ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
Σπυρίδων Παπαδάκης, Νικόλαος Χατζηπέρης

Βιβλίο Επιμορφούμενου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:
Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής, Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας

  1.1 Δεδομένα και πληροφορίες - Αποθήκευση της Πληροφορίας
  1.2 Υλικό υπολογιστή. Μονάδες εισόδου, εξόδου
  1.3 Εξοικείωση με τον Υπολογιστή και το Περιβάλλον Εργασίας
  1.4 Διαχείριση μονάδων εξόδου και αποθήκευσης
  1.5 Διαχείριση καταλόγων και αρχείων - Συμπίεση αρχείων
  1.6 Το λογισμικό και οι βασικές του κατηγορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:
Επεξεργασία κειμένου

  2.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας
  2.2 Επιλογή - Διόρθωση - Αναζήτηση
  2.3 Μορφοποίηση γραμματοσειρών και παραγράφων
  2.4 Διαμόρφωση σελίδας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση
  2.5 Εισαγωγή αντικειμένων
  2.6 Πίνακες, περιγράμματα και σκίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:
Υπολογιστικό φύλλο

  3.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον ενός υπολογιστικού φύλλου
  3.2 Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών
  3.3 Αντιγραφή - Μετακίνηση περιεχομένου κελιών
  3.4 Δημιουργία γραφημάτων
  3.5 Τύποι και συναρτήσεις
  3.6 Διαμόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:
Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

  4.1 Δίκτυα Υπολογιστών, το Διαδίκτυο Χρήση φυλλομετρητή
  4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο - Αξιοποίηση Παγκόσμιου Ιστού
  4.3 Πλοήγηση - Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών
  4.4 Μηχανές Αναζήτησης
  4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  4.6 Επικοινωνία πραγματικού χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:
Παρουσιάσεις

  5.1 Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων - διαμόρφωση - εκτύπωση διαφανειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:
Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Πρακτική εξάσκηση

  6.1 Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
  6.2 Παραδείγματα των ΤΠΕ από έναν εκπαιδευτικό

Βιβλίο Επιμορφωτή

  Κεφάλαιο 1 Περιεχόμενα - Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής
  Κεφάλαιο 2 Επεξεργασία κειμένου
  Κεφάλαιο 3 Υπολογιστικά φύλλα
  Κεφάλαιο 4 Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες
  Κεφάλαιο 5 Παρουσιάσεις
  Κεφάλαιο 6 Πρακτική Άσκηση

Το μικρό βιβλίο Οδηγιών

  Το μικρό βιβλίο οδηγιών

Διαφάνειες - Παρουσιάσεις

  Αρχική
  1.1 Δεδομένα και πληροφορίες - Αποθήκευση της Πληροφορίας
  1.2 Υλικό υπολογιστή. Μονάδες εισόδου, εξόδου
  1.3 Εξοικείωση με τον Υπολογιστή και το Περιβάλλον Εργασίας
  1.4 Διαχείριση μονάδων εξόδου και αποθήκευσης
  1.5 Διαχείριση καταλόγων και αρχείων - Συμπίεση αρχείων
  1.6 Το λογισμικό και οι βασικές του κατηγορίες
  2.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας
  2.2 Επιλογή - Διόρθωση - Αναζήτηση
  2.3 Μορφοποίηση γραμματοσειρών και παραγράφων
  2.4 Διαμόρφωση σελίδας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση
  2.5 Εισαγωγή αντικειμένων
  2.6 Πίνακες, περιγράμματα και σκίαση
  3.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον ενός υπολογιστικού φύλλου
  3.2 Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών
  3.3 Αντιγραφή - Μετακίνηση περιεχομένου κελιών
  3.4 Δημιουργία γραφημάτων
  3.5 Τύποι και συναρτήσεις
  3.6 Διαμόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση
  4.1 Δίκτυα Υπολογιστών, το Διαδίκτυο Χρήση φυλλομετρητή
  4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο - Αξιοποίηση Παγκόσμιου Ιστού
  4.3 Πλοήγηση - Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών
  4.4 Μηχανές Αναζήτησης
  4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  4.6 Επικοινωνία πραγματικού χρόνου
  5.1 Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων - διαμόρφωση - εκτύπωση διαφανειών

 

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
Κολοκυθάς Αναστάσιος, Γώγουλος Γεώργιος, Παπαστάμος Βασίλης

