ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Εξώφυλλο, Σελίδες 1-200

 

 Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1-40, 41-80, 81-120, 121-164

 

Μουσική Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-22, 23-44, 45-50, 51-55, 56-82
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-79
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-55

 

Μουσική Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-85
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-78
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-55

 

Γαλλικά Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-23, 24-55, 56-78, 79-110, 111-138, 139-167, 168-222
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-124
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-32, 33-62, 63-117

 

Γαλλικά Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-28, 29-56, 57-84, 85-112, 113-140, 141-169, 170-183, 184-197,
198-222
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-118
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-30, 31-60, 61-119

 

Αγγλικά Α' Γυμνασίου Αρχάριοι
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-24, 25-40, 41-56, 57-72, 73-90, 91-108, 109-130, 131-160,
161-197, 198-204
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-192
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-34, 35-64, 65-92, 93-147, 148-154

 

Αγγλικά Α' Γυμνασίου Προχωρημένοι
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-26, 27-62, 63-100, 101-140, 141-207, 208-216
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-180
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-26, 27-42, 43-60, 61-76, 77-92, 93-108, 109-124, 125-129,
130-166, 167-170

 

Αγγλικά Β' Γυμνασίου Αρχάριοι
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-24, 25-48, 49-72, 73-96, 97-120, 121-191
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-221
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-21, 22-39, 40-58, 59-78, 79-98, 99-133

 

Αγγλικά Β' Γυμνασίου Προχωρημένοι
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-26, 27-46, 47-64, 65-82, 83-100, 101-120, 121-138,
139-150, 151-183
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-176
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-21, 22-53, 54-87, 88-117, 118-144

 

Αγγλικά Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-12, 13-24, 25-36, 37-48, 49-60, 61-72, 73-84, 85-96, 97-108,109-120,
121-166
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-182
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-24, 25-45, 46-67, 68-89, 90-110, 111-146

 

Αρχαία Ελληνικά (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-20, 21-38, 39-79, 80-110, 111-140, 141-174
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-54, 55-94, 95-159

 

Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-14, 15-34, 35-54, 55-81, 82-106, 107-138, 139-152
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-26, 27-44, 45-65, 66-87, 88-116
 
Εικαστικά B' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 10, 11-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-50, 51-55, 56-60,
61-70, 71-80, 81-90, 91-95, 96-100, 101-109
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-95
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-11, 12-15, 16-31
 
 Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Α', Β', Γ' Γυμνασίου
 Λεξικό Εξώφυλλο, Σελίδες 1-100, 101-200, 201-300, 301-462, 463 - 471

 

Γεωλογία - Γεωγραφία Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-27, 28-38, 39-46, 47-58, 59-68, 69-78, 79-85, 86-108,
109-117, 118-131, 132-146
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-140
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-13, 14-20, 21-29, 30-36, 37-43, 44-47, 48-50, 51-64
 
Γεωλογία - Γεωγραφία B' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 24, 25-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-84, 85-104, 105-126,
127-138, 139-151, 152-175
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-128
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-12, 13-17, 18-23, 24-32, 33-46, 47-60
 
Γερμανικά B' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 45, 46 - 95, 96 - 145, 146 - 187
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1 - 162
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 49, 50 - 96, 97 - 150
 
Γερμανικά Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 50, 51 - 101, 102 - 152, 153 - 186
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1 - 168
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 150
 
 Φυσική Αγωγή Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-73, 74-162
 
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-50, 51-98, 99-136
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-60, 61-104

 

 Φυσική Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-8, 9-33, 34-63, 64-86, 87-96, 97-112, 113-126, 127-139, 140-153, 154-164, 165-175, 176-182
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-6, 7-26, 27-52, 53-64, 65-88, 89-104
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-6, 7-40
Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-6, 7-68

 

 Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου
 Λεξικό Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-14, 15-114, 115-218, 219-309

 

 Ιστορία Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-94, 95-188
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-160
 Παροράματα

 

 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-20, 21-40, 41-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-144
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-112
 Επίμετρο Σελίδες 1-144

 

 Πληροφορική Α', Β', Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Περιεχόμενα, Ευρετήριο
Α' Γυμνασίου (ενότητα1, ενότητα2, ενότητα3, ενότητα4, ενότητα5)
Β' Γυμνασίου (ενότητα1, ενότητα2, ενότητα3, ενότητα4)
Γ' Γυμνασίου (ενότητα1, ενότητα2, ενότητα3)
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Περιεχόμενα, Βιβλιογραφία
Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου

 Υποστηρικτικό Υλικό (cd) (146 Mb)

 
 Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων Α', Β', Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-26, 27-100, 101-150, 151-220

 

 Βιολογία Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-89, 90-109, 110-129, 130-158
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-154
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-94
Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-54

 

 Οικιακή Οικονομία Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-40, 41-80, 81-120, 121-152
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-96
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-64
Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, Σελίδες 1-48

 

 Τεχνολογία Α ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-60, 61-84
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-101, 102-129, 130-150, 151-180, 181-200, 201-216

 

 Φυσική Αγωγή Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-168

 

 Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-32, 33-54, 55-70, 71-78, 79-84, 85-112, 113-146, 147-198, 199-216, 217-232, 233-250
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-106

 

 Μαθηματικά Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-42, 43-110, 111-160, 161-200, 201-256
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-112

 

 Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-50, 51-100, 101-150, 151-182, 183-200, 201-230, 231-264
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-108

 

 Φυσική Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-20, 21-41, 42-63, 64-86, 87-114, 115-140, 141-154, 155-168
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-25, 26-90, 91-118
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-50
Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-74

