Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Πύλη Επικοινωνίας με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες
Επιλογή έγκυρων επιστημονικών συνδέσμων που αφορούν στην εκπαίδευση και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο. Για να συνδεθείτε κάνετε κλικ στον συνδέσμο που σας ενδιαφέρει.
Πληροφορίες

Στόχος
Ενημερωτικό Δελτίο Δικτύωση
Υλικό αναφοράς και Βιβλιογραφία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία

 

 

 

 

Κεντρική Σελίδα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ενώσεις και Δίκτυα Σχολικών Βιβλιοθηκών
AASL American Association of School Librarians. Στην ιστοσελίδα του AASL θα βρείτε πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τρέχοντα θέματα σχολικών βιβλιοθηκών καθώς και πολλές πηγές και εργαλεία (βλέπε παρακάτω τις ενότητες Πύλες και Εργαλεία)
CASL The Canadian Association for School Libraries. To CASL είναι τομέας του Canadian Library Association ο οποίος έχει σκοπό την προώθηση των σχολικών βιβλιοθηκών ως ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην ιστοσελίδα παρέχεται πρόσβαση σε σχετική ενημέρωση και υλικό.
CISSL The Center for International Scholarship in School Libraries. Απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με τις σχολικές βιβλιοθήκες. 'Εχει σκοπό τη συμβολή στην έρευνα και στην επικοινωνία για θέματα μάθησης στις σχολικές βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του εξελισσόμενου σχολείου της Εποχής της Πληροφόρησης.
School of Communication, Information and Library Studies at Rutgers, the State University of New Jersey.
ENSIL European Network for School Libraries and Information Literacy. Στο πλαίσιο του δικτύου Virtual School (του Εuropean Schoolnet) παρέχονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ENSIL καθώς και άρθρα (στην ενότητα Resources) και σύνδεσμοι με θέμα τις σχολικές βιβλιοθήκες στην Ευρώπη.
IASL - School Libraries Online International Association of School Librarianship. Η ιστοσελίδα του IASL προσφέρει διεθνές βήμα για όσους ενδιαφέρονται να προωθήσουν αποτελεσματικά προγράμματα σχολικων βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Περιλαμβάνει η ιστοσελίδα πλούσιο υλικό σε σχέση με τα θέματα αυτά, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες του IASL.
IFLA - School Libraries & Resource Centers International Federation of Library Associations and Institutions. Ιστοσελίδα του τομέα Σχολικών Βιβλιοθηκών της IFLA ο οποίος αποβλέπει στη βελτίωση και ανάπτυξη των Σχολικών Βιβλιοθηκών διεθνώς. Δείτε ειδικότερα την ελληνική έκδοση του Μανιφέστου της ΟΥΝΕΣΚΟ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.
Integrated Library System Reports Προτείνει λύσεις σε διάφορα ζητήματα βιβλιοθηκών και βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση μαζί τους. Αποστολή της ILSR είναι να παρέχει μια βάση δεδομένων IOLS και πληροφορίες για νέες εξελίξεις.
SLA School Library Association (U.K). Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Μεγ. Βρετανίας θα βρείτε συνδέσμους κατά θέμα, εργαλεία, ενημέρωτικό υλικό κ.ά.
Schoolmaster Δίκτυο συνεργασίας σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Πύλες και Ιστοσελίδες με πηγές ανοικτής πρόσβασης
AASL > Resource guides American Association of School Librarians. Ευρετήριο με πλούσιες διαδικτυακές πηγές (βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες και άλλα μέσα), καθώς και βιβλιογραφικές πηγές που ανταποκρίνονται στο πλήθος ερωτημάτων που τίθενται κάθε χρόνο στο AASL.
CSLA > Resources California School Library Association. Υλικό ανοικτής πρόσβασης και διαδικτυακές πηγές που αφορούν στην ενίσχυση του ρόλου των σχολικών βιβλιοθηκών στη μαθησιακή διαδικασία και στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα.
CyberBee Στην ιστοσελίδα, που δημιουργήθηκε από την Linda C. Joseph και απευθύνεται σε μαθητές και δασκάλους, θα βρείτε ιδέες και πηγές για την αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία με κυρίως αναφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δείτε σε σχέση με τις σχολικές βιβλιοθήκες τις ενότητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων έρευνας και των δεξιοτήτων χρήσης πληροφοριών.
ERF > School Libraries Educator's Reference Desk. Το ERF αποτελεί μετεξέλιξη παλαιότερης υπηρεσίας του ERIC. Στην ενότητα σχετική με τις σχολικες βιβλιοθήκες θα βρείτε το αρχείο ερωτημάτων για διδακτικά θέματα και άλλες χρήσιμες πηγές και συνδέσμους.
Information Institute of Syracuse at Syracuse University
Innovative Internet Applications in Libraries Πρωτότυπος κατάλογος συνδέσμων βιβλιοθήκών οι οποίες έχουν ενσωματώσει καινοτόμες εφαρμογές του διαδικτύου στις ιστοσελίδες τους. Περιλαμβάνονται πολλά παραδείγματα και εργαλεία για δημιουργία δικών σας εφαρμογών.
Wilton Library (CT, USA)
Internet Library for Librarians Η πύλη αυτή σχεδιάστηκε για να βρίσκουν βιβλιοθηκονόμοι διαδικτυακές πηγές οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενό τους.
InfoWorks Technology Company & Internet Library for Librarians Editorial Team
IPL > Libraries The Internet Public Library. Ο θεματικός αυτός κατάλογος διαδικτυακών πηγών έχει διττή αποστολή: ως δημόσια υπηρεσία που προσφέρει αξιοπιστές πηγές στο κοινό και ως περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Σχολής. Παραπέμπουμε στη θεματική ενότητα σχετική με τις Βιβλιοθήκες.
School of Information, University of Michigan
LII > Libraries Librarians' Index to the Internet. Καλά οργανωμένος σχολιασμένος θεματικός κατάλογος που περιλαμβάνει αξιόπιστες πηγές διαδικτύου οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και ελέγχονται τακτικά από βιβλιοθηκονόμους. Από τον γενικό κατάλογο επισημαίνεται η θεματική ενότητα "Βιβλιοθήκες".
LII, Library of California, Washington State Library κ.ά.
OELMA > Resources Ohio Educational Library Media Association. Σχολιασμένος κατάλογος συνδέσμων για ποικιλία θεμάτων που αφορούν τις σχολικές βιβλιοθήκες.
Online Resources for School Librarians Σχολιασμένος κατάλογος διαδικτυακών πηγών που ενδιαφέρουν τους υπεύθυνους σχολικών βιβλιοθηκών από τον Peter Milbury (2002). Περιλαμβάνει επτά κατηγορίες υλικού, όπως γενικές πηγές, μάθηση και διδασκαλία με τη χρήση του διαδικτύου, σχεδιασμός μαθημάτων, κ.ά.
Resources for School Librarians Ιστοσελίδα που συντηρείται από την Linda Bertland, σχολικό βιβλιοθηκονόμο. Είναι ένας, οδηγός σε διαδικτυκές πηγές για θέματα πρακτικά και θεωρητικά σε σχέση με τις σχολικές βιβλιοθήκες και την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. διοίκηση ΣΒ, μάθηση και διδασκαλία, εκπαιδευτική τεχνολογία κ.ά.).
Resources < IMLS Publications, Conferences & Resources The Institute of Museum and Library Services. Στην ιστοσελίδα "Δημοσιεύσεις, Συνέδρια και Πηγές" του IMLS, ο οποίος είναι κυβερνητικός φορέας των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται πλούσιο υλικό ανοικτής πρόσβασης που αφορά τις σχολικές και άλλες βιβλιοθήκες. Επίσης θα βρείτε την ενότητα "Ηighlights" με περιγραφές και ιδέες για καινοτόμα προγράμματα βιβλιοθηκών.
School Libraries and Information Literacy Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και βιβλιοθηκονόμους και προωθεί θέματα νέων τεχνολογιώω και συνεργασίας ανάμεσα στη σχολική βιβλιοθήκη και την εκπαιδευτική κοινότητα. @ 2005 NSW Department of Education and Training

