ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 Μουσική Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1- 60
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1- 60

 

 Μουσική Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 60
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1 - 156
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 60

 

Μουσικό Ανθολόγιο Α - ΣΤ Δημοτικού
  Σελίδες 1 - 200

 

Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1-40, 41-80, 81-120, 121-164

 

Γραμματική Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1-13, 14-26, 27-40, 41-55, 56-65, 66-75, 76-85, 86-95, 96-111,
112-121, 122-131, 132-141, 142-151, 152-161, 162-171, 172-181, 182-191, 192-201,
202-211, 212-220

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-46, 47-92
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-90

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-5, 6-39, 40-62, 63-78, 79-96
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-17, 18-42, 43-57, 58-68, 69-79, 80-88

 

Αγγλικά Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1- 15, 16 - 30, 31 - 42, 43 - 57, 58 - 72, 73 - 84, 85 - 99, 100 - 114,
115 - 126, 127 - 141, 142 - 156, 157 - 168
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-96
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21 - 35, 36 - 52, 53 - 72, 73 - 87, 88 - 104

 

Αγγλικά Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-18, 19-26, 27-32, 33-48, 49-62, 63-73, 74-83, 84-94, 95-104, 105-115, 116-125, 126-146, 147-167
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-142
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-24, 25-36, 37-47, 48-71, 72-94

 

Αγγλικά ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-32, 33-58, 59-77, 78-123, 124-169
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-121
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-52, 53-98

 

Εικονογραφημένο  Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού
 Λεξικό Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-180, 181-240,
214-280, 281-340, 341-390, 391-440, 441-490, 491-532

 

Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α' - ΣΤ' Δημοτικού
 Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Α' - ΣΤ' Δημοτικού
Εξώφυλλο, Σελίδες 1-122, 123-182, 183-244

 

 Φυσική Αγωγή Γ', Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-108
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-70, 71-148

 

 Εικαστικά Α', Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-60, 61-65,
66-70, 71-75, 76-80, 81-90, 91-96
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-56

 

 Εικαστικά Γ', Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60,
61-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-96
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-56

 

 Εικαστικά Ε', ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-7, 8-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-53, 54-63, 64-71, 72-79, 80-92
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-104
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-10, 11-20, 21-34, 35-48

 

 Γλώσσα Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-84
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-88
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80

 

 Γλώσσα Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-32, 33-42, 43-52, 53-64, 65-74, 75-85, 86-96
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-21, 22-32, 33-48, 49-64, 65-74, 75-85, 86-96, 97-108
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-21, 22-32, 33-48, 49-64, 65-80, 81-96
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-16, 17-32, 33-48, 49-64, 65-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-30, 31-64, 65-72

 

 Γεωγραφία Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-156
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-120
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-68

 

 Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-156
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-76

 

 Μουσική Γ' Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75, 76-88
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-56

 

 Μουσική E' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-18, 19-38, 39-72
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-98
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-18, 19-33, 34-50

 

 Μουσική ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-15, 16-30, 31-40, 41-50, 51-65, 66-80
Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1- 106
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-4, 5-30, 31-40, 41-56

 

Γλώσσα Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-40, 41-60, 61-65, 66-70, 71-80),
δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-12, 13-25, 26-41, 42-50, 51-68, 69-84)
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-36, 37-42), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-40, 41-84)

 

Γλώσσα Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο),
τρίτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο
)
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)

 

Γλώσσα Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), γ' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)

 

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο),
β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο),
γ' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)

 

Ανθολόγιο Α'- Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-120, 121-172
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 

Ανθολόγιο Γ'- Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-120, 121-184
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο βιβλίο

 

Θεατρική Αγωγή Ε'- ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-55, 56-80, 81-104
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 

Φυσική Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Υψηλή ανάλυση, Χαμηλή ανάλυση
 Βιβλίο Δασκάλου σελίδες 1-99, 100-189,190-257
 Τετράδιο Εργασιών σελίδες 1-49, 50-100, 101-151, 152-201

 

Φυσική ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή σελίδες 1-32, 33-64, 65-98, 99-132
 Βιβλίο Δασκάλου σελίδες 1-133, 134-194, 195-264
 Τετράδιο Εργασιών  σελίδες 1-44, 45-98, 99-143, 144-188

 

Φυσική Αγωγή Α'- Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, βιβλίο
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 

Φυσική Αγωγή Ε'- ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή (Νέο) εξώφυλλο, σελίδες 1-25, 26-50, 51-104
 Βιβλίο Δασκάλου (Νέο) εξώφυλλο, βιβλίο

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-50, 51-100, 101-156
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών (Νέο) εξώφυλλο, σελίδες 1-15, 16-22, 23-30, 31-56

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο,
σελίδες 1-20, 21-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-110, 111-130, 131-150
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, βιβλίο

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-36, 37-76, 77-106, 107-138, 139-152
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, σελίδες 1-25, 26-52

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-34, 35-56, 57-88, 89-102, 103-112, 113-132, 133-152
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, βιβλίο

 

Οδηγός Νηπιαγωγού
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, σελίδες 1-140, 141-280, 281-432

 

Ιστορία Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-50, 51-100, 101-152
 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο

 

Ιστορία Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-144
 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο

 

Ιστορία Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-50, 51-100, 101-143
 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο

 

Θρησκευτικά Γ ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-18, 19-25, 26-32, 33-44, 45-52, 53-64, 65-75, 76-84, 85-100, 101-114,
115-128
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών  

 

Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-18, 19-28, 29-38, 39-56, 57-66, 67-76, 77-85, 86-94, 95-108, 109-112
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών  

 

Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή  Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-23, 24-27, 28-31, 32-35, 36-39, 40-43, 44-46, 47-50, 51-54, 55-59, 60-64, 65-68, 69-72, 73-76, 77-80, 81-84, 85-88, 89-92, 93-97, 98-101, 102-105, 106-109, 110-111, 112-113, 114-115, 116-119, 120-124, 125-128
Βιβλίο Δασκάλου  Εξώφυλλο, Βιβλίο
Τετράδιο Εργασιών  

 

Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-10, 11-19, 20-27, 28-35, 36-38, 39-43, 44-47, 48-51, 52-57, 58-65, 66-70, 71-75, 76-82, 83-89, 90-95, 96-103, 104-110, 111-117, 118-128
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-51, 52-112
 Τετράδιο Εργασιών  

 

Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-43, 44-84, β τεύχος σελίδες 1-43, 44-88
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος, γ τεύχος, δ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-40, γ τεύχος σελίδες 1-48, δ τεύχος σελίδες 1-36

 

Μαθηματικά Β' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
α τεύχος σελίδες 1-32, 33-48, 49-64, 65-80, 81-104, β τεύχος σελίδες 1-32, 33-72, 73-88
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-36, γ τεύχος σελίδες 1-36, δ τεύχος σελίδες 1-44

 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-125, 126-150
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος, γ τεύχος, δ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-38, β τεύχος σελίδες 1-34, γ τεύχος σελίδες 1-46, δ τεύχος σελίδες 1-38

 

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-32, 33-64, 65-96, 97-128, 129-168, 169-192
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-176
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα
α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-36, γ τεύχος σελίδες 1-40, δ τεύχος σελίδες 1-48

 

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-60, 61-81, 82-102, 103-113, 114-121, 122-152
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-200
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα
α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-44, γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-40

 

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-8, 9-58, 59-72, 73-106, 107-116, 117-134, 135-176
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-168
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος, γ τεύχος, δ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-44, γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-44

 

Λεξικό Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού
Λεξικό Εξώφυλλο
σελίδες 1 - 142, 143 - 285