 

 Χημεία Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, περιεχόμενα, λεξιλόγιο, ενότητα 1, ενότητα 2, ενότητα 3, ενότητα 4
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, περιεχόμενα, Σελίδες 1-114
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, περιεχόμενα, ενότητα 1, ενότητα 2, ενότητα 3, ενότητα 4, φύλλα εργασίας
Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, περιεχόμενα, Σελίδες 7-52

 

 Χημεία Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11, 12-19, 20-25, 26-29, 30-37, 38-46, 47, 48-51, 52-55, 56-63, 64-67, 68-73, 74-78, 79, 80-87, 88-95, 96-99, 100-112
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-120
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-54
Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, Σελίδες 1-12, 13-28, 29-38, 39-41, 42-45, 46-60, 61-64, 65-66, 67-72

 

 Βιολογία Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-20, 21-41, 42-60, 61-79, 80-99, 100-119, 120-139, 140-166
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-150
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-44, 45-88
Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-54

 

 Τεχνολογία Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-18, 19-38, 39-60, 61-74, 75-96

 

 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α' Β' Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-62, 63-100, 101-131, 132-162, 163-173, 174-186

 

 Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α' Β' Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-130, 131-176, 177-184, 185-204

 

Εικαστικά Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100,
101-110, 111-120, 121-128
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-88
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-32

 

 Οικιακή Οικονομία Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-8, 9-18, 19-28, 29-38, 39-48, 49-58, 59-68, 69-78, 79-88, 89-98, 99-104
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-66
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-58
Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-42

 

Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Βιβλίο
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο
  Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-52
 
Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ομηρικά 'Επη : Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-17, 18-50, 51-100, 101-168
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-160
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ηροδότου Ιστορίες Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 22, 23 - 30, 31 - 39, 40 - 45, 46 - 56, 57 - 65, 66 - 86, 87 - 96
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 14, 15 - 34, 35 - 96
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 19, 20 - 35, 36 - 59, 60 - 80, 81 - 97, 98 - 119, 120 - 140, 141 - 184
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 3 - 20, 21 -55, 56 - 104
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Αρχαία Ιστορία Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-75, 76-152
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών  
 Παροράματα
 
Γερμανικά Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 61, 62 - 125, 126 - 184
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1 - 84, 85 - 167
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 44, 45 - 93, 94 - 151
 
Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη 'Ορνιθες Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-50, 51-100, 101-152
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-112
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη - Ελένη Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1 - 8, 9 - 48, 49 - 69, 70 - 86, 87 - 108, 109 - 116, 117 - 122, 123 - 138, 139 - 148
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 10,11 - 44, 45 - 73, 74 - 120
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Εικαστικά Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1 - 10, 11 - 15, 16 - 20, 21 - 25, 26 - 29, 30 - 35, 36 - 40, 41 - 49, 50 - 55, 56 - 59,
60 - 66
, 67 - 70, 71 - 76, 77 - 81, 82 - 84, 85 - 88, 89 - 95, 96 - 100, 101 - 104
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-159
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-120
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Θρησκευτικά Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-144
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-49, 50-112
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104, 105-112, 113-120, 121-128, 129-136, 137-144, 145-152
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-112
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-100, 101-200
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού  
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-16, 17-34, 35-52, 53-70, 71-88, 89-110, 111-128, 129-146, 147-158, 159-184,
185-198, 199-214, 215-256
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-16, 17-28, 29-40, 41-52, 53-66, 67-78, 79-102, 103-110, 111-126, 127-136,
137-146, 147-160 
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-22, 23-40, 41-58, 59-72, 73-92, 93-124, 125-154, 155-190, 191-202, 203-234, 235-252
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-20, 21-32, 33-42, 43-50, 51-66, 67-76, 77-86, 87-108, 109-118, 119-130, 131-138, 139-154, 155-164
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-14, 15-26, 27-44, 45-56, 57-70, 71-90, 91-144, 145-194, 195-218, 219-252
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-62, 63-144, 145-164
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-151
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-111
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-152
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-79, 80-158
 Τετράδιο Εργασιών  
 Παροράματα
 
Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-24, 25-38, 39-58, 59-80, 81-98, 99-110, 111-122, 123-136, 137-148, 149-164
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο,
Σελίδες 1 - 6, 7 - 12, 13 - 22, 23 - 36, 37 - 46, 47 - 50, 51 - 56, 57 - 62, 63 - 68, 69 - 72, 73 - 80
 
Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-26, 27-42, 43-56, 57-72, 73-86, 87-98, 99-114, 115-134, 135-148, 149-152
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-16, 17-24, 25-32, 33-38, 39-48, 49-54, 55-62, 63-68, 69-80
 
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-28, 29-44, 45-62, 63-86, 87-104, 105-120, 121-132, 133-156
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-16, 17-26, 27-34, 35-46, 47-54, 55-62, 63-68, 69-80
 
Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α', Β', Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή  
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 222, 223- 348
 Τετράδιο Εργασιών  
 
ΣΕΠ Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6, Παράρτημα
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Τοπική Ιστορία Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή  
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Πρόλογος, Εισαγωγή, Κέρκυρα, Τζουμέρκα, Θεσσαλονίκη, Ερμούπολη, Κάλυμνος, Η Λίμνη Πλαστήρα, Σουφλί, Ηράκλειο Κρήτης, Ηλεία
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Φυσική Αγωγή Α', Β', Γ' Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Βιβλίο
 Τετράδιο Εργασιών  
 
Φυσική Αγωγή Α' Γυμνασίου
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο