλο των σχολικών βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ευρύτερα, στη συμβολή των ΣΒ στην καλλιέργεια της γενικής παιδείας εν όψει των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Επίσης, υπάρχει ενημέρωση για τις μαθητικές εκδόσεις, που λαμβάνει η βιβλιοθήκη του ΠΙ, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των σχολικών βιβλιοθηκών. Γενικά, οι δραστηριότητες αυτών, που προβάλλονται στο διαδίκτυο (π.χ. διαδικτυακές εφαρμογές και συνεργασίες με το εξωσχολικό περιβάλλον), θέλουμε να περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.
Ευελπιστούμε ότι το δελτίο αυτό, με τη δική σας συμμετοχή, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της δικτύωσης μεταξύ όλων βιβλιοθηκών που στηρίζουν το έργο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τεύχος 1

Τεύχος 2

Τεύχος 3

 

 2006 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: diktiosi@pi-schools.gr