UNESCO Libraries Portal Πλούσια διεθνής πύλη πρόσβασης σε πληροφορίες και πηγές για βιβλιοθήκες. Καλύπτει τις θεματικές ενότητες: Βιβλιοθήκες, Συνεργασία, Κατάρτιση, Συντήρηση, Συνέδρια και περιλαμβάνει κατάλογο δωρεάν λογισμικού χρήσιμο για βιβλιοθήκες.
UNESCO
VRD The Virtual Reference Desk. Η ιστοσελίδα έχει αντικείμενο την προώθηση του digital reference. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες (Αsk A services) και πηγές για βιβλιοθηκονόμους και για εκπαιδευτικούς, καθώς και υποστηρικτικό υλικό. Δείτε επίσης τη σελίδα The Digital Reference Education Initiative (DREI) με ειδικό αντικείμενο την ανάπυτξη βασικών δεξιοτήτων και διδακτικές προσεγγίσεις σε σχέση με το digital reference.
Information Institute of Syracuse at Syracuse University
WebJunction Διαδικτυακή κοινότητα για όσους ασχολούνται με τις βιβλιοθήκες που περιλαμβάνει πλούσιο υλικό (άρθρα, εργαλεία, εφαρμογές κ.ά.). Στον ιστότοπο έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανταλλάξετε ιδέες, να επιλύσετε προβλήματα και να παρακολουθήσετε μαθήματα. Η εγγραφή είναι δωρεάν.
Online Computer Library Center (OCLC), Colorado State Library κ.ά.

Εργαλεία
ΕΚΤ Eθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης. Στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ θα βρείτε προϊόντα και βάσεις δεδομένων χρήσιμες για τους βιβλιοθηκονόμους. Επίσης μέσω αναζήτησης στην ιστότοπο θα βρείτε ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τις δράσεις ΕΠΕΑΕΚ για τις σχολικές και κινητές βιβλιοθήκες.
Πώς να κάνετε μια εργασία
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος VERITY, αναπτύχθηκε ένας οδηγός του μαθητή για την αναζήτηση και τη χρήση της πληροφορίας, χρήσιμος στους μαθητές που θέλουν να κάνουν μια σχολική εργασία.
Βιβλιοθήκες του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ).
AASL > Professional Tools > Toolkits. Συλλογή εργαλείων και οδηγών που έχει δημιουργήσει το AASL για θέματα όπως την προώθηση των σχολικών βιβλιοθηκών, τον εγγραματισμό, τη χρήση του διαδικτύου, κ.ά.
American Association of School Librarians
Libdex: The Library Index. Κατάλογος με πάνω από 18,000 βιβλιοθήκες καταχωρισμένες κατά χώρα και βιβλιοθηκονομικό σύστημα. Περιλαμβάνονται στον κατάλογο τα στοιχεία της βιβλιοθήκης και σύνδεση με την ιστοσελίδα και το OPAC της. Bisca International Investments Ltd.
Libweb: Library Servers via WWW. Από τον ιστότοπο αυτό έχετε άμεση πρόσβαση σε πάνω από 7300 ιστοσελίδες βιβλιοθηκών από 125 χώρες. Ο ιστότοπος ανανεώνεται καθημερινώς. Συντηρείται από το Web Junction.
ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. Λεξικό βιβλιοθηκονομικών όρων της Joan M. Reitz, που απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στο ευρύτερο κοινό.
Libraries Unlimited
Open WorldCat Παγκόσμιος συλλογικός κατάλογος ανοικτής πρόσβασης που συντηρείται από 9.000 συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες και έχει φτάσει να περιλαμβάνει 1 δισεκατομμύριο εγγραφές.
OCLC
Pennsylvania School Library Information Specialist tool kit for implementing information literacy in schools. 2000. Commonwealth of Pennsylvania Dept of Education - Office of Commonwealth Libraries. Με ειδική έμφαση σε θέματα συνεργασίας εκπαιδευτικών και σχολικών βιβλιοθηκονόμων. (6.8 MB PDF). Υπάρχει και πρόσθετο Παράρτημα του 2003.

Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης
D-Lib Magazine πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό περιοδικό του οποίου τα θέματα εστιάζουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και την ανάπτυξή της. περιέχει επίσης ενδιαφέροντα θέματα για τις νέες τεχνολογίες και διάφορες εφαρμογές. @ Corporation for National Research Initiatives
From Now On : The Educational Technology Journal. Πρόκειται για ένα περιοδικό που περιέχει θέματα για την εκπαίδευση αλλά και θέματα που απασχολούν ειδικά την σχολική βιβλιοθήκη. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σχολικούς βιβλιοθηκονόμους. Προτείνουμε τον τομέα Libraries of the Future @ Jamie McKenzie
Information Searcher Online Δημοσιεύεται από Pam Berger στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες και χρήσιμες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, όπως π.χ. συλλογή προγραμμάτων σπουδών και πολλά ενδιαφέροντα νέα για τους δασκάλους και τους σχολικούς βιβλιοθηκονόμους.
LIBRES -- Library and Information Science Research Το ηλεκτρονικό αυτό περιδικό περιέχει θέματα σχετικά με τη Βιβλιοθήκη και την επιστήμη της Πληροφόρησης. @ The Sydney Campus of Curtin University of Technology
Multimedia & Internet @ Schools. Ένα περιοδικό που συνδυάζει τα εργαλεία που προσφέρει η νέα τεχνολογία και την εφαρμογή της στο σχολικό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Online SLIC: School Libraries in Canada Online. (2004 - σήμερα). The Canadian Association for School Libraries.
Resource Links Magazine Δημοσιεύεται 5 φορές ετησίως και τα θέματά του αφορούν στην αξιολόγηση των πηγών του Διαδικτύου καθώς και νέων βιβλίων, CD-ROM, λογισμικού κ.ά. που μπορούν να ενδιαφέρουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τους βιβλιοθηκονόμους @ Victoria Pennell
Scan Scan Πρόκειται για ένα τριμηνιαίο περιοδικό του τμήματος New South Wales (Australia) Department of Education and Trainin. Στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των δικτυακών πηγών και των υπηρεσιών πληροφοριών πέρα από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών." Απευθύνεται ιδιαίτερα στους βιβλιοθηκονόμους και δασκάλων. Ανοιχτη πρόσβασή μόνο στις περιλήψεις και σε επιλεγμένα άρθρα. @ NSW Department of Education and Training
School Libraries in Canada Πρόκειται για το έντυπο καναδικό περιοδικό που αφορά σε θέματα των σχολικών βιβλιοθηκών. Από το 2004 η έκδοσή του πραγματοποιείται μόνο στο Διαδίκτυο. @ Canadian Association for School Libraries
School Library Journal Πρόκειται για το γνωστό αμερικανικό έντυπο περιοδικό, το οποίο πρόσφατα απέκτησε και δικτυακή οντότητα. Απευθύνεται στην κοινότητα των σχολικών βιβλιοθηκονόμων. Ενδιαφέρον είναι το "SLJOnline Web Site of the Month". @Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc.
School Library Media Research School Library Media Research (ISSN: 1523-4320) Πρόκειται για το επίσημο περιοδικό της American Association of School Librarians. Σκοπός του είναι να ενημερώνει, να παρακινεί και να βοηθά τους σχολικούς βιβλιοθηκονόμους στις καθημερινές τους ασχολίες και ανάγκες. @ American Library Association
SLPQ: Scandinavian Public Library Quarterly. (2002 - σήμερα). Τhe Nordic Public Library Authorities in Finland, Norway, Sweden and Denmark
The Bookmark Πρόκειται για ένα περιοδικό της British Columbia (Canada) Teacher Librarians' Association (BCTLA), το οποίο διατίθεται στο Διαδίκτυο από τις αρχές του 2005 (τόμ. 46, τεύχ. 2). Ασχολείται με θέματα που αφορούν στις σχολικές βιβλιοθήκες.
TL: Teacher Librarian: The Journal for School Library Professionals. Ανοικτή πρόσβαση μόνο σε ένα επιλεγμένο άρθρο κάθε τεύχους, καθώς στο αρχείο κριτικών ιστοσελίδων.

Μελέτες και Εκθέσεις
Impact of School Libraries, Michele Lonsdale. March 2003. The Impact of School Libraries on Student Achievement: a Review of the Research: Report for the Australian School Library Association. Australian Council for Educational Research
LibEcon 2000 - Millenium Study. Η έρευνα με αντικείμενο τα οικονομικά των βιβλιοθηκών στην Ευρώπη και η σχετική ιστοσελίδα (2004) προσφέρουν στατιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες και το κόστος βιβλιοθηκών σε ευρωπαικές κυρίως χώρες. θα βρείτε στη γενική μελέτη και το κεφάλαιο για τις σχολικές βιβλιοθήκες School Libraries Millenium Study, Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης εργαλεία και πηγές για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών.
Institute of Public Finance Ltd & European Commission.
School Library Impact Studies Συλλογή μελετών και άρθρων ανοικτής πρόσβασης που εξετάζουν το θέμα της επιρροής των σχολικών βιβλιοθηκών στις μαθητικές επιδόσεις.
The Library Research Service: Colorado Department of Education and the University of Denver, College of Education & Library and Information Science Program.
School Libraries in New Zealand Helen Slyfield. 2001. Research Unit, New Zealand National Library. Μελέτη με θέμα τις σχολικές βιβλιοθήκες στη Νέα Ζηλανδία (80 σελ., αρχείο word)
School Libraries Work! 2004. Research Foundation Paper. Scholastic Library Publishing. Mελέτη της SLP που αναλύει τα αποτελέσματα ερευνών της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με τις σχολικές βιβλιοθήκες. (PDF 268 KB)
SLANZA > Conference Papers School Library Assoc of New Zealand. Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Νέας Ζηλανδίας υπάρχει αρχείο με τα πρακτικά των συνεδρίων τους από το 2002.
Student Learning Through Libraries Ross Todd and Carol Kuhlthau. 2004. Student Learning Through Ohio School Libraries: The Ohio Research Study. Ohio Educational Library Media Association.
Why Care About School Libraries? Commission Statement on Value of School Libraries. March 22, 2005. U.S. National Commision on Libraries and Information Science. (72 KB PDFf)

 

 2006 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: diktiosi@pi-schools.gr