Βιβλίο Επιμορφούμενου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:
Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής, Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας

  1.1 Δεδομένα και πληροφορίες
  1.2 Υλικό Υπολογιστή
  1.3 Εξοικείωση με τον Υπολογιστή
  1.4 Διαχείριση περιφερειακών συσκευών
  1.5 Διαχείριση καταλόγων & αρχείων - Συμπίεση αρχείων
  1.6 Το λογισμικό και οι βασικές του κατηγορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:
Επεξεργασία κειμένου

  2.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας
  2.2 Διόρθωση, επιλογή, επεξεργασία
  2.3 Μορφοποίηση γραμματοσειρών & παραγράφων
  2.4 Διαδικασία εκτύπωσης
  2.5 Εισαγωγή αντικειμένων
  2.6 Πίνακες, περιγράμματα, σκίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:
Υπολογιστικό φύλλο

  3.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας
  3.2 Μορφοποίηση κελιών, γραμμών και στηλών
  3.3 Αντιγραφή - μετακίνηση κελιών
  3.4 Δημιουργία γραφημάτων
  3.5 Τύποι και συναρτήσεις
  3.6 Διαδικασία εκτύπωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:
Διαδίκτυο και Υπηρεσίες

  4.1 Δίκτυα υπολογιστών
  4.2 Παγκόσμιος Πληροφοριακός Ιστός
  4.3 Διαχείριση Ιστοσελίδων
  4.4 Αναζήτηση πληροφοριών
  4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  4.6 Συζητήσεις πραγματικού χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:
Πρακτική εξάσκηση

  5.1 Οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. σε διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
  5.2 Οδηγός Εγκατάστασης - Ρυθμίσεις
  5.3 Επαναληπτική δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1. Ιοί υπολογιστών
  2. Λογισμικό Παρουσιάσεων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1. Ασκήσεις Word
  2. Ασκήσεις Excel

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Βιβλίο Επιμορφωτή

  Περιεχόμενα - Εισαγωγή
  Σελίδες 2 -127

Υποστηρικτικό Υλικό
Στη διεύθυνση http://gym-platan.chan.sch.gr/book/ υπάρχει σελίδα οδηγός για το βιβλίο στην οποία αναρτώνται διάφορα αρχεία σχετικά με αυτό πχ. συνοδευτικά αρχεία ασκήσεων, διαφάνειες μαθημάτων κτλ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει παραχθεί ένα CD με θέμα το Εκπαιδευτικό Λογισμικό για χρήση στο τελευταίο εξάωρο της Επιμόρφωσης.
Στην σελίδα αυτή θα βρείτε όλο το υλικό όπως αυτό βρίσκεται στο cd σε μορφή zip. Το αρχείο είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε μέγεθος (378 ΜΒ) και επομένως μπορείτε να το ανακτήσετε μόνο στην περίπτωση που διαθέτετε γρήγορη γραμμή. Σε αντίθετη περίπτωση το ίδιο υλικό βρίσκεται διαιρεμένο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για κάθε τέτοιο αντικείμενο υπάρχουν τα εξής αρχεία:

 1. Γενικά κείμενα και παρουσιάσεις (αρχεία Word, pdf, powerpoint)
 2. Πολυμεσική Παρουσίαση. Πρόκειται για αρχείο zip που όταν αποσυμπιεστεί περιέχει μια παρουσίαση του υλικού με video και αφήγηση.
 3. Το λογισμικό (σε πλήρη ή demo μορφή του) - εφόσον πρόκειται για τίτλο που εκδίδεται σε μορφή cd - ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία είναι διαθέσιμο - εφόσον πρόκειται για διαδικτυακή εφαρμογή.
 4. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το συγκεκριμένο λογισμικό (αρχεία Word)

   

  Επειδή το αρχείο είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε μέγεθος προτείνεται η ανάκτησή του μόνο στην περίπτωση γρήγορης γραμμής
  Αλλιώς ανατρέξτε παρακάτω στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν

   

   

  Ιστορία
  "ΘΕΟΔΩΡΟΣ"

   

   

  Ελληνική
  Γλώσσα
  "ΓΛΩΣΣΑ Η
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
  ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ"

   

   

   

   

   

 

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
Σπυρίδων Παπαδάκης, Νικόλαος Χατζηπέρης

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
Κολοκυθάς Αναστάσιος, Γώγουλος Γεώργιος, Παπαστάμος Βασίλης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ -
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